Jdi na obsah Jdi na menu
 


Praktické uplatnění neschválené koncepce rozvoje muzea

13. 3. 2013

K vítězství zla stačí, když dobří lidé budou sedět se založenýma rukama.“  Edmund Burke 

Dnes 28.února 2013 jsem byl svědkem předání klíčů od kanceláře a pracovních pomůcek pana Martina Macháčka jehož místo bylo zrušeno.Možná bych o této křivdě snad ani nepsal, ale má své velmi zajímavé souvislosti. Pan Macháček až dosud v muzeu pracoval bez jediné výhrady zaměstnavatele 17 let a je mezi svými kolegy oblíben. Zvolili si jej za předsedu odborové organizace a jelikož pracovní kolektiv ve své většině vyzývá ředitele již 2 roky k rezignaci, přišla zákonitě odveta a předseda odborů musí odejít první.

Při předání klíčů jsme se dozvěděli, že sice panu Macháčkovi je dána výpověď až k 1.4.2012,ale prakticky nebude již v březnu v muzeu zaměstnán. Písemně byl zaměstnavatelem upozorněn, že v průběhu března mu nebude dávat žádnou práci. Byli jsme se zastupiteli Tichým, Janákem a Špačkem předání přítomni, neboť nás zajímalo, kdo bude provádět práce např. fotodokumentaci a evidenci fotoarchivu bez které si nelze muzeum ani představit. Nikdo zřejmě nebude také provádět evidenci a archivaci stavebních spisů souvisejících se záchranou archeologickou činností. Jde o zajímavou situaci neboť povinnost zaměstnavatele je využít pracovních schopností zaměstnance i s ohledem na skutečnost, že mu bude muset vyplatit mzdu.

Minulé jednání rady města přineslo zajímavé usnesení :

RM u vědomí, že pracovně-právní vztahy jsou výlučně vnitřní záležitostí příspěvkové organizace a zodpovědností jejího statutárního orgánu, deklaruje podporu současnému vedení Městského muzea v Čelákovicích a bude nadále nápomocna při stabilizaci situace uvnitř Městského muzea v Čelákovicích

Pro usnesení hlasovali : Ing.Bohumil Klicpera, Ing.Josef Pátek, Jarmila Volfová, PaedDr. Luboš Rýdlo

Nevím, jak si přesně usnesení rady vysvětlit. Věřím, že neznamená bezmeznou podporu i velmi zvláštním jednáním a mrhání peněz, kterým bezesporu způsob vyhazovu je.

Chtěli jsme po panu řediteli odpovědi na otázky související s výpovědí, ale ředitel byl skoupý na slovo. Prý se jej máme zeptat na jednání zastupitelstva. Radní Tomáš Janák připomenul řediteli jeho nabídky k osobnímu jednání a když lze jednat „z očí do očí“ již nabídka neplatí. Prostě „slovo dělá muže“.

Koncepce rozvoje může být přínosem, ale jak je psáno ve vyjádření z ministerstva kultury : realizace změn nedomyšlených, byť v dobré víře navržených by mohla muzeum přivést ještě do větších problémů ( konec citace ).

Muzeum bývalo chloubou Čelákovic a jeho tradice trvá více než 100 let. Polovina této úcty hodné doby je spjata se jménem pana Jaroslava Špačka. Nejprve 15 let člena muzejního kroužku, který přispíval k rozvoji muzea svým nadšením a pak více než 40 let v pozici ředitele a t.č. zaměstnance. Již také obdržel výpověď a zde mi chybí správná slova k vyjádření toho, co cítím. Kdo poznal práci pana Špačka ví, že tento dárek k jeho jubileu si nezasloužil.

Co mám, ještě dodat?

AKTUALIZOVÁNO 13.3.2013

osudy koncepce muzea

Nová koncepce muzea ( již druhý pokus od Mgr.Eisnera ) měla dle usnesení RM z 20.6.2012 platit od 1.1.2013 a déle než půl roku měl ředitel muzea k tomu, aby její podobu konzultoval s odborníky, jak mu bylo doporučeno metodikem ministerstva kultury a současně radou. Nejen, že žádnou konzultaci neprovedl, ale do dnešního dne tj.13.3.2013 nikdo konečnou podobu koncepce neviděl.  V doporučení ministerstva bylo též uvedeno , že koncepce může sloužit, jako podklad pro případný návrh změny zřizovací listiny. Sloužila? Ne změna zřizovací listiny je schválena již v prosinci 2012 bez koncepce.

Radní pana ředitele pardonují a neplnění uložených úkolů nevadí.Opravdu bude dobře propustit odborníky a nechat si ředitele bez odborného vzdělání a ještě neplnícího zadané úkoly? Je to správné řešení?