Jdi na obsah Jdi na menu
 


Manipulace s informacemi

1. 3. 2015

Citace zákona o svobodném přístupu k informacím §5 odst 3 :

Do 15 dnů od poskytnutí informací na žádost povinný subjekt tyto informace zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup. O informacích, poskytnutých v jiné než elektronické podobě, nebo mimořádně rozsáhlých elektronicky poskytnutých informacích postačí zveřejnit doprovodnou informaci vyjadřující jejich obsah.

K dnešnímu dni 28.února 2015 je zveřejněno na stránkách města toto :

2015

09. 02. 2015

Žadateli byla poskytnuta informace o počtu pracovníků Městského úřadu Čelákovice.

Tisk

9.2.2015 10:59:14 | přečteno 18x

Komentář : Je velmi rozdílné, jak si vykládají zákon v Čelákovicích a jinde. Kolik vlastně má Městský úřad pracovníků se nikdo ze zveřejněné zprávy nedověděl. Podívejme se na práci jiných úřadů a informovanost občanů v jiných městech. Počet pracovníků je běžná informace na slušně vedených úřadech většinou obsažená ve Výroční zprávě Městského úřadu za uplynulý rok viz Uherské Hradiště Uničov Rokycany Štenberk Ústí nad Orlicí  Lysá nad Labem Mimoň Rosice Neratovice atd. Někde Výroční zprávu nedělají a tak se občan musí zeptat. Obdrží odpověď a ta je pak zveřejněna dálkovým přístupem a každý pak má možnost získat zveřejněnou informaci aniž se musel ptát viz Nymburk, kde počty zaměstnanců netají,

Město Čelákovice nejen, že nezveřejňuje informace, ale snaží se, co nejvíce zveřejnění občanům znepříjemnit viz zaplaťte 2, - Kč v pokladně Městského úřadu a poté Vám bude informace vydána.  Jinde požadují zaplacení až od 50, - Kč. Je to přirozené neboť když pro 2, - Kč musí občan absolvovat cestu za paní pokladní a ta musí takovou položku nejen přijmout, ale také ji zaevidovat pak není divu, že je nutné mít hodně pracovníků. Práce pokladní však není všechno. Musíte jít do podatelny a tam doložit, že jste zaplatili a opět je do evidence zapsáno, že informace byla vydána po předložení dokladu o zaplacení. Čas občana a čas úředníků pro pouhé 2,- Kč. 

Jak je výše uvedeno úřad je povinný do 15 dnů od poskytnutí informace tyto zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup. Pokud jsem obdržel informaci dne 19.ledna měla by být 28.února již zveřejněna!!! Jak jsem již uvedl v článku úřad některé informace nezveřejňuje neboť by se lidé mohli dozvědět to co není pro úředníky příjemné. V minulém roce tak opomenuli zveřejnit informaci o neexistující koncepci zlepšení kvality ovzduší v Čelákovicích a v r.2015 chybí zveřejnění informace k dotazu šíření poplašných zpráv. Na stránkách města bylo před volbami zveřejněno sdělení odboru životního prostředí o tom, že zastupitel Petřík šíří poplašné zprávy. Šíření poplašných zpráv je trestný čin a zveřejnění takové zprávy by asi mělo být řádně podloženo a pokud se trestná činnost koná, měl by úřad proti této činnosti zakročit. Zaslal jsem písemný dotaz a chtěl jsem vědět, co to bylo za poplašné zprávy a co úřad k zamezení jejich šíření učinil. Odpověď byla opravdu zajímavá. Prý to byl jen osobní názor a co udělali : NIC!! No nedivme se taková informace se nemůže zveřejnit. Hodně vypovídá o práci některých úředníků a samosprávy.

Je to názorný příklad manipulace s veřejným míněním, kdy Městský úřad poškodí občana naprosto nehoráznou lží a pak se nikdo k odpovědnosti nehlásí.

Mám s tím též určité zkušenosti, když na mne bylo podáno trestní oznámení“pro vydírání“. Oznámil jsem, že podávám trestní oznámení na neznámého pachatele ve věci postupu při zvýhodnění ve  výběrovém řízení na dostavbu proluky náměstí. Někteří občané se tehdy zřejmě v neznámých pachatelích poznali a podali na mě trestní oznámení pro vydírání neboť prý v důsledku mého oznámení nemohli svobodně projevit svou vůli v hlasování.. Okamžitě o tom bylo informováno celé město prostřednictvím Zpravodaje města Čelákovice. Nikoho jsem nevydíral a tak policie šetření okamžitě zastavila, ale ve Zpravodaji již nikdo nic nezveřejnil.

Podobně tomu bylo v r.2011 kdy nový ředitel muzea začal se sérií trestních oznámení na bývalého ředitele muzea pana Jaroslava Špačka a hned na internetových stránkách a dokonce v televizi bylo zveřejněno co se to v Čelákovicích děje. Trestní oznámení „vyšuměla“ do ztracena, ale nikdo ve Zpravodaji nezveřejnil, že policie nic nezjistila.V televizi vystoupil i starosta Ing.Pátek a tak bychom měli očekávat jeho vysvětlení. No to bychom se načekali. Podobně na jednání zastupitelstva byl předložen bod o údajné ztrátě pozůstalosti po sochaři Šajnovi, která měla být muzeu odkázána. Zastupitel Ing.Studnička tehdy trval na důkladném vyšetření a dokonce byla ustavena kontrolní skupina, která měla podezření vyšetřit. Nikdo neměl v ruce ani nejmenší důkaz o co vlastně šlo (zda vůbec byla pozůstalost někdy uložena v muzeu a co se vlastně ztratilo). Bylo to přemíláno na jednání a přeneseno mezi občany pomocí tv-online přenosu, ale nikdo již neoznámil, že šlo jen o pomluvu, ani angažovaný zastupitel Ing.Studnička.

Takto se manipuluje na radnici a mohl bych přinést ještě další důkazy. Před volbami se našlo několik občanů, kteří chtěli změnu. Rád jim pomohu, ale nějak zatím nejsou vidět.