Jdi na obsah Jdi na menu
 


Diskuse o nájemném pokračuje

9. 1. 2014

Dne 7.1.2014 zasedla Bytová komise a velmi nelibě nesla mou kritiku netransparentního nakládání s nájemními byty . Vítám jejich článek a ihned reaguji.

Reakce členů bytové komise

Vážení členové bytové komise,

Jsem velmi rád, že si zde můžeme veřejně vysvětlit rozdíl vytváření podmínek pro korupci a tím, že se někdo propůjčil ke korupci. Vytváření podmínek pro korupci vzniká netransparentním jednáním a takové já v práci bytové komise shledávám a dal jsem veřejně podnět pro nápravu. Pokud bych snad o korupci, kteréhokoliv člena bytové komise věděl, nepsal bych článek na web, ale trestní oznámení.

Vážím si práce členů bytové komise, jelikož jsem se i jednání komise zúčastnil, mohu její práci hodnotit, jako velmi náročnou. Setkal jsem se také s výstupy komise, kterými jsou neveřejné zápisy tajené pro nutnou ochranu osobních údajů. Moje nespokojenost s doporučeními komise je dlouhodobě známá a v případech, kde jsem neměl dostatečné zdůvodnění jsem odmítl hlasovat. Nebylo to málo případů ( viz zápisy z jednání rady ).

Ano správně píšete, komise pouze navrhuje a rozhoduje Rada města na základě návrhů komise. V případě, že by se jednalo jen o přidělení bytu mohlo by se mluvit o dostatečném zdůvodnění. Jedná se však nejen o přidělení bytu, ale také o nižší nájem než by měl být podle zákona. Občané s výrazně sníženým nájmem  než je ze zákona cena místně obvyklá jsou proti ostatním zvýhodněni a věřím, že snad ve většině případů právem. Bytová komise dlouho jedná o tom, kdo má a nemá být uveden v seznamu uchazečů o přidělení nájmu a výsledkem pak je přidání dalších jmen, která mají v zápise jediné zdůvodnění a to ročník narození. Následně až na dotyčného přijde řada na přidělení bytu je zdůvodněno i zařazením do seznamu. Proč byl zájemce zařazen do seznamu však chybí a tak členové rady rozhodují se „zavázanýma očima“. Možná  ještě nikdy nedošlo ke korupci, ale podmínky pro vznik korupce při nejasném zdůvodnění tu jsou.

Na mých internetových stránkách 3wtečkacelakovice-mistoprozivottečkacz jsem zveřejnil můj článek nazvaný „Konečně živá diskuze o nájemném“ . Zde jsem uvedl příklad, který je pro zdůvodnění přiděleného bytu běžný : Členové bytové komise doporučují přidělení bytu paní X trvale bytem v Čelákovicích. Žádost má podanou dne 27.6.2011 ( konec citace ). Domníváte se, že toto je zdůvodnění proč má paní X obdržet byt s polovičním nájmem než určuje zákon a než je obvyklé v našem městě? Jaké je to správné nájemné jistě členové komise vědí, neboť rada města dala již před rokem zpracovat znalecký posudek na zjištění místně obvyklého nájemného. Je divné, že uvedený posudek nebyl zveřejněn pro všechny občany a mohu se domnívat, že na tom měl někdo zájem. To však by jsme se dostali do teorií, které nechci rozvíjet.Posudek najdete na mých internetových stránkách.

V případě, že jsem Vážení členové komise uvedl něco v rozporu s pravdou prosím o veřejné sdělení zde na diskusním fóru a bude-li zjištěno moje pochybení, rád se omluvím. V současné době se domnívám, že za zveřejnění pravdivých údajů není třeba omluvy.   

S úctou

Miroslav Leypold Iglo

Člen zastupitelstva města