Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z jednání bytové komise-seznam uchazečů o nájem

Bytová komise projednává ve své většině záležitosti řadící se mezi citlivé osobní údaje , které zákon zveřejnit nedovoluje a proto se veřejnost o činnosti této komise dozví jen velmi málo a zápis z jednání není zveřejněn. Na úvod je třeba říci, že práce v této komisi patří mezi nejnáročnější s ohledem na někdy velmi těžká rozhodnutí. Je však třeba současně dodat, že je žádoucí zabývat se výstupy práce komise, neboť dlouhodobě je problematika nájmu obecních bytů předmětem kritiky. V současné době jsou zveřejňovány zápisy z jednání rady města a zde je uvedeno, jak jsou byty přidělovány. Problematika nájemních bytů je velmi široký pojem a proto se zde zaměřím jen na seznam uchazečů a jeho postupné vytváření. Na internetových stránkách města pod názvem užitečné najdete adresu společnosti Q-byt a zde je uvedeno vše týkající se bytového hospodářství. V části postup vyřizování žádosti najdete , že předpokladem pro zařazení do pořadníku ( seznamu uchazečů ) je trvalé bydliště v Čelákovicích, případně alespoň zaměstnání na území obce a kritériem pro přidělení bytů je především délka trvání žádosti. Žádost musí obsahovat informaci o současném bydlení a zdůvodnění bytové potřeby. Otevřete-li přiložený formulář dotazníku zjistíte, že se nikdo neptá na výši platu a tak do pořadníku může být zařazen občan pracující v prodejně Penny stejně tak jako zaměstnanec s mimořádně vysokým platem. Pro jednoho je získání levného nájmu životní nutností a pro druhého příplatkem k dovolené na Kanárských ostrovech. Proč mluvím o levném nájmu je zřejmé z dříve zveřejněných informací. Nájemné v obecních bytech města Čelákovice je na úrovni sotva poloviny obvyklé ceny nájmu. Vrátím se však k zápisu z jednání bytové komise, který jako člen městské rady pravidelně dostávám a zjišťuji, že ne vždy rozumím všemu co je zde uvedeno a tak se musím ptát členů komise případně ostatních kolegů v radě. Zápis z jednání  komise ze dne 8.8.2012 uvádí jednomyslné schválení nových žádostí o byt a tedy již postupně vytvářeného seznamu uchazečů pro r.2013, který bude platný po schválení radou města a zveřejněný na stránkách města stejně jako Seznam uchazečů o nájem obecního bytu pro r.2012 . Seznam pro r.2012 obsahuje více než 100 jmen a není tedy při jednání rady možné probrat při schvalování seznamu pro příslušný rok každého z uchazečů jednotlivě a rada se musí spolehnout na kvalitu podkladů předaných komisí .Výše uvedený zápis z jednání komise, který rada vzala na vědomí obsahuje 9 nových žadatelů uvádějících své důvody a já se ptám zda jen já špatně rozumím a nebo je to tak správně když v celkem 5ti případech není zřejmé proč by měl uchazeč obdržet byt s regulovaným nájmem.

F.D  svobodný , dosud žije s rodiči, chce se osamostatnit. Tolik zápis. Já se ptám : kolik je tomu svobodnému let? Svobodný starý mládenec je pojem pro svobodného ještě v padesáti letech stejně tak jako svobodný je ten co léta žije se svou družkou. Jak je schopný nájem platit? Je vůbec zaměstnaný, nebo jej podporují rodiče? Proč si nepořídí nájemní byt za tržní nájemné?

K.B svobodný, dosud žije s prarodiči, chce se osamostatnit z důvodu soužití dvou generací.Tolik zápis. Já se ptám : stejně jako u F.D a ještě bych se ptal členů bytové komise zda důvod uvedený v zápise tj. soužití dvou generací není stejný ve všech případech bydlení rodičů s dětmi a zda jej neřeší vlastně každá rodina? Pokud by každá rodina postupovala tímto způsobem byl by pořadník na byty výrazně delší!!!

Š.O. svobodná, žije u rodičů . Tolik zápis. Ptám se stejně, jako v předcházejích případech.

C.M. žije s přítelkyní u rodičů. Tolik zápis. Ptám se : oba vydělávají a mají slušné platy? Proč chtějí podporu od města? Stávající způsob přidělování bytů je totiž podporou .

B.J. rozvedená, žije v podnájmu na dobu určitou.Tolik zápis. Ptám se? Proč má být přidělen této paní byt s regulovaným nájmem? Je to snad nějaké zdůvodnění sociální potřebnosti, že jí končí nájem na dobu určitou?

Je možné, že i v dalších případech žádostí by se dalo úspěšně pochybovat o vhodnosti přidělení bytu. Seznam uchazečů by podle mého názoru měl být značně omezen a pro zařazení by mělo být jediné kritérium tj. sociální potřebnost, aby se nestávalo, že ti co opravdu byt nezbytně potřebují museli čekat, až na ně dojde řada a bude vyřízena žádost zájemců výše uvedených s pochybnými důvody. Nedělám si žádný patent na rozum a vím, že se často mýlím. Nájmy obecních bytů však potřebují veřejnou diskuzi a proto zde otázku nájmu a uchazečů o nájem otevírám neboť,  jak mohou do diskuze vstoupit občané města pokud o problematice nic nevědí. Někdy se však dozvídáme až šokující zprávy, jako byla např. pronesená zastupitelem Duníkem na jednání zastupitelstva. Prý se obecní byty pronajímají dalším nájemcům a není divu. Přidělený byt za poloviční nájemné je dále pronajímán za tržní nájem a jen pouhým zařazením do seznamu uchazečů tak úspěšný žadatel získá měsíčně nezdaněné „přilepšení“ ve výši 2-3 tisíce i více.Počet takto dále pronajímaných bytů je podle pana zastupitele Duníka značný a doložený z jeho osobní zkušenosti v domě co bydlí. Zde na mých osobních stránkách shromažďuji informace bez možnosti diskuze, která však začala na diskuzním foru města Čelákovice .  Věřím, že se do diskuze zapojí co nejvíce občanů města neboť snad již brzo najde moje volání po změně odezvu a rada se bude nájmy zabývat a novelizovat současně platné Zásady o pronajímání bytů. Předem všem děkuji za jejich příspěvky.

Mirek Iglo