Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nezveřejněný článek "Omluva"

28. 2. 2014

Byl jsem v únorovém čísle ZMČ vyzván členy bytové komise k omluvě v reakci na můj článek „Nehospodárné a netransparentní nakládání s byty“. V příspěvku není uvedeno za co se mám omluvit, ale mohu se pouze domnívat, o co jde. Cituji: „Rozhodně se ohrazujeme proti tomu, že se vytváří podmínky pro korupci“. Tento názor byl diskutován ve dnech 9. až 12. ledna na Diskusním fóru webových stránek města, kam jej předložil člen bytové komise Petr Polnický. Přes žádost o vysvětlení se mi odpovědi nedostalo. Překvapuje mě, že pí tajemnice RR jejím členům při jednání 16. ledna nesdělila, že k tomuto názoru proběhla na DF rozsáhlá diskuse a že by se měl k příspěvku na stejné stránce ZMČ vyjádřit k omluvě vyzvaný autor.

Zřejmě zde nešlo tolik o „poškozené ego“ členů bytové komise, jako spíše o předvolební aktivitu podobně, jako tomu bylo v článku zastupitelů Ing. Pátka a Ing. Sekery nazvaném „Postavili jsme hráz proti dvojnásobnému zvýšení nájemného v Čelákovicích“. Kdy a jak stavěli hráz nenapsali. Uvedli, že zastupitel Iglo prosazoval zvýšení nájmu až na 120, - Kč a oni se razantně ohradili. Máme transparentně vedenou radnici a tak by se jistě našel o takovém jednání záznam opatřený datem a číslem jednacím. Nebo snad ne? Pak ať si kritici zchladí hlavy a přestanou stavět hráze.

Vraťme se však k tvrzení bytové komise, že se vlastně nevytváří podmínky pro korupci. Jsem jiného názoru a mám na něj právo a budu jej bránit. Prostor pro korupci vzniká všude tam, kde nejsou jednoznačné a transparentní podmínky zacházení s veřejným majetkem. Již samotná skutečnost nastavených cen nových nájmů městských bytů (většinou ve výši 68, - Kč/m2 i méně) je velmi podivná, neboť cena místně obvyklého nájmu se pohybuje v rozmezí cca 100, - Kč/m2. Zákon o obcích přímo ukládá, že by mělo být zacházeno s veřejným majetkem hospodárně a prodeje i nájmy nemovitostí by měly být realizovány za cenu místně obvyklou. Můžeme dělat výjimky, ale musíme je řádně zdůvodnit! Dle Zásad o pronajímání bytů v majetku města Čelákovice měl být k 1. lednu 2014 zveřejněn seznam žadatelů o pronájem obecních bytů. Na program jednání rady města se však seznam dostal až 3.února a radní přistoupili se vší odpovědností k jeho schválení a vrátili jej k dopracování. Chybělo zde totiž jakékoliv zdůvodnění u jmen žadatelů.

Členové rady již pochopili a možná časem pochopí i členové bytové komise, že není možné rozhodovat se „zavázanýma očima“. Bytová komise jedná o zařazení žadatelů do seznamu a dává své doporučení radě. V zápise z jednání bytové komise však u většiny jmen doporučených k zařazení do seznamu chybí uvedení důvodů, proč jsou doporučeni. To je jednoznačně prostor pro mnou nastíněnou korupci. Zda je v tomto okamžiku prokázána, či nikoliv, není podstatné. Mám se omluvit za snahu o omezení prostoru pro korupci? Výše jsem zmínil netransparentnost, o nehospodárnosti se vlastně nikdo nepře. Asi by jen těžko někdo obhájil pronájem obecních bytů za 16,40 Kč za metr čtverečný měsíčně. Jak je možné, že poskytujeme z našeho rozpočtu levné nájmy i občanům z jiných obcí? Kdy to skončí? První krok k nápravě již nové vedení města udělalo. Seznam uchazečů bude doplněn o zdůvodnění a zde se již jeví i krátká cesta k nápravě hospodárnosti. Jen dokonale zdůvodněná sociální potřebnost může být měřítkem pro poskytnutí nízkého nájmu.

Je dnes mnoho lidí co podporu nutně potřebují. O tom není sporu a tomu nikdo bránit nebude. Nehospodárné je poskytovat nízký nájem těm co nemají prokazatelný nárok. Kdo by se měl omluvit? Jsem přesvědčen, že omluva by slušela těm, co se snaží krýt mrhaní s prostředky z rozpočtu města. Mě jako zodpovědnému zastupiteli města to nemůže být lhostejné a proto také na tento problém již delší dobu upozorňuji.