Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rada zasedala 12 srpna 2013

16. 8. 2013

Hned na úvod jednání Ing.Klicpera uvedl neplnění usnesení a navrhl několik následujících usnesení :

RM konstatuje neplnění usnesení RM 4.4.4. a 4.4.5. přijatých RM dne 22. 07. 2013 ve věci Revitalizace náměstí 5. května – Rozhodnutí o uplatnění korekce.Bylo schváleno proti Pátek, Sekyra, Volfová.

RM konstatuje, že na udělení finanční korekce ve výši 1.586.468,- Kč za chybně provedené  výběrové řízení nesou svým jednáním vinu i kolektivní orgány města a tudíž je na místě uplatňovat nárok na náhradu škody způsobenou městu i vůči nim dle obecných ustanovení o odpovědnosti za škodu . Bolo schváleno proti Pátek, Sekyra, Volfová

RM zřizuje Komisi korekce dotace Revitalizace náměstí pro uplatnění nároku na náhradu škody způsobenou městu dle obecných ustanovení o odpovědnosti za škodu.Bylo schváleno proti Pátek, Sekyra, Volfová

RM doporučuje ZM, přestože uplatňování nároku na náhradu škody způsobenou městu s případným podáním žaloby spadá do tzv. zbytkových pravomocí RM , aby o uplatňování nároku na náhradu škody způsobenou městu včetně případného podání žaloby rozhodovalo ZM. Bylo schváleno.

RM pověřuje Komisi korekce dotace Revitalizace náměstí, aby zajistila externí právní kanceláří uplatnění nároku na náhradu škody způsobenou městu včetně návrhu případného podání žaloby. Schváleno proti Pátek, Sekyra, Volfová

Dále bylo projednáno :

Farmářské trhy

V únoru 2013 byla uzavřena smlouva o nájmu a provozování farmářských trhů a k tomu účelu užíval nájemce část plochy náměstí o výměře 1000m². a dluží velkou část nájemného členové rady jednomyslně schválili odstoupení od uzavřené smlouvy.

Modlitebny Církve bratrské

v ulici Palackého má podle předložené studie vypracované Ing. arch. Ladislavem Lábusem a jeho architektonickým ateliérem vzniknout modlitebna Církve bratrské. RM na základě projednání v komisi pro rozvoj města souhlasí s předloženým záměrem.

Nájem bytů obálkovou metodou

Město Čelákovice vyhlásilo záměr na pronájem volných obecních bytů, formou obálkové metody.

Pronajmuty byly 2 byty a díky uplatnění tržní ceny nájmu bude proti dosavadnímu nájemnému ročně vybráno za tyto 2 byty o 84.000, - Kč více. Jen pro informovanost město má cca 720 bytů a ročně se nově pronajme cca 30 až 40 bytů,

Zrušení komisí

RM zrušila komise Poradní sbor občanů a komisi pro MA21 z důvodu jejich nečinnosti.  


Nabídka rezignace

Bohumil Klicpera a Luboš Rýdlo předali na jednání nabídku na rezignaci na členství v RM, formou otevřeného dopisu tak, jak oznámili na ZM 26. 6. 2013 za určitých předpokladů vyjádřených v dopisu.  Usnesení k této věci nebylo přijato