Jdi na obsah Jdi na menu
 


Čelákovice mají schválený plán Strategického rozvoje do roku 2030

16. 12. 2011

Zastupitelstvo města Čelákovice schválilo v 14.prosince 2011  Plán strategického rozvoje do roku 2030.

Byla schválena

 

VIZE ČELÁKOVICE 2030

Čelákovice 2030 jsou čisté město, plné zeleně, pohody a klidu. Poskytují plnohodnotné bydlení, pracovní příležitosti, kvalitní služby, celoživotní vzdělávání i všestranné kulturní, sportovní a společenské vyžití, podmínky pro rozvoj mladé generace a důstojný život seniorů.

Jsou městem se zdravým životním prostředím, dobře dopravně dostupné a podporující ekologickou dopravu, městem s kvalitní infrastrukturou.

Čelákovice podporují podnikání nezatěžující životní prostředí, výzkum a vývoj, tradiční řemesla a rozvoj lidských zdrojů.

Jsou malým městem s pozvolným nárůstem počtu obyvatel do 16 tis., městem bezpečným a přívětivým pro slušné obyvatele, kde funguje spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem i spolupráce se sousedními městy a obcemi.

Jsou také místem zajímavých cílů a rekreace nejen pro domácí, ale i návštěvníky.

Čelákovice jsou městem pečujícím o historii, současnost i budoucnost svoji i svého okolí.

 

MISE ČELÁKOVICE 2030

Město Čelákovice směřuje ke zvýšení kvality života svých obyvatel a ve svém rozvoji bude respektovat tyto hlavní principy a přístupy:

Udržitelnost rozvoje - soulad přírodních, sociálních, kulturních, historických, technických, ekonomických a dalších hodnot při naplňování sociálních potřeb, zajišťování dlouhodobé prosperity města a ochraně životního prostředí.

Strategické řízení - plánování a realizace dlouhodobých i krátkodobých plánů jako nástrojů systematického a harmonického rozvoje města.

Apolitičnost, hledání kompromisu a dohody (konsensu) - nadřazení zájmů města nad politickými a osobními zájmy, respektování odlišných názorů.

Solidaritu, vzájemnou toleranci a respekt bez ohledu na náboženské vyznání, politickou příslušnost a sociální postavení.

Dodržování zákonů a společenských pravidel.

Důraz na kvalitu, ne pouze na kvantitu.

Principy občanské společnosti – transparentnost rozhodování, protikorupční jednání, otevřenost vedení města vůči občanům, včasnou a dostatečnou informovanost všech, aktivní a zodpovědný přístup k životu města, oboustrannou komunikaci a partnerskou spolupráci mezi veřejnou správou, občany, podnikateli, neziskovými organizacemi a zájmovými sdruženími ad.

Zdravý lokální patriotismus.

Udržování a rozvoj tradic.

 

 

 

 

 

 

Náhledy fotografií ze složky foto děti ze Stocholmu