Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nabídka bytů obálkovou metodou

 

Na stránkách města se objevila nabídka nájmu obecních bytů obálkovou metodou. Vůbec poprvé snad bude uzavřena nájemní smlouva za cenu obvyklou a město tak nebude nájemníky dotovat. Až dosud se cena nových nájmů rovnala ceně regulované a ta je hluboko pod limitem ceny za kterou se na trhu nájmu dá v Čelákovicích pořídit byt. Nejásejme však příliš neboť již na první pohled v textu jsou určité nejasnosti. U dvou bytů v ulici U Podjezdu je inzerována možnost prohlídky a u dalších dvou se zřejmě bude nájem řešit "se zavázanýma očima" tedy bez prohlídky? Dále je u dvou bytů napsáno, že je možnost pronájmu bez omezení a u dalších dvou tomu není? Zřejmě se obálková metoda použije pouze u občanů zapsaných v seznamu žadatelů. Při takto omezeném způsobu nabídky se asi nepronajmou. Uvidíme. Snaha se hodnotí. Jde samozřejmě i o to, zda možnost pronájmu bude uvedena ve Zpravodaji. Budou mít zájemci možnost být přítomni při otvírání obálek? I to není jasně řečeno. Ještě drobné upozornění. Pokud by jste snad hledali , jaké jsou ty Zásady města Čelákovice v souladu se kterými se přidělují byty pak Vás zřejmě napadne podívat se na stránky Q-bytu kde celkem správně očekáváte najít hledané.Nedejte se však mýlit uvedené stránky uvádějí v oddíle bytové hospodářství Zásady schválené v r.2009 tj. dnes již neplatné. Běžný to jev nejen v Q-bytu, ale v celé veřejné správě Čelákovic.

text z městských stránek :

ZÁMĚR NA PRONÁJEM OBECNÍCH BYTŮ MĚSTA

V souladu se zásadami pro přidělování obecních bytů Města Čelákovic jsou tzv. „obálkovou metodou“ nabízeny k pronájmu celkem 4 obecní byty. Závazný a konečný termín pro předložení nabídek od případných zájemců je 31. 7. 2013 do 12.00 hod. Předkládají se v zalepené neprůhledné obálce poštou nebo osobně v podatelně MěÚ Čelákovice, více zde >>