Jdi na obsah Jdi na menu
 


O sobě

Pocházím z Čelákovic ze zemědělské rodiny. Rodinné hospodářství bylo znárodněno (došlo k ukradení živého i mrtvého inventáře a zabavení polí) a moji rodiče , s ohledem na fakt, že měli nálepku "kulak“ to neměli lehké. Matka směla nadále pracovat pouze v zemědělství, našla příjemnější variantu – zahradnictví. Později, když v šedesátých letech došlo k malému uvolnění, se stala dělnicí v n.p.Benzina a kariéru završila jako vrátná. Otec pracoval jako právník ve státním úřadě a díky kádrovému posudku z místa bydliště, neměl žádnou šanci na slušný plat nebo karierní postup. Já sám jsem se v domění, že již to nikdy nebude jinak, vydal jinou cestou a zemědělství jsem se nevěnoval. V roce 1990 jsme se zamýšleli, co s navracenými pozemky. Díky vhodné poloze některých z nich a díky faktu, že s manželkou jsme byli oba stavaři (bydleli jsme 20 let v paneláku) , realizovali jsme letitý sen o zahrádce a začali s parcelací polí při ulici Třebízského. Mnoha lidem však moje rozhodnutí vadilo a naše plány byly neustále haceny různými úřednickými průtahy. Dokonce v té době byl stavebním úřadem zpracován přehled o našich fiktivních ziscích (podle současného zákona trestné). Výsledná čísla byla značně nadhodnocena a přehled byl dokonce projednáván v radě města se snahou náš projekt zastavit. Vleklé průtahy a obstrukce znamenaly velké finanční ztráty, neboť jsme museli zaplatit za potřebné projekty a vynuceně koupit další pozemky. Po roce 1989 jsem stejně tak, jako i velká většina  spoluobčanů, neměl prostředky na účtu, šel jsem do rizika půjček a platil  velmi vysoké úroky. Každý den průtahů a nepochopitelných zdržení znamenal značnou finanční částku. Když se  naskytla možnost pokračovat v parcelaci i v lokalitě „Jiřina“, šlo vlastně , vzhledem k vytvořeným dluhům, o nezbytnost. Přesto jsme zde společně s projektantem naplánovali mimo pozemků pro výstavbu domů i hřiště na kopanou (později zde vzniklo i tzv.Duhové hřiště), tenisové kurty a pískovnu pro využití k rekreaci: v zimě k bruslení a v létě pro koupání. V průběhu prodeje pozemků jsem se v týdeníku TOK ohradil proti způsobům, jakými je moje podnikání omezováno a ihned bylo na mne podáno trestní oznámení pro pomluvu. Žaloba u soudu neuspěla, neboť vše, co jsem napsal, bylo podložené. Pochopil jsem, že je nezbytné poznat  veřejnou správu. Coby divák jsem začal navštěvovat po několik let každé jednání zastupitelů, až jsem se stal od r.2002 zastupitelem (s přestávkou 2 let do roku 2014). Vždy jsem na to, co se mi nelíbilo, upozorňoval a brzo jsem se ocitl ve střetu s vedením města m.j. při plánování zástavby proluky na náměstí (firma Harmonie měla v rozporu s územním plánem stavět dům o dvě podlaží vyšší, než je ten současný). Nejen, že bylo tolerováno překročení výšky domu, ale výběrové řízení i další jednání vykazovaly celou řadu podivných pochybení. Připravil jsem trestní oznámení na neznámého pachatele a upozornil zastupitele, že oznámení podám, pokud budou nadále investorovi poskytovány výhody bez zisku patřičných protihodnot pro město. Několik zastupitelů to vzalo jako vydírání a odhlasovalo podání žaloby na mě coby zastupitele (za peníze města). Mého případu se ujala Transparency Internationál a Policie případ ihned zastavila. Ve Zpravodaji informovali o mém obvinění a když se zjistilo, že není oprávněné, nikdo již opravu nezveřejnil (celkem obvyklý postup v dalších případech šikany občanů Čelákovic i spolků např. TJ Spartak). Chtěl jsem a chci, aby se s takovým jednáním občané již nikdy nemuseli setkat a očekávám, že již takové způsoby nebudou mít v Čelákovicích místo. Nesouhlasil jsem např. se způsobem výběru loga města, nedodržování cílů Strategického plánu rozvoje města a snažím se o svými náměty přispět k zlepšení sociálních otázek (spravedlivé pronájmy bytů města, program Město přátelské rodině). Byl jsem členem Koalice vedené ing.Pátkem, ale po zjištění pro mne nepřijatelného postupu při realizaci rekonstrukce náměstí jsem přestal uvedenou Koalici podporovat. Nebylo vše špatné a na to dobré je třeba navázat.  Výrazně jsem se angažoval proti výstavbě paroplynové elektrárny a za kvalitnější životní prostředí hlavně čistotu ovzduší v Čelákovicích. Nenechává mě v klidu vývoj v městském muzeu a hledám srovnání kvality veřejné správy Čelákovic a okolních měst.  Jsem členem Místní akční skupiny Střední Polabí . Pokud jste dočetli až sem, jistě pochopíte, že vznik osobních stránek je jediné řešení k objasnění mnohých záměrně šířených fám a nedorozumění včetně protiváhy cenzury ve Zpravodaji města Čelákovice. Mé osobní stránky přirozeně nejsou o mně, ale o problematice týkající se celého města a mého postoje k ní. Umožňují okamžitou reakci a nezávislost na zveřejnění jinde. Informovanost je současně možností pro zapojení většího počtu lidí do veřejného života a to je jeden z mých základních cílů.

Váš

Miroslav Leypold Iglo

 

 

 

Rubriky

Příspěvky

Střet zájmu

23. 8. 2012

mediální bublina splakla - kontrolní výbor žádné pochybení neshledal

 
Celý příspěvek | Rubrika: O sobě | Fotografie: Střet zájmu