Jdi na obsah Jdi na menu
 


Malému městu anonymita nesvědčí!

8. 8. 2013

V minulých dnech se mi dostalo do ruky několik zajímavých článků. Nejprve mne zaujal článek zveřejněný na internetových stránkách ODS , ve kterém starosta chválí nové internetové stránky města. Prima, řekne asi každý a jeho nadšení trvá do doby, než porovnává výsledek se stránkami jiných měst. Na diskusním fóru jsem položil otázku, kdo vlastně zadával zpracovatelské firmě , jak by stránky měly vypadat. Firma as4u by jistě byla schopná stejně, jako v jiných případech zpracovat stránky na vynikající úrovni a její práce je jistě oceňována především v Kuřimi, Jindřichově Hradci, Frýdlantu,Přerově a.j. Již z prvního pohledu je zřejmé, že konečný výsledek od stejné firmy je výrazně odlišný a tak je třeba znát, kdo je za zadání v Čelákovicích odpovědný.Předpokládal jsem, že se koncepce stránek tvořila v komisi pro e-radnici, která v r.2011 po celkem pěti jednáních byla rozpuštěna.Ze zápisů je zřejmé, že stránkami se komise téměř nezabývala. Tedy kdo nese odpovědnost? Rada pouze schválila výběr zhotovitele.Je zajímavé, že starosta ve své informaci na diskuzním foru zcela přehlédl dotaz na cenu současných stránek.

V novinách 5plus2 byl zveřejněn příspěvek Jaroslava Špačka „Čelákovice se po letech dočkaly propagační brožury“. V článku je uvedeno několik zajímavých postřehů, ale jeden mne zaujal zvlášť. Brožurka nazvaná „Čelákovice – Procházka městem“ zcela pomíjí městské části Sedlčánky s Císařskou Kuchyní a Záluží. Co si asi říkají občané, kteří z iniciativy osadních výborů podpořili v petici starostu Pátka? Jsou mu dobří jen v případě petic? Myslím, že by měla přijít především z jeho strany omluva, neboť nese největší díl odpovědnosti za vydání Procházky městem. Byl jsem přítomný na jednání komise pro sport , kulturu a cestovní ruch, když jejím členům vedoucí odboru kultury oznámila, že brožurka je již hotová a téměř před vydáním. Komise však nebyla vyzvána ke spolupráci byť její členové mohli výrazně pomoci. Podobně když se tvořilo logo, na komisi se zcela zapomenulo. Není divu, že bylo fenomenální dílko nakonec zrušeno, byť starosta jej nazval „perlou na Labi“.Brožurka je již vydaná a tak zůstane asi jen u omluvy a zklamaných občanů.

Na závěr vzpomenu srpnové vydání Zpravodaje města Čelákovic, kde se několik článků věnuje mimořádně zajímavému průběhu zastupitelstva dne 26.6.2013. Nechci nikomu brát možnost k vyjádření a ani se s ním nebudu dohadovat o názorech. Je to jeho věc, jak jednání zastupitelů vidí a přirozeně lépe zná podmínky, pokud je autorka třeba sousedkou pana starosty a je od něj „objektivně“ informována. Velmi mne však popudil článek „Hlas občana z Jiřiny“ podepsaný iniciálami M.S.Texty anonymů  jsou běžné i v jiných tiskovinách a když zveřejním v MF DNES článek podepsaný Mirek Iglo a nebo XY bude to asi stejné.V případě Čelákovic je to však trochu jiné.Pokud nepočítám zastupitele je opravdu angažovaných občanů ve veřejné správě Čelákovic velmi málo a tak by si zveřejnění jejich názoru zasloužilo i celé jméno. Může se mi takto zdát, že si v rámci PR článek objednal ( nebo dokonce sám napsal ) některý ze starostových lidí. Pisatel popisuje současnost, jako selanku, kterou panu starostovi kazí několik kazisvětů a již i jmenuje, koho bude volit. Volebními novinami snad Zpravodaj stále ještě není, byť jsem někdy při počítání starostových fotografií měl takový dojem.   

Výše uvedené 3 články mají společného jmenovatele a tím je osobní odpovědnost, která by se neměla ztrácet, jak v případu zadání internetových stránek, tak brožurky „Čelákovice-Procházka městem“ i všeho co je uváděno v tiskovinách města. Nesouhlasím s názory uvedenými v článku „Mé první zastupitelstvo“, bude to asi tím, že autorka nezná souvislosti a byla na jednání poprvé. Má však pravdu pokud říká „přijďte příští rok k volbám v co největším počtu“. K tomu dodávám, nedělejte si prosím závěry o činnosti zastupitelů po jednom zasedání. Bude jich ještě nejméně 8 a je dobré hledat pravdu na obou stranách. Většinou bývá někde uprostřed. Prosím nepodléhejte výzvám k boji za své město. Boj vedený pivními pulitry zbytečně bolí. Diskutujme, pišme, vyjadřujme své názory i to je cesta vpřed. Je třeba důkladně poznat charakter volených zástupců dříve, než jim dáte svůj hlas. Líbivá před volební hesla nejsou dobrým návodem pro Vaše správné rozhodnutí.