Jdi na obsah Jdi na menu
 


Čeká nás mimořádné jednání zastupitelstva

18. 9. 2012

Zastupitelé Klicpera, Rýdlo, Tichá, Grygarová,Kolínko, Ryneš, Bukačová a Bukač požádali o svolání mimořádného zasedání zastupitelstva. Není to nic neobvyklého,  neboť pokud je co k řešení je to třeba udělat. Podle jednacího řádu se musí zasedání konat do 21 dnů od podání žádosti a tak lze předpokládat termín 1.října 2012. Navrhovatelé předložili i návrh programu, ale ten se zřejmě ještě zpřesní a může být ledacos doplněno. Jsem zvědavý zda při přítomnosti všech zastupitelů bude schváleno odejmutí čestného občanství J.V.Stalinovi a Klementu Gotwaldovi ke kterému při minulém jednání kdy byl návrh předložen již po čtvrté chyběl pouhý jeden hlas ( proti p.Duník, zdržel se p.Ryneš ). Bude to zajímavé jednání neboť opoziční vůdci se na tento okamžik dlouhodobě připravovali až tak, že mnohdy neměli čas přijít na jednání zastupitelstva a vytvořili tak rekordy účasti v Čelákovicích zatím nebývalé ( např.p.Klicpera v r.2011 jen 33% účast ). Chtějí opět jednat o logu a škodě vzniklé městu a nejen z loga, ale také chtějí probrat náměstí, lávku a jak jinak vrcholem na samý závěr se objeví personální otázky. Na minulém jednání zastupitel Ryneš vehementně prosazoval otázku řešení stadionu a na náš požadavek předložení nějaké koncepce vždy tuto možnost popřel s tím, že dokud není vyřešen převod na město nelze jednat o koncepci. Zatím jsem neobdržel detailní materiál a tak nemohu hodnotit to, co je předkládáno, ale zdá se, že všechno jde, když se chce. Na programu je totiž také zřízení veřejně prospěšné společnosti , která by měla mít řešení stadionu jako hlavní náplň. Fandím všemu co je se sportem spojené, jen bych byl nerad, aby bylo město zavlečeno do nějakého jednostranně výhodného podniku. On pan Ryneš ty své „sportovní zájmy“ prosazuje velmi tvrdě, údajně po minulém jednání zastupitelstva dokonce bylo na městském úřadě nějaké vyšetřování a požadovány doklady ke stadionu . Jen by měl kontrolní výbor také prověřit, zda při prosazování sportovních zájmů  není p.Ryneš náhodou ve střetu zájmu!! Jednou se vzdá hlasování, jelikož prý je představitelem Spartaku a podruhé div se, že snad pro vládu nad městským stadionem by i urážel své kolegy a ve prospěch svého návrhu i hlasuje. Škoda, že při místostarostování nevěnoval tolik energie sociálním otázkám, školství, bytové agendě a tomu za co byl placen. Rozhodně jsem zvědavý na poslední bod, neboť opoziční zastupitelé mají zájem na práci pro město a tak nechtějí destabilizovat , ale jen vylepšit vedení města, do kterého navrhnou své nejkvalitnější a zkušené borce. Jistě vysvětlí i obvinění bývalého radního Skalického a místostarosty Sekyry, kteří byli bývalým starostou p.Klicperou na jednání zastupitelstva 25.4.2012 obviněni z manipulace s veřejnými zakázkami bez jakéhokoliv důkazu. Bude to zajímavá druhá polovina volebního období a rozhodně vše půjde snadněji , neboť již opozice nebude sabotovat práci a má chuť se na ní i podílet. Jsem z toho šťastný a doporučuji všem občanům přijďte a vyslechněte si návrhy opozice na kvalitnější práci pro město. Zřejmě bude zasedání 1.října zlomem a tak jen, aby vše postupovalo ve prospěch Čelákovic.