Jdi na obsah Jdi na menu
 


Úhel Pohledu

7. 4. 2014

Obdržel jsem vyjádření :

Návrh usnesení: Redakční rada neschvaluje zveřejnění reakce Miroslava Igla s názvem „Úhel pohledu“na text z č. 3-2014 „Městské muzeum“, a to z důvodů, že se reakce neomezila pouze na skutková tvrzení. Z textu vyplývá, že autor oslovuje zřizovatele.

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1. Návrh byl schválen.

Četl jsem pozorně zákon a nic jsem v něm nenašel omezujícího pro zveřejnění názoru zastupitele.

 

Prosím udělejte si svůj názor. Cítil jsem potřebu upozornit na poněkud zvláštní plnění úkolů v příspěvkové organizaci. Zdá se Vám také, že by to tak být nemělo?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Úhel pohledu

Říká se, že pokud se dva lidé podívají na jednu a tu samou věc, nevidí ji stejně. Podobný pocit jsem měl při čtení březnového čísla Zpravodaje v článku „Městské muzeum“. Píše se zde o kontrole Ministerstva kultury, která odkryla nedostatky a na jejím základě muzeum uhradilo pokutu 42.000, - Kč. Někdy je třeba ještě dodat drobné poznámky, aby celé věci bylo správně porozuměno. Ano kontrola skutečně zjistila nedostatky, ale na většinu z nich byla městská rada upozorněna již 18. 8. 2011 a každý se o tom může přesvědčit, pokud si přečte zápis z jednání rady. Radou byla ustanovena komise a ta ve svých závěrech z ledna 2012 doporučila termín k odstranění nedostatků do 30. 6. 2012. Na nedostatky dále upozornil metodik ministerstva, který v dopise z 10. 5. 2012 dal několik doporučení. Nyní s odstupem již téměř dvou let je dobré zjistit, proč až nyní zaměstnanci muzea pracují intenzivně na odstranění nedostatků ve správě sbírek, a to na doporučení metodika z Ministerstva kultury z r. 2012. Co vlastně metodik také doporučil :   

1.  Aby ředitel zahájil co nejdříve konzultace k přípravě nové střednědobé koncepce rozvoje i s využitím pomoci pověřených organizací (muzeí a galerií). Své role by se dle metodika mělo ujmout i město. Mělo by nechat k navržené koncepci zpracovat třeba i několik oponentních posudků. 

2. Zpracovat konkrétní návrh jak uvést v co nejkratší době evidenci sbírkových předmětů do souladu se zákonem a zaslat jej ministerstvu ke stanovisku včetně harmonogramu plnění         (metodik upozornil na možnost pokuty, která nemusí být uložena tj. na jeho rozhodnutí může mít vliv zpracování návrhu a proto by měl být doručen co nejdříve).

Jistě by každého čtenáře výše uvedených řádků zajímalo jak je to s koncepcí? Muzeum zatím žádnou koncepci nemá, ředitel sice zpracoval návrh, ale po předložení ministerstvu obdržel velmi nelichotivé stanovisko a více jsme již v zastupitelstvu o koncepci od ledna 2013 nebyli informováni. Není divu, že se na vedení muzea systém bez koncepce patřičně projevuje ať již to byla třeba výstava o továrníkovi Volmanovi, a nebo jiné podobné akce. Chcete vidět nějaký návrh jak v co nejkratší době uvést evidenci muzea do souladu se zákonem? Budete si muset počkat do konce března 2014 tedy 22 měsíců po doporučení metodika. Proč tak dlouho a co pokuta ? Nevím, neboť já jsem se dotazoval několikrát a nikdy jsem neobdržel odpověď, ačkoliv jsem svůj dotaz pokládal i veřejně na jednání zastupitelstva. Nové vedení města celou záležitost vyřešilo šalamounky a když nesplnil Usnesení Rady města ze dne 20.6.2012 s termínem do 20. 11. 2012,  tak zadalo řediteli muzea úkol znova. Dokonce rada rozhodla prověřit odpovědnost za vznik škody díky pokutám, ale opět se skončilo „na půl cesty“. Pěti členná komise ve své závěrečné zprávě vydala doporučení k zavedení certifikace kvality řízení a ve věci tří udělených pokut vždy konstatovala, že ředitel muzea nevyužil možnosti odvolání. Zdá se, že pan ředitel koná, jen když to uzná za vhodné a nyní jde o to, jak se k této skutečnosti postaví rada. Zatím vzala zprávu komise jen na vědomí. Pokuty již činí více než 100.000, - Kč a jsou zde i další zajímavé náklady nesouvisející s plánovaným rozpočtem jako např. již desítky tisíc korun za právní služby s nesmyslnými trestními oznámeními a soudy. Policie všechny trestní oznámení zastavila a již první soud muzeum prohrálo. Ne můj pohled na muzeum není právě pochvalný, byť jsem na shromážděné sbírky hrdý. Stačí se jen podívat na opelichanou omítku proti knihovně a obraz o současné činnosti je úplný.