Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rada zasedala 22.července 2013

23. 7. 2013

Mimořádné zasedání rady města se konalo na základě několika velmi závažných skutečností, které bylo třeba neprodleně projednat.

Po dlouhém čekání se konečně částečně vyjasnilo v rozhodnutí o finanční korekci výdajů na veřejnou zakázku „Revitalizace náměstí 5.května“ . Podle předběžných vyjádření bylo jasné, že neujdeme sankci za překročení předpokládané hodnoty veřejné zakázky.Úřad regionální rady soudržnosti oznámil starostovi dopisem ze 17.7.2013 výši korekce 1.586.468, - Kč o kterou je krácena dotace a město musí tyto finanční prostředky zaplatit ze svého.Vedení města má snahu o uplatnění sankce u firmy odpovědné za zprostředkování výběrového řízení, ale zde asi není šance na úspěch a tak bude nutné hledat odpovědnost mezi odpovědnými funkcionáři města.Přes písemné vyjádření zaslané starostovi není také zcela jisté zda půjde jen o výše uvedenou sankci a nebo přijde ještě důraznější postih.V Hospodářských novinách 2.července 2013 vyšel článek „Soud zpochybnil miliardové losovačky“ a jelikož losování dle soudu nebylo průhledné a nebylo tudíž možné zajistit férový průběh soutěže,je zcela možné očekávat i v Čelákovicích naprosto celé vrácení dotace, neboť podle bruselských pravidel na neférovou zakázku nelze čerpat evropské peníze.Paradoxem je, že město uzavřelo se společností ML Compet, a.s. rámcovou smlouvu o administraci veřejné zakázky v otevřeném podlimitním řízení, ale ve skutečnosti se soutěžilo v tzv. užším řízení tj. v rozporu s uzavřenou smlouvou! Chtějme pak uplatnit o firmy ML Compet nějaké sankce. Je tedy možné, že půjde až o 20 mil.Kč a to bude vůbec největší postih v novodobé historii veřejné správy města.

Jednalo se o podpisu dodatku č.2 smlouvy se zhotovitelem Lávky přes Labe. Na diskuzním fóru města najdete hodně dohadů, zda se na lávce pracuje či nikoliv. Firma Metrostav, která je vázána smlouvou předkládá více práce a zdá se, že máme zaděláno na stejný problém jako na náměstí.Je možné tolerovat určité procento více prací, ale to je již dávno překročeno.Starosta má svůj výklad, který jej nechává v klidu.Prý je i mnoho méně prací a tak je vše v pořádku.Zákon však zápočet méně prací neumožňuje a tak jsem zvědav na řešení.

Nejzajímavějším bodem jednání bylo rozhodnutí rady ( jednající jako valná hromada Q-bytu ) o odvolání současných jednatelů Q-bytu Ing.Pátka a Ing.Sekyry, které nahradí radní p.Janák a PaedDr.Rýdlo. Byla kompletně odvolaná i dozorčí rada, která bude místo tříčlenného složení pracovat v pětičlenné sestavě.

Bližší podrobnosti uvedu po obdržení zápisu z jednání rady.