Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vstoupili do řízení města

10. 3. 2013

Ve zpravodaji Města Čelákovice byl zveřejněn článek zastupitele Ing.Bohumila Klicpery  ve kterém oznamuje, že jsme byli my tři – František Bodlák, Bohumil Klicpera a Luboš Rýdlo zvoleni do rady města. Doplnění rady dle pana Klicpery proběhlo věcně a v klidu, diplomaticky řečeno – po konečné dohodě obou hlavních táborů ( rok dohadování je zapomenut ).  Hlasoval jsem též pro dohodu, neboť občané Čelákovic nám zastupitelům dali hlasy pro práci ve veřejné službě a ne pro neustálé střety.

Moje hlasování však neznamená, že jsem se situací spokojený a již po měsíci se ukazuje, že dohoda neplní očekávání. Milan Tichý pro vznik dohody odstoupil z rady města a dal tím možnost k dovolení výše uvedených zastupitelů. Nevím a se mnou většina mých kolegů, jak dohoda vznikla a co vlastně obsahuje. Několik dnů před jednáním zastupitelstva jsme byli informováni, že se zastupitel Sekyra sešel se zastupitelem Klicperou a dohodli se, že se dohodneme. Myslím, že většina z nás zprávu uvítala, i když způsob jednání mnoho z nás dosud nechápe. Nebudu se zabývat opozicí, ale v případě naší koalice nikdo nedal mandát kolegovi Sekyrovi k jednání a udivilo mne, když jsem se dozvěděl, že to nebylo jen jedno setkání. Počítal jsem také s tím, že kolega Sekyra opět nastoupí do práce a ujme se povinností místostarosty. Nestalo se tak a nemohu mu to nijak vyčítat, neboť mám v dobré paměti smrt velmi odpovědného místostarosty Slávka Hnízda. Skutečností však je, že jednání rady města jsou v mnoha bodech neúspěšná neboť chybí hlas p.Sekyry a výsledky hlasování končí nerozhodně.

Pan Klicpera ve svém článku uvádí své představy a naznačuje co sledují vstupem do „vlády“ města.

-        Na prvním místě uvádí odhodlání ukončit letité a neutuchající spory ve věcech Městkého muzea. Prakticky to vidí tak, že budou souhlasit s koncepcí Městského muzea a podpoří ředitele Eisnera, aby měl klid na práci. Jsem docela zvědav, jak to chtějí udělat. Na minulém jednání rady města jsme spolu se zastupitelem Tichým předložili návrh na konečné řešení této otázky, ale právě díky nově zvoleným radním nebyl přijat. Co se týká koncepce tak ta je v průběhu několika let již třetí a předchozí dvě byly schválené mlčením rady. Nikdo se však následně ke koncepci neznal. Co se týká toho klidu na práci tak se mi zdá, že otevírám Rudé právo v r.1977 a čtu o klidu na práci. Nevím, jak za současné situace toho klidu dosáhnout neboť se budou řešit výsledky několika správních řízení, kde půjde o celkem velké peníze a nelze to přejít mlčením.

-        Chtějí vrátit koncepci investiční politice města. Jsem už celkem dlouho zastupitelem a pokud se píše vrátit znamená to obnovení stavu, který již byl. Nevzpomínám si na nějakou koncepci investiční politiky. Konkrétními slovy to prý znamená vrátit se k přípravě splaškové kanalizace do Záluží. Nevím, co mají ta konkrétní slova znamenat? Nic se v té záležitosti kanalizace v minulých letech nekonalo? Jejich filozofie je v oblasti investic dle p.Klicpery jednoduchá. Prověřit u každé investice nad 1 milion možnost podpory financování z jiného zdroje. Je to velký pokrok, kterému fandím, ale pokud si vzpomenu na období 2002 až 2010 pak mnoho takových akcí v Čelákovicích nebylo.

-        Podpoří zdravý vývoj financí a schopnost města dostát svým závazkům, ale na strategii hospodaření mají poněkud odlišný názor. Chtějí snižovat běžné výdaje města a základní provozní výdaje mají být pokryty z běžných příjmů a obnova majetku by měla být řešena právě tvorbou zdrojů na odpisy majetku. Ano s odpisy jsme již začali např. u domu s pečovatelskou službou , ale se zpožděním asi 12 let. Prvním krokem budou návrhy na snižování provozních nákladů města. Velmi jsem zvědav, jaké to návrhy budou a moc jim fandím. Začali jsme již s tvorbou rezerv na opravu kotelen, která byla nulová a je nutné i další majetek města obnovovat. Škoda, že se s podobnými nápady nepřihlásili dříve.Dlouhé roky zanedbaná tvorba zdrojů se těžko dohání.