Jdi na obsah Jdi na menu
 


Komu vadí přítomnost občanů ?

9. 3. 2014

Nedávno jsem byl přítomen na jednání komise pro kulturu a sport a nestačil jsem se divit. Tajemnice komise naznačila, že přítomnost občanů na jednání není možná. Jelikož předseda komise mne k jednání přizval velmi mne to překvapilo. Prý to tak je v zákoně, jednání rady jsou neveřejné a tak ani jednání komise poradního orgánu rady by nemělo být přístupné veřejnosti. Namítl jsem, že jsem zastupitel a tak bych o každém jednání měl mít řádné informace, ale nepochodil jsem. Prý pokud zůstanu při hlasování v místnosti bude se muset komise zítra znovu sejít a jednat znova. Byl přítomný ještě zastupitel Duník a tak jsme chtěli vidět příslušné znění zákona a také jednací řád. Po delším hledání tajemnice přinesla zákon o obcích a ten položila na stůl a řekla přibližně toto: tady máte zákon a jasně je to tam uvedeno . Zákon o obcích znám již asi 14 let a často v něm čtu a tak vím, neobsahuje co by vylučovalo mou přítomnost a samozřejmě nic jsme nenašli. Další argument následoval : "říkala to paní právnička". Při vší úctě ke práci naší právničky je i ona člověk a tedy tvor omylný a pokud tajemnici komise přímo neukázala kde to je v zákoně obsaženo nemám zájem o hru "na tichou pštu" kdy na začátku je řečeno něco úplně jiného než na konci přenosu informací vyleze z nějakého úředníka. Kolega Petřík předseda komise pro životní prostředí ( též podporuje účast občanů na jednání komise ) se písemně dotázal právní poradny svazu měst a obcí a zde je jejich odpověď. Prostě téměř všechno jde, když se chce.  Dnes jsem si přečetl článek o jedné bojovnici za práva občanů v Praze. Ona klidně chodí na každé jednání výborů a přednáší tam svá témata. Je to v Praze a tak jednání bývá o mnohem závažnějších záležitostech než v Čelákovicích a přesto i bez pozvání tato žena dostává příležitost přednést si svoje téma. Kdo zná termíny jednání výborů a komisí v Čelákovicích? Jen jejich členové a tak občané nemohou přijít.Na příštím jednání zastupitelstva vyzvu ke zveřejnění termínů zasedání neboť se domnívám, že přítomnost občanů je více než důležitá. Musíme si vážit každého, kdo chce přijít a přednést svůj názor. Lze současně mluvit o utajení citlivých informací, ale ty se projednávají jen velmi málo kdy a lze jejich projednání omezit. Samozřejmě nelze povolit účast každého na jednání sociální a zdravotní komise a také komise bytové, kde je projednáváno plno osbních údajů tak ani zápisy z jednání nejsou veřejně dostupné. Vyloučit však účast na jednání komise pro kulturu a nebo na komisi rozvoje nepovažuji za krok správným směrem.