Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vyšlo březnové číslo Zpravodaje Města Čelákovice

7. 3. 2014

Za působení nové paní starostky PhDr. Tiché vyšlo v březnu další číslo Zpravodaje města. Jako zastupitel města jsem už po polovině ledna předal do redakce ZMČ článek pod titulkem „Několik poznámek k výstavám plánovaným v Městském muzeu v roce 2014“. Ten byl ale otištěný právě až v březnovém čísle a to až na str. 14, třebaže je to vyloženě záležitost týkající se kulturního dění ve městě, patřící do Zpráv z radnice.

Příspěvek zaslaný tzv. nezávislé redakční radě a oslovující vedení města s žádostí o posouzení problému výstav, vzbudil ve vedení města takový rozruch, že byl kvůli němu odvolán teprve před půl rokem nově jmenovaný předseda redakční rady pan Ing. Pavlovič. K tomu došlo údajně proto, jak se paní starostka na posledním ZM dne 27. 2. 2014 vyjádřila, že nechal hlasovat o zařazení mého příspěvku členy redakční rady prostřednictvím emailové pošty a to stejně, jako to už dříve podle ověřené informace prezentované v RM, praktikoval OŠIK Městského úřadu. Takto provedeným hlasováním byl vysloven souhlas se zveřejněním mého článku, ale následně, s největší pravděpodobností zásahem „vyšší moci“, dva členové během pár hodin tentýž den, své hlasy otočili a vše se změnilo. K tomu je snad zbytečné něco dodávat.

Ale zpět k mému příspěvku. Můj příspěvek poskytnutý paní starostce, byl zřejmě posouzen jako „nevhodný“ či možná „nebezpečný“ pro obhájce chyb a nedostatků současného ředitele muzea, kteří jsou prosyceni averzí proti mé osobě. Následná reakce zavdala zřejmě důvod příspěvek neotisknout, což potvrdila zmíněná změna hlasování. Proti tomu zásahu jsem ve smyslu § 4a tiskového zákona protestoval, protože jako zastupitel mám právo na otištění příspěvku. Vznikla tak časová prodleva, což stačilo k tomu, aby paní starostka mohla napsat skutečně „fundovanou“, mohutnou (co do rozsahu) reakci, otištěnou blíže o osm stran před mým příspěvkem, kterým vyzývám vedení města k zamyšlení. V reakci autorky je totiž nedoslovně opsaná a mírně doplněná Výroční zpráva muzea za rok 2013 podepsaná ředitelem muzea p.  Eisnerem. Proto považovat článek „Městské muzeum“ za zprávu z radnice je úsměvné.

Pozornému čtenáři asi neunikne, že i uspořádání březnového Zpravodaje je proti minulým číslům pozměněné. Kdo z městského úřadu a proč měl na té změně zájem? Pokud má již časopis určené rubriky, měl by článek „Městské muzeum“ být v rubrice Kultura na str. 18 a následujících. Navíc hned v jeho úvodu se dočítáme o pádném faktu proč je napsán a proč zmiňuje, jak se z textu dále zdá, existenci nějakého téměř obdobu nemajícího či „nového“ čelákovického muzea, jako by se v minulých desetiletích v jeho zdech nic významného nekonalo. Patrně by bylo pod úroveň paní autorky uvést ve „chválopise“ také dřívější mnohem širší aktivity pracovníků muzea, prezentaci sbírek, práci s veřejností a šíření dobrého jména muzea u nás i v zahraničí. To vše je možné bez pompézních slov vyčíst z výročních zpráv či zpráv o činnosti z let 1983 – 2009. Ale hlavně, že je poukázáno na pokutu 42.000,- Kč bez zdůraznění toho, že komise na prošetření pokut udělených muzeu zřízená RM zjistila, že pan ředitel jako vedoucí příspěvkové organizace nejednal s péčí řádného hospodáře a nesplnil zákonem danou povinnost, aby této a dalším pokutám zabránil. O tom se raději v příspěvku diskrétně mlčí, aby padal stín na někoho jiného.

V souvislosti s uvedenou změnou uspořádání obsahu Zpravodaje, je nějak nad mé chápání ve Zprávách z radnice na str. 3, umístěný příspěvek „Tři březnová výročí“ od paní zastupitelky, proti kterému samozřejmě jinak nic nenamítám. Není mi ale jasné, proč byl můj příspěvek, kterým jako zastupitel oslovuji vedení města závažnou otázkou, umístěn vzadu, daleko za reakcí na něj, až v rubrice Dopisy. Že by se jednalo jen o přehlédnutí pověřené pracovnice města připravující Zpravodaj k tisku? Pak zůstává otázkou, proč a kolikáté přehlédnutí to už je?

Protože demokratická svoboda projevu je nám všem bez rozdílu všestranně (pro někoho) zajištěna a protože by ve Zpravodaji s největší pravděpodobností nebyl tento text otištěn, což umožňuje i zákon, a  jak je patrné i z neotištění některých příspěvků dalších zastupitelů, požádal jsem pana Igla o možnost zveřejnit mé poznámky na jeho stránkách.

 

Jaroslav Špaček, zastupitel města