Jdi na obsah Jdi na menu
 


Úhel pohledu - rada zasedala

Rada zveřejnila zápis ze svého zasedání dne 17.10.2017 a také stručný výtah obsahu jednání na titulní stránce webu města. Zápis mnoho lidí nečte, ale na titulní straně webu města zkratku čte pravděpodobně dost občanů . Co se ze zkratky dozvědí? Například to, jak je hluboký bazén a to, že v r.2016 měl nejvyšší příjmy v historii. Chybí však dodat, že je bazén v celé své historii ztrátový. Nabývám dojem, že je zájem sdělit, že se nic důležitého neděje a vše je príma.

      Jistě by občany zajímalo něco více o tom, kdo všechno bude např. rozhodovat o plánu rozvoje našeho sportu do r.2030 . Rada jmenovala na návrh ing.Studničky komisi složenou z lidí s kterými dobře vychází. Zjišťujeme, že zde je třeba TJ Spartak zastoupený nohejbalistou Spilkou věrným příznivcem starosty avšak bez mandátu svého klubu. V komisi je také i zástupce klubu Patriot, který nikdo dosud nezná. Chybí zástupci tenisového, volejbalového a basketbalového klubu, karate, vodáků tj. sportů majících k současnému vedení města trochu méně vřelé vztahy. Sport je u nás zřejmě na vzestupu neboť starosta Pátek a místostarosta Studnička (přední sportovní odborníci) služebně odlétají do Koreje na pozvání Národní asociace v jogku. Jsem zvědav  jaké přínosy pro město služební cesta bude mít a jaké budou cestovní výlohy. Asi stejné, jako služební cesta do Činy. Jsme bohaté město a na výlety máme.

     Škoda, že stejně neutrácíme třeba za osvětlení pro dělnické domky. Když předsedkyně spolku dělnické domky na zastupitelstvu chtěla vědět zda s projektem kanalizace a vodovodu je připravován projekt osvětlení, tak místostarosta Studnička prostě odpověděl : veřejné osvětlení pro tuto lokalitu nebylo projednáváno (zřejmě panu místostarostovi absence osvětlení nevadí).   Na náklady se asi vždy mnoho nehledí. Je to patrné z výběrového řízení na projektanta vodovodu a kanalizace pro dělnické domky. Byla vybrána společnost Vodohospodářské stavby a.s. za 656 tis.Kč + DPH a tak jsem srovnal cenu s předcházejícími dvěma výběrovými řízeními. V roce 2010 za starosty Klicpery vyhrála firma nabízející stejný projekt za cenu 74 tis.Kč, loni v prosinci výběr vyhrála firma s nabídkou 96 tis.Kč, ale ta nakonec nebyla akceptována. Počkali jsme si 10 měsíců a ejhle. Cena vzrostla 7x !!! .Jsme bohaté město.

      Zajímavý je též bod "ČOV Čelákovice - strojně technologické úpravy biologického stupně", které město včetně DPH vyjdou na 9.678.657, - Kč. Je to téměř 10 mil.Kč a tedy jistě se bude smlouva ještě projednávat v zastupitelstvu. Nikdo neuvádí důvod proč se tak velké peníze vydávají. Je to potřeba a tak daňoví poplatníci zaplaťte. Potřebu chápu, ale méně již to, že po pěti letech od rekonstrukce čističky za cca 50 mil.Kč vydáváme další peníze. Mohli jsme ušetřit rozpočet města a uhradit potřebné náklady z dotace, ale to by musela být perfektně odvedená práce. Jsme bohaté město.

        Zaujal mě též bod Návrh na 10 změnu IPPC slévárny TOS-MET. Většina občanů vnímá informace o problémech kvality ovzduší v Čelákovicích a ještě z paměti nevymizely desítky poškozených karoserií (dopady na zdraví obyvatel nikdo veřejně neřešil). V zápise je uvedeno, že město mělo nějaké připomínky, ale nevíme jaké. Stejně tak nevíme, jak dopadla radou přijatá opatření z května minulého roku. V zápise RM z 24.5.2016 čteme :                                                                                                                      a)RM ukládá starostovi iniciovat úpravu integrovaného povolení v části týkající se kapacit. Splnil/nesplnil? Nikde nic uvedeno není.                                                                                                                          b)RM ukládá vedoucí odboru životního prostředí, aby ve spolupráci s dotčenými orgány zajistila odběr a analýzu vzorku spadu akreditovanou laboratoří. Splnila/Nesplnila. Nikde není nic uvedeno.                                          c)RM ukládá starostovi prověřit možnosti instalace monitorovacího systému v okolí areálu společnosti TOS - MET. Splnil/nesplnil? Nikde nic uvedeno není. Stačilo jen vystavit objednávku.                                                                                                              d) RM pověřuje radního Ing.Miloše Chouru jednáním se společností TOS-MET ve věci instalace kontinuálního monitorovacího systému na všech výduších s filtračním zařízením a dalších technologických zařízeních.Splnil/nesplnil. Nikde není nic uvedeno.

Zdálo by se, že když RM uloží úkol, tak jeho splnění bude také kontrolovat, ale to v Čelákovicích není zvykem. Proč kontrolovat, veřejnosti jsme předvedli snahu a to stačí. On si nikdo nevzpomene, že byly uloženy úkoly a ovzduší opět čeká na nějakou "výjimečnou událost". Kvalita ovzduší je problém 100% všech občanů města, ale je o něm informováno, jako o největším vojenském tajemství Pentagonu. 

Radní Volfová přednesla radě výsledky nabídky bytů obálkovou metodou. Za rok a půl se uvedenou metodou pronajalo 16 bytů za cenu vyšší než 100, - Kč/m2. Běžný nájem činí 68, - Kč/m2. Bylo celkem 99 zájemců. V minulém zastupitelstvu jsem nabídku uvedeným způsobem prosazoval a paní radní byla vehementně proti. Dokonce jí podpořil i starosta Pátek, který si nedovedl představit v jednom vchodu dva i více různých nájmů. Vůbec mu nevadilo, že někdo má za stejný nájem byt totálně vybydlený a jiný má byt po rekonstrukci do které město vložilo i 300 tis.Kč. Dnes je nabídka úspěšná. Stojí za to vrátit se zpět v čase a číst co tehdy o nabídce naši nejlepší radní říkali v ZMČ 1/2014 str.5. V rámci volebního boje stavěli hráz proti zdražení nájmu bytu. Hned po volbách jim hráz spadla? Zřejmě ošizené zdivo. 

Je nutné pohlížet pravdě do očí a neříkat jen pochvalné zprávy. Úhel pohledu na stejnou záležitost vydává různá svědectví.