Jdi na obsah Jdi na menu
 


Moje vyloučení z o.s.NAŠE Čelákovice

29. 5. 2013

Do občanského sdružení NAŠE Čelákovice jsem působil asi čtyři roky, abych z něj byl na členské schůzi 17. 5. 2013 vyloučen. O mém vyloučení rozhodovali lidé, kteří u zrodu sdružení nestáli, do něj mne nepřijímali, a některé z nich osobně ani neznám a pochybuji, že oni o mém působení také něco vědí.

Poté, co jsem se na schůzi od současného předsedy dozvěděl o předchozím — pro mne nepochopitelném — vyloučení dvou zakládajících členů o.s., seznámil jsem přítomné se svým stanoviskem k činnosti sdružení. Rozproudila se diskuse, v níž jsem byl vulgárně napadán, na základě čehož jsem odešel. Následně jsem byl v mé nepřítomnosti vyloučen na návrh dvou členů. O důvodech svého vyloučení (v zápise uveden jen jeden, a to znevážení činnosti sdružení, ale takový pojem stanovy neznají) mohu jen spekulovat, protože mi je nikdo nebyl schopen sdělit z očí do očí. Když jsem žádal, aby moje stanovisko bylo součástí zápisu ze schůze, nebylo mi vyhověno. Proto jej uveřejňuji. Stojím si za ním a rozhodně to není něco, za co by se v demokratické společnosti mělo vylučovat odkudkoliv, natož z občanského sdružení.

Práce ve sdružení mne bavila a naplňovala a troufám si říci že měla i konkrétní výsledky. Bohužel od doby zvolení nového předsedy jsem stále víc nabýval dojmu, že se zabýváme spíše byrokracií a politikařením a na konstruktivní práci nám nezbývá čas. Přesto jsem i nadále pracoval se současnými i bývalými kolegy na projektech jako jsou soutěže o adopci stromů, výsadba stromů, výstava o stromech, exkurze atd. Rovněž jsem s nimi připravoval výstavu o čelákovické přírodě v Městském muzeu. Některé akce byly dokonce podpořeny Nadacemi Open Society Fund, VIA, ČSOB-Era nebo opakovaně městem Čelákovice.

Bývalí kolegové, kteří jste hlasovali pro mé vyloučení,

Vaše rozhodnutí považuji za plivnutí do mé tváře. Bohužel je pro mne lidsky nepřijatelné, abych dále spolupracoval s lidmi, kteří projevili takovou míru netolerance k odlišným názorům. S některými z Vás jsem nemusel souhlasit, ale vždy jsem Vás respektoval jako partnery v diskusi. Nejsem samozřejmě bez chyby, ale mrzí mne, že jste svým postojem projevili zásadní nepochopení toho, že jedině svobodnou diskusí lze něčeho dosáhnout.

 Já budu v započaté práci pokračovat, nyní už mimo sdružení. Samozřejmě se na mě můžete i nadále pracovně obracet jako na zastupitele, ale přítele nebo kamaráda ve mne nehledejte.

 RNDr. Petr  P E T Ř Í K, Ph.D.

Zastupitel města Čelákovice, předseda komise pro životní prostředí a bývalý člen o. s. NAŠE Čelákovice


Prohlášení P. Petříka ke stavu v o.s. NAŠE Čelákovice (přečteno na schůzi 17.5. a zasláno předsedovi o.s. NČ elektronicky 20.5.2013)

 Vážení,

dovolil jsem si shrnout to, co už mě na našem o.s. dlouhodobě trápí. Situaci v něm totiž nepovažuji za uspokojivou a to z následujících důvodů:

i. Po loňských událostech se změnou vedení o.s. a zvolení/nezvolení nového předsedy o.s. odešlo šest kvalitních členů. Podle mého názoru jejich odchod souvisel s  nedobrými mezilidskými vztahy, které se naplno projevily, a se snahou některých členů politických uskupení nebo jim spřízněných členů o.s. nechat se zatáhnout do personálních šarvátek samosprávy města.

ii. I když uznávám jisté chyby, které učinil minulý VS a předseda (např. v nekompletnosti zápisů), následující schůze o.s. NČ pod vedením nového předsedy řeší převážně věci nesouvisející s cílly o.s. (např. nečinnost členů byla vždy a bude), neustále se vrací k uzavřeným finančním operacím schválených předchozím výborem, řeší personální věci samosprávy města a vize v programovém prohlášení VS se vytrácejí.

iii. Mám potvrzeno z osobních rozhovorů s členy, jejichž neúčast (pozor, nezaměňovat s nečinností) na schůzkách o.s. je kritizována souč. předsedou, souvisí s jejich znechucením mezilidskými vztahy, utápěním se v zápisech a neustávajícím obviňováním býv. i současných členů ze strany předsedy a dalších.

iv. Někteří členové sice stále pracují v různých komisích, výborech, ale v podstatě mezi námi neexistuje komunikace (viz absence informování o zasedání komisí a výborů).

v. Nejsou dotažené projekty (ČSOB-Era Pomáháme společně, příprava výstavy v MěM), i když je jasně rozdělená zodpovědnost za splnění projektu. Mrzí mě že peníze určené jasně na výsadbu stromů dokonce někteří členové o.s. navrhují na vydávání časopisu. To by mohlo být považováno za jasné zneužití prostředků.

vi. o.s. se nezapojuje do správních řízení, přestože máme datovou schránku.

Myslím si, že by byla škoda značku NČ pracně budovanou od roku 2009 nechat zahrabat pod haldou zápisů ze schůzek členů, které podle mě nikam nevedou. Je potřeba znovu zavést dílnost a komunikaci do našeho sdružení a zapomenout na staré křivdy skutečné či domnělé! Podle mého názoru existuje z této situace řešení:
 
Po projednání na členské schůzi, předseda o.s. osloví bývalé členy o.s. k zvážení jejich návratu a vyzve všechny s cílem zapojit se do projektů. Napadají mě tři v souladu s programovým prohlášením VS:

1. sledování kvality zeleně a pořádku ve městě
2. práce s dětmi na jakékoli téma (nejlépe životní prostředí)
3. péče o nějaké přírodní území po vzoru pozemkových spolků

Každý je tak trochu zahrádkář a má děti nebo k nim má aspoň blízko, a má rád přírodu, takže proč to nezkusit. Nechť si každý vezme jedno téma, které dotáhne, a ostatní mu pomohou. Inspiraci naleznete např. zde.

Pro tato témata lze vyhledat i nové členy o.s., kteří uvidí smysluplný projekt a ne rozhádané o.s. Než se donekonečna na sebe mračit, pojďme raději něco budovat.

Petr P e t ř í k

PS. Mj. z těchto důvodů si myslím, že by bylo nešťastné znovu se ucházet o boj v komunálních volbách.

 

 

Komentáře

Přehled komentářů

"Chytrému napověz, hloupému dolož" část 1

(Helena Zvolská, 30. 5. 2013 20:48)

Pokud by se našel někdo, kdo situaci v současném sdružení Naše Čelákovice dosud nepochopil, či z ní je minimálně poněkud zmaten, budiž mu tímto doložena následující (velmi výmluvná) fakta:

Sdružení Naše Čelákovice bylo založeno jako "okrašlovací spolek" pro naše město. Bylo založeno lidmi, kteří nemají zapotřebí "dělat kariéru" v politice, ale šlo jim o to, aby se v našem městě dobře žilo - poté, co zjistili, že radnice se o to k jejich spokojenosti zřejmě sama nepostará . Ekologie, tedy stav zeleně, ovzduší, pořádku, prašnosti, celkový vzhled města a další témata byla pro nás prvořadá. Byli jsme prostě skupina lidí, kteří ještě nerezignovali a chtěli něco změnit. Nikdy jsme nechtěli vstoupit do politiky a stát se "sběrateli funkcí", a to ani z důvodů finančních, ani jiných, mmj.proto, že všichni máme uspokojivé možnosti seberealizace, případně obživy, v úplně jiných oblastech.

Jakmile obyvatelé města zjistili, o co nám jde a co jsme zač, dali některým z nás (coby nezávislým kandidátům) podporu ve volbách do zastupitelstva města, abychom mohli snáze usilovat o naše společné zájmy. A hle, pak se začaly dít věci...

Nejprve se o nás začala zajímat politická uskupení a začalo jednání o koalicích ve vedení města. Člověk se až divil, jak moc se stal pro všechny potřebným... A jak už to tak v politice bývá, stylem "kde se vzali tu se vzali" náhle se začali rojit "noví, perspektivní a nadějní" členové a žádali o členství v našem sdružení (mnozí to dokonce prozíravě učinili ještě před volbami). V dobré víře (nebo spíš naivitě) jsme je přijali s otevřenou náručí. A přicházeli další a další, přičemž my jsme jejich nikoliv nenápadné vazby na současné či minulé vedení radnice považovali za nepodstatné. Jaké však bylo naše překvapení, když jednoho dne vyvolali tito pracovití jedinci hlasování a téměř kompletně vyměnili nás, zakládající členy, sebou samými ve výboru i na postu předsedy. Inu, to je demokracie, říkali jsme si, a stále věřili, že se nic neděje. Ovšem spíš než demokracie, to byla politika. Netrvalo dlouho, a koaliční jednání vzala úplně jiný směr, stejně jako celkové vystupování sdružení směrem k vedení města i veřejnosti.

A zatímco na jednáních sdružení probíhala velmi efektivní procedura "uspávání hadů" pomocí nekonečného schvalování a opravování zápisů a podobných veledůležitých věcí, nezbýval čas na smysluplnou práci, což byl zřejmě prvořadý účel, což nám bohužel došlo příliš pozdě (pokud někdo nesouhlasí, prosím tímto o předložení smysluplných výsledků, jichž sdružení dosáhlo od chvíle výše popsaného "převratu" na našem malém čelákovickém rybníčku). A tak postupně znechucení vítězilo nad smyslem pro demokracii a zakládající členové začali ze sdružení jeden po druhém odcházet. A to tím spíš, že přibývalo stanovisek a činů, pod něž nebylo záhodno se podepsat byť jen tichým setrváním ve sdružení. A pak už bylo snadné přistoupit k dalšímu kroku."Chytrému napověz, hloupému dolož" část 2

(Helena Zvolská, 30. 5. 2013 20:50)

Ty, kdo ještě z původní sestavy zbyli a přes občasné žaludeční nevolnosti setrvali a snažili se dělat svou práci, byli prostě během jediné schůze vyloučeni. A bylo. A "zbrusu nové" Naše Čelákovice? Nevím, není o nich moc slyšet. Pokud neumřeli, nejspíš, se servilním úsměvem a ruku v ruce s mocnými, opravují zápisy z jednání dodnes.

Já osobně jsem za tuto zkušenost velmi vděčna a cítím se jí vcelku posílena. Už nereptám, když se na "velké politické scéně" objeví nějaký nový, nadějný subjekt, kterému dají lidé hlasy, načež se pak nestíhají divit, co za xindl se z toho dříve či později vylíhne. Princip politiky a bohužel demokracie je všude stejný. Někomu jde o peníze, jiným třeba jen o ego a sbírku funkcí, každopádně výsledek je pokaždé stejný. Ti, kdo to myslí dobře, na to prostě nemají žaludek a pokud nezačnou "s vlky výti", jsou odejiti...

Můj učitel filosofie, profesor Toth, nám kdysi vysvětloval historicky podložený princip fungování moci, který je platný od doby starověku dodnes. A já si jeho poučku připomínám stále častěji. Říkal: "Jakákoliv lidská organizace, ať už velká nebo malá, vždycky, zdůrazňuji vždycky, vygeneruje do svého čela ty největší (čtenáři, dosaď si sám...). Je to prostá matematika. Někteří jedinci jsou ochotni použít jakékoliv zbraně k dosažení svých cílů, protože je neomezuje morálka. Ten, koho morálka omezuje, má tak logicky mnohem menší arzenál zbraní, logicky tedy musí prohrát. To je jako když při souboji muže proti muži proti kordu nastoupí soupeř se samopalem. Kdopak asi vyhraje? A tak se nerozčilujte, nesmutněte, že to v politice vypadá tak, jak to vypadá, protože to je naprosto logický a přirozený výsledek, ke kterému prostě muselo dojít."

Inu, něco na tom bude. Ovšem s tímto vědomím, a troufám si říci i pokornou úlevou očekávání čehokoliv, se přece jen bojuje o něco lépe. Takže, pánové a dámy ze současného sdružení Naše Čelákovice, děkuji vám. A... do střehu! ;)
Helena Zvolská

komentář k odvolání

(Alena Meumanová, 30. 5. 2013 9:33)

Od doby kdy se stal předsedou sdružení pan Polnický nabrala činnost sdružení úplně jiný směr. Místo práce v duchu poslání pro které bylo sddružení založeno byla nastolena byrokracie, úřadování, politikaření.Většina činnosti sdružení se utápěla v nesmyslných akcích. Kolikrát jsem žasla nad arogantním vystupováním některých nových členů, které mi připomínaly praktiky starých časů. Jediný kdo držel směr, pro který bylo sdružení založeno byl pro mne pouze Petr Petřík. Moc si vážím jeho práce a obdivuju jeho sílu, že tak dlouhou dobu vydržel pracovat v takové atmosféře, kterou nové vedení vytvářelo.
Milý Petře přeji Ti aby se Ti nadále Tvá práce dařila a přeji Ti v ní hodně úspěchů.
Alena Neumanová