Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nahlédnutí k sousedům

15. 9. 2015

Město Lysá nad Labem vydává Listy obdobu našeho Zpravopdaje. Občas nahlédnu a rád bych se podělil s informacemi, které jsou zajímavé i pro nás v Čelákovicích.

Listy přinášejí pozvánky na akce v našem nejbližším okolí a mezi nimi bych chtěl vyzvednout Staročeské posvícení v Byšičkách ve dnech 26 až 27.9.2015 a třeba i mši svatou , která bude celebrována kardinálem Miloslavem Vlkem 20.září v kostele Narození sv.Jana Křtitele. Můžete se zde seznámit i s článkem „Krátce z radnice“ pana tajemníka Miloše Dvořáka ve kterém seznamuje s důležitými jednáními rady města a to nejen heslovitě, jak jsme zvyklí v Čelákovicích. Rada se zabývala úkoly, které uložilo zastupitelstvo v souvislosti s přípravou obchvatu . Odbor dopravy zajistí průzkum intenzity dopravy a hlukovou studii, odbor životního prostředí zajistí měření emisí z dopravy na 3 místech komunikace a to vše do konce září 2015.Zastupitelé stanovili výkupní ceny pozemků pod obchvatem 250, - Kč/m2 (co naši zastupitelé udělali pro budování obchvatu?). Inspirací pro nás by mohl být i článek „Novinka v systému odpadového hospodářství“ kde jsou občané seznámeni s možnými finančními úlevami při třídění odpadu.Dozvíte se také o zavedeném svozu bioodpadu, kdy občané každou 3 sobotu v měsíci mají na několika místech ve městě přistaveny velkoobjemové kontejnery a nemusí tak s posekanou trávou do sběrného dvora. V článku „Zámecké novinky“ se dočtete o životě seniorů v jejich domově na zámku. Není toho málo a docela by mě obdobný článek potěšil s informacemi o tom co se děje v našich domech s pečovatelskou službou a vlastně i na poli dění našich seniorů.

Zajímavá jsou i informace v článku „Lysá se zapojí do Evropského týdne mobility, převážně prostřednictvím škol“ . Stejnou akci jsme v Čelákovicích pořádali také, ale vedení města o podobné aktivity nemělo zájem. Mají cyklokoordinátorku ,  komisi pro dopravu a bezpečnost v dopravě a světe div se i komisi pro životní prostředí , to v našem městě citelně chybí.

Doporučuji, je to zajímavé čtení.