Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dopis zastupitelům

10. 1. 2016

Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé,

blíží se další jednání zastupitelstva, a snad Vás v tomto směru zaujme můj názor na úroveň politické kultury v našem městě.

Předně Vám chci se začátkem nového roku poděkovat za Vaši obětavou práci pro město a zdůraznit, že si vážím všech kroků, které jste učinili, aby byl náš život zde lepším. Do komunálních voleb jsem vstupoval s hesly Zdravé, přátelské a bezpečné město. S potěšením pozoruji, že některé naše programové priority se začínají naplňovat jako např. nesouhlas s nezodpovědným přístupem průmyslových podniků k vypouštění škodlivin do vzduchu, který dýcháme my všichni (viz nesouhlas RM s 8. změnou IPPC). Většina obyvatel jistě ocení i populární akce pro veřejnost, které jsou plánovány s ohledem na rozpočet města a občané jsou o vynaložených nákladech včas informováni.

Přece jen jsou některé oblasti, které si podle mého názoru zaslouží kritickou pozornost. Tou je politická kultura, která ústí v neschopnost dohody napříč politickými subjekty. Může se zdát, že při nadpoloviční účasti koaličních zastupitelů není třeba věnovat se kultivaci projevu podobně, jako jsme byli svědky na posledním zastupitelstvu z úst radního, který nevybíravě napadl opozičního kolegu poukazujícího na problém. Naklonit si svého oponenta kvalitními argumenty zůstáva přitom výsadou schopných politiků. Můj následující vzkaz proto směřuje především k současné silné koalici a starostovi města.

Kromě těch, kteří chválí Vaše kroky za všech okolností, existují i lidé, kteří mají nejen výhrady k Vašemu konání, ale nabízejí i konstruktivní řešení, mnou počínaje. Pan starosta je připraven naslouchat konstruktivní opozici, jak napsal těsně po svém zvolení do funkce. Dobrým zvykem v demokratické společnosti je pracovat s názory odborné veřejnosti, výstupy zveřejňovat, poskytovat prostor opačným názorům v městském tisku (nejsou tím myšleny reakce na připravené otázky) a nakonec i schopnost povznést se přes osobní neshody.

O tom, že se v našem městě ne vždy tak děje, mne přesvědčuje bohužel několik skutečností. V podstatě zde chybí poradní orgány samosprávných celků obvyklé ve srovnatelných městech, jako jsou např. kulturní komise nebo komise pro životní prostředí, opakovaně se cenzurují nepohodlné názory ve Zpravodaji města (upravují se příspěvky a mění se tak vyznění celého textu bez vědomí autorů nebo se na základě malicherných důvodů přímo příspěvky zamítají, a to i zastupitelům) a finanční prostředky určené mj. pro výchovu mládeže jsou upírány spolkům, které byly donuceni vstoupit do sporu s městem soudní cestou na jedné straně a na druhé jsou jiným tolerovány nesrovnalosti ve vyúčtování z dotací.

Jsem jedním, kteří veřejně poukazují na výše uvedené skutečností, za což se mi dostalo řady posměšků a nelichotivých označení dokonce od starosty města. Ve snaze očistit svoje jméno jsem starostovi zaslal otevřený dopis s návrhem na smírčí řešení. Je to již téměř dva měsíce, aniž mi dorazila nějaká  – byť stručná – odpověď – občan Petřík pro starostu Pátka zřejmě neexistuje. Je jednoduché někoho veřejně onálepkovat, ale i když spolu lidé nesouhlasí, je slušností (v případě statutárního zástupce i povinností) odpovědět na dopis, který navíc byl podán úřední cestou.

Nechci končit pesimisticky, protože věřím, že Vás Vaše práce městu naplňuje a stejně jako já si uvědomujete svou dočasnou roli na utváření jeho podoby. V rámci svých možností zde některé spolky organizují akce pro veřejnost, uklízí ve spolupráci s městem veřejný prostor a např. sází stromy. Dělají to z lásky k místu, kde žijí, a sklízí proto uznání i mimo hranice našeho města (viz příloha).

Chci Vás ubezpečit, že jsem připraven se do podobných akcí i nadále zapojovat a bránit zásady slušného jednání a demokratické principy, i když se to nemusí každému líbit.

Přeju Vám ve Vašem rozhodování hodně pokory, rozvahy a srdečnosti.

S pozdravem

RNDr. Petr Petřík, Ph.D.