Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ideové záměry, koncepce a nebo fraška?

2. 2. 2016

Aktualizace 2.2.2015 Postupná likvidace muzea v Čelákovicích by měla zvednout ze židle každého patriota. Kolik máme zajímavých míst do kterých rád zavítá turista a vůbec návštěvník našeho města? Čelákovické muzeum až dosud mělo nadregionální význam a nadšenci jej začali budovat více než před 100 lety. Díky výstavbě dálnice, rozsáhlých lokalit rodinných domů v Čelákovicích a okolí je muzeum přímo napěchované archeologickými nálezy dokladujícími historii Čelákovic a okolí.Archeologická sbírka má být v expozici minimalizována ba přímo vytěsněna a o tom co s muzeem bude rozhoduje učitel dějepisu bez jakékoliv muzejní praxe ignorující názory odborníků. Pan Špaček věnoval našemu muzeu téměř 60 let svého života a přesto zastupitelé nenašli dost času k projednání jeho stanoviska zaslaného k tzv. Ideovému záměru (vůbec nebylo na programu - k seznámení zde). Již dříve se k vývoji v našem muzeu vyjadřovali přední odborníci v muzejnictví a jelikož příprava nové expozice znamená mimořádný zásah byli odbornici požádáni znovu o jejich stanovisko a já je zde budu zveřejňovat. Možná, že se alespoň touto cestou zastupitelé seznámí s jejich názory a pozmění svoje dosavadní postoje. Možná si některý ze zastupitelů vyžádá stanovisko Dr.Žalmana, který svůj negativní názor zaslal řediteli muzea Mgr.Eisnerovi.

Dopis PhDr.Pavla Sankota ze dne 22.12.2015 ...m.j. nové řešení by nemělo být na úkor archeologické části expozice

----------------------------------------------------------------------------------------- 

Původní text z 6.1.2016

V roce 2012 si pozval ředitel muzea návštěvu z ministerstva kultury. Výsledkem bylo několik doporučení  metodika Dr. Žalmana m.j. zpracovat koncepci rozvoje a tuto konzultovat s ministerstvem. Rada města na základě podkladu předloženého starostou uložila řediteli zpracovat koncepci muzea do 30.11.2012 a měla být platná od 1.1.2013 a schválena zastupitelstvem. Po několika urgencích předloženo avšak bez posudku ministerstva. Starosta Pátek zajistil chybějící a my jsme mohli číst nelichotivá slova Dr. Žalmana m.j.:  „realizace změn nedomyšlených, byť v dobré víře navržených by mohla muzeum přivést ještě do větších problémů. Na zpracování se projevuje nezkušenost autorů koncepce s přípravou podobných materiálů. Nelze z ní vyčíst cílový stav. Nemohl bych doporučit koncepci ve formě, v jaké je zpracována. Zřizovateli bylo též sděleno: „Své role odpovědného vlastníka sbírky a zřizovatele by se ale s plnou vážností mělo ujmout také město. Především tím, že navrženou koncepci schválí nebo vezme na vědomí a bude důsledně vyžadovat její plnění. Před tím může využít svých pravomocí a nechat si k navržené koncepci zpracovat i několik oponentních posudků, nechat koncepci změnit, doplnit atp. (konec citace). Několikrát jsem spolu s dalšími zastupiteli zpracování koncepce urgoval, ale mimo nesmyslných vytáček jsme na splnění úkolu stále čekali.  Ředitel Eisner nakonec drobně koncepci upravil a s datem 6.3.2014 představil již třetí verzi, jak jinak než bez žádaného oponentního posudku a po další úpravě z 3.12.2014 ji rada města vzala (4.verze ředitele Eisnera) na vědomí 4.12.2014 stejně, jako v roce 2010 bez připomínek. Zastupitelstvu však ke schválení předložena nebyla. Vždyť pan učitel dobře ví, co muzeum potřebuje. Jeho koncepce např. uvádí , kdy dojde k opravě zdi muzea a světe div se nijak nespěchá. Cíl  2019 je termínem skutečně neuvěřitelné rychlosti.

dsc_0091--2-.jpg

Dějí se však zajímavé věci. Byla zrušena expozice košíkářství, která mapovala dnes již u nás neexistující  činnost, jenž proslavila Čelákovice po celé Evropě. Prý v nevhodném objektu docházelo k plesnivění (najednou po téměř 25 letech, proč asi?) a stejně byl i malý zájem. Jak to se zájmem o čelákovické košíkářství skutečně je dokazuje filmový snímek Danuše KubátovéČelákovické košíkářství“ s více než 27 000 zhlédnutí. Tedy lze dokumentovat jednoznačný zájem.

Počátkem roku 2015 se obrátil p. Špaček na vedení města s nabídkou na vydání již z podstatné části připraveného dalšího dílu kroniky Sedlčánek II. Prý muzeum má svůj vlastní program a bude vydávat "Ježdíkův manuál" ze 17.století, na který ZM v rámci rozpočtu města na rok 2015 schválilo požadovanou částku. Vydání Ježdíkova manuálu je dokonce uvedeno v poslední vezi (č.4) koncepce p.Eisnera s termínem 2015. Konec roku 2015 je pryč a Ježdíkův manuál je kde? Doufám, že alespoň vyčleněné finanční prostředky se vrátily městu.

kroniky.jpg

V listopadu 2015 na jednání zastupitelstva pan ředitel muzea předložil Ideový návrh stálé expozice muzea. Má prý ambice být určen k široké diskuzi. Mimo zastupitelů však nikdo návrh neviděl a tak jen těžko může být řeč o "široké" diskuzi. Materiál má daleko k tvrzení, že se jedná o ideový návrh, ale přesto to lze jen vítat, ale je nutné přitom i brát zřetel na znění muzejního zákona č. 122/2000 Sb. a související právní předpisy a definice. Pokud si přečtete přepis zvukového záznamu záznamu jednání zastupitelstva jde zde především o dvě věci. 1. nespornou potřebu vzniku Informačního centra a 2. velmi sporný přesun sálku Jana Zacha do prostor největší výstavní místnosti současné muzejní expozice. Zdůvodnění na mě dělá dojem, že jej nepředkládá ředitel muzea, ale vedoucí nějakého kulturního zařízení majícího v rejstříku činností od koncertů, školení až po svatební obřady. Prý do stávajícího sálku Jana Zacha je problém při Vánočních koncertech umístit dostatek diváků a je zde pro nevyrovnané klimatizační podmínky těžké ladění nástrojů. Korunu všemu si ředitel nechal na závěr, kdy se opět odvolával na rozsáhlou polemiku s Dr. Žalmanem. Cituji : "Napsal mi výslovně, že by velice rád uskutečnil něco takového, pomohl by v místech, kde de facto téměř před 50 lety začínal". Pěkná slova. Škoda, že zastupitelé neměli možnost číst originál dopisu, se kterým byli seznámeni p. Špačkem na svém dalším zasedání. Zjistilo se, že vše je trochu jinak a Dr. Žalman s navrženým přesunem sálku Jana Zacha nesouhlasí a má pádné argumenty i pro obsáhlou archeologickou expozici v dosavadním prostoru. Co na to zastupitelé? Nevadí nepravdivá slova? Obdrží dopis Dr. Žalmana alespoň dodatečně, aby četli to co si odborník opravdu myslí? Nebo bude slyšet "hlas lidu" a z vyjádření na diskusním fóru bude vybráno "nejlepší řešení". Proč není vyžadována odborná oponentura? Kam spěje kdysi vyhlášené muzeum? Již se pokračuje v dalších krocích: rada 15.12.2015 uložila řediteli muzea předložit do 31.1.2016 časový a finanční harmonogram obnovy muzejních expozic. Záměr je sice postaven na velmi "hliněných nohách", ale co naplat "nebudeme se zabývat řečmi rejpalů". Nějaký Žalman, nebo Špaček po padesátileté muzejní praxi tomu stejně nerozumí.

Vedení města by už konečně mohlo otázku muzea přijímat s plnou odpovědností a ne jen brát slohová cvičení na vědomí. Již jednou vedení města udělalo vážnou chybu, když nedalo na doporučení bývalého ředitele muzea p. Špačka a nevybralo za jeho nástupce několik let připravovaného nadějného muzejníka Martina Hůrku. Ten dnes působí v Říčanech a jeho odborné články najdete téměř v každém čísle Říčanského kurýru č.1/2016 str.67 a najdete jej i na odborných přednáškách v Lysé nad Labem (viz Listy 1/2016 str.7) i jinde. V Čelákovicích likvidujeme expozice a nechceme slyšet hlas odborníků.