Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rada zasedala 22.dubna 2013

29. 4. 2013

Neúplná sestava rady jednala pouhé dvě hodiny.Poměrně krátký jednací čas přinesl opět zajímavé momenty zaznamenané v zápise.

V bodě 3.1.  byl městskému muzeu určen přípustný objem prostředků na platy z toho na archeologickou činnost celkem 610 000, - Kč. Za minulý rok právě archeologie vykázala výrazný schodek v hospodaření a tak je na místě otázka zda vůbec někdo kontroloval kolik je pro r.2013 smluvně připravených akcí pro archeologii. Město by nemělo a také dosud nedotovalo archeologii. Určením platů pro archeologii na sebe bere zřizovatel odpovědnost a výši platů by měl při jejich stanovení uhradit. To je nestandardní situace neboť až dosud si archeologie na své mzdy vydělala ( nepočítaje poslední rok kde muzeum vykázalo nejvyšší schodek hospodaření ).  

V bodě 3.2 archeologické inventurní soupisy vykázaly při inventarizaci nedokončených výzkumů částku 511 tis.Kč. V porovnání se stavem archeologického účtu k 31.12.2013 ve výši cca 200 tis.Kč vyplývá rozdíl cca 311 tis.Kč a otázka z jakých zdrojů bude rozdíl uhrazen. Rozdíl jsou vlastně cizí peníze a ty by měly být každopádně dohledatelné. Investoři archeologických výzkumů zaplatili částky fakturované za celý archeologický průzkum tj. práce v terénu a také práce v laboratořích a depozitářích muzea. Otázka vzniklého rozdílu je nastolena již dlouho a je tedy divná nejen skutečnost, že nebyla okamžitě zodpovězena, ale i to, že 3 radní neměli zájem znát odpověď. Co svým přístupem kryjí?

V bodě 4.3 byl na programu jednání i bytový dům Kostelní . Zde jde o fatální selhání nejen veřejné správy, která souhlasila s vydáním územního rozhodnutí, ale také stavebního odboru ještě v r.2010. Rada odložila tento bod na další své zasedání. Bylo by vhodné jednat a ne odkládat neboť dle podkladů zpracovaných stavebním odborem máme jen do 14.8.2013 možnost obnovy řízení a dosažení nějaké přijatelné formy kompromisu s investorem. Jinak budeme mít pěti podlažní budovu postavenou částečně i v parku a dojde k poškození památkově chráněných budov tvrze, kostela a fary. Ne snad přímo stavbou bytového domu, ale poškozením místa samého neboť dominata věže kostela dostane moderní konkurenci a Genis loci bude „ v háji“. Kde jsi "zdravý rozume" ?   Petiční výbor předal již 24.dubna první podpisové archy na podatelnu městského úřadu s peticí vyzývající naše představitele ke konání proti výstavbě bytového domu.

V bodě 11.1 byla předložena radě města žádost o zveřejňování vyjádření Města Čelákovice. Dnes najdete každé vyjádření pouze s příslušným číslem, ale chybí text a tak nevíte jak se město vlastně vyjádřilo.Žádost předložil zastupitel Dr.Petr Petřík a doplnil ji vyjádření právní poradny svazu měst a obcí. Právní poradna nevidí důvod, proč by nemělo dojít ke zveřejnění toho co město, jako účastník řízení někde sděluje. Pro zveřejňování hlasoval jen radní Janák, ostatní byli proti. Je zajímavé, že počátkem volebního období bylo plno řečí o tzv transparentnosti a najednou se někde ztratila. Měla být dle slibů rubrika „starosta odpovídá“, maximum informací o správě města kliknutím na webu, poradní sbor občanů a pravidelné chaty s radními. Zřejmě opět před volbami se ideje změní v sliby. Po volbách se sliby změní v ideje, jak bylo předvedeno na posledním zasedání zastupitelstva ve věci odpovědi starosty na dotaz ke slibované aleji Prvňáčků.

Bylo to krátké jednání, ale i zde si některé body zasloužily zvláštní pozornosti a neměly by být opomenuty v dalším konání.