Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informační mlha

25. 1. 2016

Někdy nevím, co si mám myslet o lidech žonglujícími s informacemi a manipulujícími s veřejností, jak se jim to momentálně hodí. Je dobré nepřehlížet cenzuru, příklady manipulací atd. a tak Vám předkládám několik čerstvých příkladů tzv. „informační mlhy“. Proč mlhy? Něco se zamlčí a něco zase přidá, skutečný obraz jednání je skryt v mlze a manipulace s občany je pak snadná. Myšlenka na zveřejnění mě napadla po přečtení zápisu z jednání zastupitelstva 13.1.2016. Pozorně jsem si poslechl záznam z jednání zveřejněný na stránkách TV PORT a zjistil jsem, že zřejmě asi byla 2 různá jednání neboť, je zapsáno i to co zde nebylo řečeno. Příkladem může být jednání o výstavbě skateparku o tom proč toto sportoviště bude realizováno. V zápise je m.j. uvedeno : Dlouhodobým cílem tohoto projektu je zvýšení návštěvnosti města sportovně orientovanými účastníky cestovního ruchu a zvýšení atraktivity sousedících turistických stezek, naučné stezky a cyklostezky. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím realizace šampionátů ve skateboardingu s celorepublikovou, případně zahraniční účastí. Šampionáty budou pořádány ve spolupráci s Českou skateboardingovou asociací, každý rok se uskuteční min. jeden šampionát. Dále plánujeme na International go Skateboarding Day(21.6.), uspořádat lokální setkání skateboardistů regionálního významu. Kdo tam něco takového řekl? Nicméně jsem na ty šampionáty zvědavý a tak je dobře, že zápis něco takového uvádí. Bod zřízení skateparku přednášeli členové rady a  zřejmě budou i garanty šampionátů. Jen, aby si toho nenaložili moc. Nebo jsou to jen plané ideje? To už tu také bylo (Alej prvňáčků, logo, akční plán, kompostárna atd).

Překroucení řečených faktů. Při jednání o Skateparku byla položena otázka : nebude část nově vybudovaného Skateparku zasahovat do předmětu výpujčky mezi městem a TJ Spartak Čelákovice? Starosta odpověděl : nezasahuje. Zápis však uvádí odpověď starosty : zasahovat nebude, protože Smlouva o výpůjčce byla ukončena (konec citace zápisu). Jak to tedy je? Nezasahuje a nebo zasahuje protože Smlouva byla jednostranně vypovězena a tedy vlastně není do čeho zasahovat? Co když TJ Spartak u soudu dosáhne platnosti uzavřené smlouvy o výpujčce?

Vypouštění klamavých termínů. Při projednání návrhu zastupitele Tichého o změně stávajícího územního plánu ve prospěch dělnických domků převedl místostarosta Studnička  ztrátu paměti a sdělil termín dokončení nového územního plánu v r.2017. Ještě v  listopadu 2015  viděl dokončení v r.2018 a předpověděl i možnost, že nebude dokončeno v tomto volebním období období viz zápis z jednání 4.11.2015 bod 7 diskuze. Starosta Pátek se připojil s poznámkou, že územní plán má drobné zpoždění 1,5 roku a to prý bylo způsobeno politickou situací. Tedy pokud si starosta Pátek dal ve Strategickém plánu cíl zpracovat nový územní plán do 06/2014 a dnes zdaleka není hotový má starosta pravdu? Nemá. Územní plán možná bude dokončen v r.2017 a to je zpoždění již minimálně 3 roky (podle citace p.Studničky 4 i více let). Důvod je prý politická situace v minulém období? Jaká? To, že starosta nebyl starostou 1 rok znamenalo zpoždění 3 až 4 roky?

Změna č.1 územního plánu byla zadaná městem Čelákovice a má zjevnou nesprávnost tj. je něco uvedeno v textové části a něco jiného v grafické části. Město mělo odbor rozvoje, který všechny změny územního plánu řídil a měl tedy znát případné nesrovnalosti. Textová část je platná od r.2004 a 11 let je tedy kolonka dělnických domků zařazena pro bydlení. Starosta Pátek prohlašuje, že si nikdo z dřívějších zastupitelů nevšimnul vady a až nyní on objevil, že vybudování inženýrských sítí je možné. Já to tak nevidím. V r.2010 bylo provedeno výběrové řízení na dodavatele projektů inženýrských sítí pro kolonku a firma Stavokomplet začala na projektech pracovat! Kdo dal podnět ke změně územního plánu č.1 ve prospěch bydlení v kolonce? No přece ti co zadali zpracování projektů. Nemohli konat dříve neboť teprve v r.2010 došlo k převodu pozemků z vlastnictví Kovohutí na město Čelákovice. Dnes se bude po 6 letech pokračovat v práci zadané v r.2010. Tedy možná. Starosta prohlásil (záznam 58:22) : já přesně podle té textové části teď v nejbližších dnech oslovím společnost Stavokomplet, aby co nejrychleji dokončila projekt (konec citace). Kdy budou ty nejbližší dny?!! Týdny, měsíce,roky.Vše je v informační mlze relativní. Konečně posuďte sami. Nic o slibu starosty v zápise uvedeno není.

Ještě závěrem upozorňuji v zápise necitovaný názor  zastupitelky Volfové k návrhu změny územního plánu ve prospěch kolonky.  Je pouze uvedeno cituji : k předloženému materiálu vyjádřila svůj názor také zastupitelka pí.Volfová (konec citace - často užívané mlhy). Škoda, že přesné znění uvedeno není, neboť některé názory této zastupitelky by měly být na věčnou památku „tesány do kamene“. Co m.j. řekla? Někdy stačí zvednout telefon a nebo přijít a ty informace Vám budou určitě dány (konec citace). Asi bych  se zde paní zastupitelky zeptal : jaké informace bych se od vedení města dozvěděl a jaké vlastně byly občanům po dobu šesti let podávány? Nejde, nejde, nejde. Teprve po ustavení Spolku Dělnické domky, článku do Nymburského deníku , návštěvě televize a návrhu zastupitele Tichého se věci snad pohnou. Po telefonu se ta informační mlha vypouští nejlépe, proto někteří zastupitelé telefon doporučují.