Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kompetence našich radních

29. 12. 2017

Na diskusním fóru města jsem si nebyl jistý kdo z radních kompetenčně odpovídá za internetové stránky a vlastně vůbec jsem si nedovedl vzpomenout, kdo z vedení města má na starost jednotlivé části veřejné správy. Při čtení zápisů z rady se většinou setkáte u sociálních věcí, životního prostředí, bezpečnosti a třeba i dopravy se skutečností, že žádný materiál se neprojednává. Vše je v pořádku? Myslím, že není. Někdo je odpovědný, někoho platíme a ten nic nedělá. Ještě štěstí, že místostarosta Studnička je jako jediný člen rady ochotný komunikovat a na diskusním fóru mě odpověděl takto :

za internetové stránky města odpovídají odbory Městského úřadu a jejich úřednici dle platného Organizačního řádu Městského úřadu Čelákovice a jeho příslušných příloh. Vkládání textů je v kompetenci jednotlivých odborů; odbor kultury, informací a školství mimo jiných rovněž internetové stránky města spravuje. Vybrané agendy technického charakteru zabezpečuje odbor organizační atd. Metodické řízení odborů je v kompetenci pana tajemníka. Plně se však hlásím k tomu, že s odborem školství, informací a kultury jsem v kontaktu ze všech odborů Městského úřadu, kterých je nyní 7, nejvíce (spolu s odbory organizačním a správy majetku a investic) a jsem předkladatelem většiny podkladových materiálů tohoto odboru. Členové Rady města Čelákovic mají rozděleny kompetence v souladu s usneseními Zastupitelstva města Čelákovic, především č. 01/2014 ze dne 5. 11. 2014 a č. 5/2015 ze dne 24. 6. 2015 a dále je rozhodující, zda jsou kolegové či kolegyně radní členem vybrané odborné komise/výboru/pracovní skupiny/obchodní korporace. Na internetových stránkách není nutné tyto kompetence vyjmenovávat, protože jsme jimi pověřeni "zejména" a vždy se k nám oborově příslušné materiály dostanou k vyřízení, resp. projednání. Rada města Čelákovic rozhoduje kolektivně. Je to ale vcelku jednoduché: starosta Pátek - veškerá agenda a plnění úkolů v souladu se zákonem o obcích a dalších právních předpisů, místostarosta I Sekyra - investice, bezpečnost, místostarosta II Studnička - doprava, kultura, školství, sport, územní plán, radní Choura - sociální záležitosti a Q-BYT, radní Opa - majetek a finance, radní Skalický - vodohospodářství a životní prostředí a radní Volfová - bytová agenda (konec citace)

Jsme nyní v čase, kdy se dávají předsevzetí pro příští rok. Možná by vedení našeho města mělo uvažovat o tom, zda nezlepšit svou práci a dát občanům Čelákovic stejnou informovanost, jako třeba v Říčanech. Tam se nemusí ptát kdo má na starosti to či ono. Mají to na stránkách města velmi podrobně a tak se nemůže schovávat flákač za pracovitého. Možná bude dobré vydat vysvědčení za r.2017 našim pracantům! V případě některých zastupitelů považuji jejich výkony za výsměch voličům. .To je ještě platíme.