Jdi na obsah Jdi na menu
 


Levná propagace jen pro vyvolené

Úvodní straně vévodí článek „Čelákovice žijí“. Nejvíce mne zaujala věta „ Nechceme, aby měly Čelákovice nálepku, že jsou noclehárnou Prahy“. Pěkně řečeno. Dále „Město má žít nejen investicemi, ale i kulturními akcemi“. O investicích zde nic neuvádí, ale propagují kulturní akce. Je to všechno asi dobře myšleno, jen si nejsem jistý výsledkem .  Opravdu stačí nocležníkovi zahrát na náměstí a již je všechno jinak? Mohlo zde být několik stovek lidí a to ještě nebyli všichni z Čelákovic. Co ti ostatní? Nechtěly právě jejich děti spát a byly rušeny hudbou? Všechno lze brát z rozdílného úhlu pohledu.

Na druhé straně starosta Pátek rozebírá v úvodníku opět zábavu a také sděluje, že se uskutečnilo v červnu další jednání na ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ve věci ZŠ Kostelní. Co tam bylo dojednáno? To uvedeno není. Jsou města zveřejňující detailně vše, co se bude dělat a jak přípravy pokračují. Starosta se zmiňuje o turnaji korejského sportu a novém hřišti v Záluží. Jsou to důležité informace? Mě se opakovaně vybavuje slovo noclehárna a otázka co se vlastně všechno udělalo, abychom tuto nálepku ztratili? Jaká opatření jsou navržena v novém územním plánu? Nevím, plán má již asi 5 let zpoždění a tak kontrola není možná. Jsem čelákovický patriot a nedám na naše město dopustit. Jak se však žije občanům dělnické kolonky u Kovohutí bez kanalizace, vodovodu a veřejného osvětlení? Jak jim změnily život koncerty na náměstí? Nemají obyvatelé staré Jiřiny dojem, že zase je někdo oklamal a jejich chodníky a ulice nebudou opět opraveny? Co bude v Sedlčánkách se školou? Nikdo neví. Ovzduší se sice zlepšilo, ale v r.2016 po havárii ve slévárně rada zadala úkoly a dodnes nikdo nezná , jak to s jejich splněním je. Jisté je, že radní Choura slíbil oznámit na příštím jednání zastupitelstva výsledek plnění jeho úkolu, ale již uběhlo několik zasedání a výsledek nikde. Jak se žije obyvatelům sídliště nejčastěji obtěžovaným  karcinogením jemným prachem? Jak to bude s obchvatem? Jak se žije lidem v Masarykově ulici se zbytečnou tranzitní dopravou? Nikdo neví  a jediná jistota je, že se s přípravou investic se nespěchá.  

Na další straně nalezneme „Velký prázdninový rozhovor“ se starostou a oběma místostarosty. Zde pan starosta svěřuje občanům svou hrdost nad tím, kam se za uplynulé čtyři roky město posunulo. Posunulo? Jde podle mého názoru o období stagnace. Byla vyhlášena stavební uzávěra díky vadné  čističce odpadních vod spuštěné po rekonstrukci  do vylepšeného provozu v r.2012. Již za 4 roky se poznalo, že kapacitně nestačí i po investici cca 40 mil.Kč získaných převážně z dotačních peněz. Dnes je nutné dalších cca 10 mil.Kč přidat z vlastních prostředků na rekonstrukci rekonstrukce. Důležité je i získávání dotací.  Na minulém jednání zastupitelstva padl dotaz, zda město žádalo dotaci ze SFŽP na dostavbu ZŠ Kostelní. Žádosti na SFŽP mohou podat obce, co v projektu neopomenuly tzv energetickou náročnost budovy a mají „Průkaz energetické náročnosti budovy“ Dotace dělá až 30% nákladů výstavby tj. v našem případě asi 24 milionů. Nechceme dotaci? Nemáme zájem na ušetření el. Energie? Školáci i učitelé čekají a termín dostavby školy se stále posouvá. Kdy vlastně podalo vedení města žádost na ministerstvo školství o schválení dotace a včetně příslušných  dokumentů?

Lidé vyjadřovali v názorovém průzkumu (uskutečněném po sedmi letech) většinově spokojenost s životem v Čelákovicích. Jsem přesvědčený, že je to z neznalosti. Kdo se zajímá, získává informace většinou ze Zpravodaje a tam jsem zatím např. o škodách způsobených městu  nic nedohledal. Škody Jsou dvojího druhu :

  1. Škoda při výběrovém řízení na zhotovitele rekonstrukce náměstí. Nejprve kontrolní orgán zjistil, že byla překročena původně stanovená nejvyšší nepřekročitelná cena za rekonstrukci náměstí a udělil korekci dotace cca 1,5 mil.Kč. Vznikla škoda a tak město zadalo právní memorandum za cca 100 tis.Kč a to dalo podnět k vymáhání škody po firmě ML Compet. Proběhly tři soudy a ty nevyslyšely žalobu Čelákovic a vznikla tím další škoda z nákladů soudního řízení a právního memoranda tj. celkem asi 2 mil.Kč.

  2. Škoda z nezaplacení smluvně potvrzeného příspěvku pro TJ Spartak 5. 500 tis., - Kč a následně doručený soudní příkaz k úhradě ceny úroků 2.400 tis.Kč, které vyplývají z půjčky potřebné k uhrazení chybějícího příspěvku 5.500 tis.Kč. Poté bylo zjištěno, že neexistuje doklad o tom, kdo nese odpovědnost. Na přímou otázku na jednání zastupitelstva na minulém jednání zastupitelů nikdo nechtěl odpovědět a přiznat svou vinu. Je to již dlouho tvrdil Pátek.

Je zřízena škodní komise a ta ve svých stanoviscích nevidí potřebu zjišťovat viníky. Při schválení účetní uzávěrky r.2017 vznikly pochybnosti o správném zaúčtování , na účtu mank a škod nebylo nic uvedeno. Článek „Velký prázdninový rozhovor“ uzavírá informacemi o řidičských průkazech a občanských průkazech. Navíc se dozvíme o kolik je navýšen počet vlaků a autobusů.      

Máme ve Zpravodaji „odborníky“ a tak se již ničemu nedivím. V aktuální zastupitelské aréně byla zastupitelům položena otázka „Upřednostňujete při jednáních a při hlasování Zastupitelstva spíš stranickou disciplínu nebo svůj vlastní názor?“. Jak vlastně vůbec mohli položit takovou otázku? Vždyť předseda redakční rady p.Studnička je zastupitel a měl by znát slib zastupitele „Slibuji na svou čest a svědomí, v zájmu města jeho občanů řídit se Ústavou a zákony České republiky“. Tedy jedině vlastní názor zastupitele!!! Je zajímavé, že zastupitel Skalický odpovídající za ANO 2011 slib zřejmě nevnímá. Napsal m.j. „v méně významných rozhodnutích či v personálních otázkách má mít každý zastupitel bezesporu právo na to, vyjádřit svůj názor bez ohledu na stranickou příslušnost – toto je zase prvek zastupitelské demokracie, který je nutné ctít“ (konec citace). Kdo rozhoduje co je méně významné? No podle mého je to pěkně pokřivená zastupitelská demokracie. Myslím, že to snad ani demokracie není!!!  Někteří mluví o zastupitelích, jako o zdvihačích rukou.

Líbil se mě článek ing.Ryneše předsedy TJ Spartak ve kterém reaguje na článek „S Václavem Tichým o sportu ve městě : Roční nárůst dotací do sportu by měl být progresivnější“ uvedený v minulém čísle. Pan Ryneš vyslovuje svůj názor na tristní stav stadionu a píše m.j. : Není to TJ Spartak, kdo je vlastníkem stadionu a z logiky věci nemůže být odpovědný za chátrající nemovitost, ke které nemá žádný vlastnický vztah. Vlastníkem stadionu je město, a proto jedině vedení města je odpovědné za chátrající Městský stadion. Nikdo jiný (konec citace). Plně se ztotožňuji se slovy pana Ryneše. Chtěl bych dodat, že by si měla redakční rada uvědomit potřebu reakce ve stejném čísle a pokud možno i v kvalitě zveřejnění reakce. Jeden z autorů článků dostane příležitost na titulní stránce, a tedy měl by tam být i druhý.

To bych však chtěl asi moc. Zpravodaj města Čelákovice nezklamal, zůstal stejný po celé 4 roky. Letos poprvé bude při volbách vše včetně volebního sloupku zpoplatněno, jen ODS a její věrní souputníci mají svou propagaci ve Zpravodaji dlouhodobě zdarma.  

ČELÁKOVICE  ŽIJÍ a vyhrává jim muzika. Potopení Titaniku také doprovázela moc pěkná hudba. Pokud nechceme dál poslouchat  bajky o tom, co všechno bude uděláno a platit za studie určené jen pro volby, musíme vyměnit kapitána. Hospodaření umožňující nečerpání dotací, podivné postupy v rekonstrukcích typu podhledy v gymnáziu, telefonování s měsíčním účtem 100 tis.Kč při dovolené starosty, dovolené v Číně, Koreji a dalších státech placené městem to nemůže dobře skončit. Nesplnit jeden volební slib bych snad ještě toleroval, ale minimální plnění slibů to není právě dobré vysvědčení a mohou tancovat a zpívat, jak chtějí. Jen připomínám co slibovali : získat objekt zdravotního střediska, přístavbu hasičské zbrojnice, rekonstrukci a stavbu vodovodů a kanalizace v Záluží a Jiřině, opravu chodníků v Jiřině, zahájení rekonstrukce bývalé školy v Sedlčánkách, podporu a urychlení výstavby obchvatu, rekonstrukci hřiště u ZŠ Komenského, projekční přípravu městské víceúčelové haly, rekonstrukci sadů 17.listopadu, revitalizaci parku u městské knihovny, stavbu nové autobusové zastávky na Mochovské, zpracování koncepce řešení dopravy ve městě, rozšíření provozu pečovatelské služby na 24 hodin denně s nabídkou zdravotních služeb.    

Starosta je hrdý na to kam se město posunulo. Ano v případě plnění volebních slibů by byl důvod k hrdosti a oslavám s kapelami zvučných jmen. Takto…