Jdi na obsah Jdi na menu
 


Obecní byty a spokojenost občanů

Město Čelákovice vlastní celkem 717 bytů a již delší dobu se vede diskuze o tom, zda jejich správa je prováděna řádným způsobem a nemá-li být provedena systémová změna. Jedni poukazují na Q-byt a říkají, že až to vezme do rukou někdo jiný pak uvidíte tu změnu. Já si to nemyslím neboť Q-byt jen dělá to, co je po něm vyžadováno a dle mého názoru je třeba hledat řešení jinde. Zásady pro přidělování bytů naposledy novelizované v r.2009 uvádějí možnost přidělení bytu pomocí obálkové metody běžně v některých městech využívané. V zásadách však není uvedeno, jak by vlastně měl být postup pomocí této nabídky proveden a za dobu 3 let nikdy nebyla využita. Proč tomu tak je lze dovodit z přiložené reakce bývalé předsedkyně bytové komise pí.Volfové na můj článek o obecních bytech zveřejněný ve Zpravodaji města Čelákovice( viz příloha ve Fotoalbu ). Plně se ztotožňuji s tím, že členové bytové komise odvádějí náročnou práci a že všichni chceme, aby město Čelákovice bylo městem spokojených lidí. Méně již chápu otázku kolik pěkných bytů se do roka uvolní, aby se obálková metoda vyplatila organizovat. Některé byty Q-byt novým nájemcům před jejich předáním opraví a vypadají jak nové. Jsou vyměněny podlahové krytiny, baterie, vyzděno bytové jádro a není to náklad malý. Za rekonstrukci je vynaloženo kolem 200.000, - Kč a takový byt je pak někomu přidělen a on platí regulované nájemné ve výši cca poloviny běžného nájemného. Proč by se nevyplatilo organizovat obálkovou metodu a neměl by platit nový nájemník stejně, jako je to běžné u ostatních tržních nájmů? Zřejmě to tak někomu vyhovuje. On také každému není byt stejně předán. Někomu je jen vymalováno a provedeno jen to nejnutnější a někdo má trochu větší péči. Jak je to možné? Zde bych asi našel v našem městě hodně nespokojených lidí, kterým by se taková praxe nelíbila. Stačí jen hledat příklady z jiných měst a najdeme mnoho námětů k zamyšlení jak zlepšit současný stav. Zvyšuje se počet neplatičů a byty nejsou předávány v odpovídajícím stavu. Rostou náklady za soudní vymáhání nájmů a náklady na údržbu bytů. Proč není např. vyžadováno zaplacení kauce , aby se město mohlo alespoň částečně „zahojit“ pokud nájemník neplatí, a nebo předá byt v „devastovaném stavu“? Moje slova vypadají tak, že bych chtěl občanům našeho města přinést zdražení nájmů a vlastně pro ně udělat jen to špatné. Obecní byty slouží pro bydlení části občanů, kteří byt získali již před mnoha lety a na ty se vztahuje regulované nájemné a pokud se nezmění politika vlády nelze s jejich nájmy nic dělat. Je tu však další část občanů, která byt získává nově a to zařazením do seznamu žadatelů o městský byt. Seznam obsahuje bez rozdílu žadatele s vysokým platem a tedy možností platit běžné nájemné a také tzv. sociální případy, kdy rodiny bydlí v nevyhovujícím prostředí. Přibližně tak za 2 až 3 roky je naděje, že se z konce seznamu žadatel dostane na špici a získá byt. Proč však má skutečně sociální případ čekat až se na něj dostane řada a byt obdrží ti, co by jej mohli získat jiným způsobem? Jsou i otázky další a k jejich zodpovězení se určitě během času dostaneme.

Chceme , aby Čelákovice byly městem spokojených lidí a tak tedy pojďme a změňme to s čím je spokojeno jen velmi málo lidí. Současný stav má do spokojenosti daleko. Má snad být spokojený ten, kdo si pronajme byt a platí tržní nájemné? Proč i jemu město nepřiplatí podporu na nájem? Je snad spokojený majitel rodinného domu a majitel bytu s hospodařením s obecními byty? Ti zřejmě spokojení nejsou , neboť město dlouhodobě v pronájmu bytů je na hranici porušení zákona, který při nakládání s obecním majetkem pouze v odůvodněných případech povoluje vyjímku z obvyklých cen tj. tržních. Peníze nevybrané na nájmu chybí jinde a Čelákovice nemají mnoho zdrojů a tak podpora zájmové činnosti, škol a jiného potřebného není na odpovídající úrovni. Zákon uvádí pojem cena obvyklá? Jaká je v Čelákovicích ta cena obvyklá zatím nikdo nezjistil! Není to žádný problém, chyběla jen snaha. Diskuze bude pokračovat a na téma obecní byty zde budu zveřejňovat vše co by podle mého názoru mohlo pomoci ke skutečné spokojenosti všech obyvatel Čelákovic a to nejen těch co požívají neoprávněné podpory města.       

Mirek Iglo