Jdi na obsah Jdi na menu
 


Co dává starostovi právo?

14. 8. 2013

Starosta Pátek zveřejnil v novinách článek nazvaný Čelákovice – Nový Klondike?  Svérázným způsobem reaguje na své odvolání z funkce jednatele správce bytů města Čelákovice společnosti Q-byt.Naznačuje, že nové vedení společnosti by mohlo vytunelovat miliony shromážděné za účelem opravy kotelen.

Ptejme se však, co pan Pátek udělal pro to, aby se s byty hospodařilo opravdu tak, jak říká zákon tj. s péčí řádného hospodáře. Již několik měsíců je známo, že není důvod pronajímat byty v domě s pečovatelskou službou za 16,80 Kč/m2 a nic se neděje. Zřejmě by se svým majetkem zacházel zcela jinak. Až po obměně rady města došlo na uplatnění obálkové metody nabídky nájmu bytů. Dva tímto způsobem v minulých dnech pronajaté byty ročně přinesou do rozpočtu města navíc cca 84 tis.Kč. Celkem mají Čelákovice cca 720 bytů a ročně se jich pronajímá kolem 30 až 40ti.

Opět již velmi dlouho víme, obecní byty můžeme pronajímat od 1.1.2013 za smluvní cenu -  cena obvyklá je dle posudku znalce cca 100, - Kč/m2 (pozor týká se jen nově pronajímaných bytů ).Skončila tzv. deregulace nájemného a tak je i na místě otázka , jak se vedení města k této skutečnosti postavilo? Proč se dál nové smlouvy uzavírají za 68, - Kč/m2 ?   

Starosta Pátek píše, že na účtu určeném k rekonstrukci kotelen je na rozdíl od dřívější doby několik milionů a někteří zastupitelé si neuvědomují, že Čelákovice nejsou Nový Klondike.Pěkně napsané, ale je třeba si položit otázku, zda by si nové vedení společnosti Q-byt mohlo dovolit tyto peníze použít na něco jiného? Co bude dělat, až se některá z kotelen „rozsype“? Ani dříve nešlo o nějaké tunelování, ale použití finančních prostředků pro potřeby města.Kdo jsou ti někteří zastupitelé?

Závěrem bych rád připomenul, že pan starosta Pátek tvrdil, jak budeme provádět transparentní výběrová řízení a budou vypracovány metodiky účelně bránící korupci. Co je výsledkem? Rada města sice schválila zpracování protikorupčního auditu, ale právě díky postoji Ing.Pátka nedošlo k realizaci.Je to slavné předsevzetí o transparentním výběrovém řízení také použití losovacího zařízení, za které již byla vypsána sankce 1, 5 mil.Kč? Podle nejnovějších informací zveřejněných v MF DNES dne 13.8.2013 je velmi dobře možné, že budeme vracet celou dotaci na rekonstrukci náměstí ve výši 20 mil.Kč.V nadpise jsem uvedl "Co dává starostovi právo?", možná mohlo být uvedeno "Podle sebe soudím Tebe".

 

Čelákovice - Nový Klondike?