Jdi na obsah Jdi na menu
 


Gratulace paní Renátě Forejtové

8. 10. 2014

 KOncem r.2012 těsně před vánočními svátky byla dopisem pracovnici muzea paní Renátě Forejtové oznámena výpověď z pracovního poměru. Po zvážení všech okolností dne 20. února 2014 Okresní soud Praha-východ svým rozsudkem rozhodl, že daná výpověď zaměstnavatelem je neplatná a že žalovaný – Městské muzeum v Čelákovicích – je povinen pí Forejtové nahradit náklady řízení.

Odvolací Krajský soud, k němuž se ve věci rozsudku odvolal za žalovanou stranu ředitel muzea Mgr. Eisner, dne 7. 10. 2014 vynesl bez nároku na odvolání Rozsudek, kterým potvrdil Rozsudek Okresního soudu Praha-východ a rozhodl, že pracovní poměr pracovnice R. Forejtové bez přerušení trvá. Dále rozhodl poškozené uhradit náklady řízení, které představují cca 35. tisíc Kč. Poškozené dále musí být za dobu, kdy ji byly kladeny překážky v práci, dorovnána ušlá mzda s odvody, což představuje částku ve vyšší cca 159. tis. Kč.

Podle rozboru hospodaření za 1. pololetí 2014 utratil ředitel Muzea Mgr.Eisner cca 108. tis. Kč za právní služby a do konce roku předpokládá, že částka naroste na cca 250. tis. Kč.  V rozboru hospodaření za rok 2013 uvedl, že již za objednané právní služby utratil cca 130. tis. Kč.

Ptám se, daňoví poplatníci, je Vám jedno, že takto nehospodárně nakládá ředitel muzea s finančními prostředky, které by měly být využity na muzeu zákonem dané povinnosti při péči o sbírky a služby s činnosti muzea spojené, nebo případně na několik let ohyzdně vyhlížející fasády budov muzea? Zarážející je, že bývalý starosta pan Ing. Pátek s hrdostí 10. 7. 2014 na diskuzním fóru města mj. o řed. Eisnerovi napsal: Nedovolil jsem jeho odvolání. Odolal jsem velkému nátlaku za cenu rozpadu koalice a dnes bych se nezachoval jinak. Pan ředitel Eisner a jeho tým je budoucností našeho muzea.

zatím 35 + 159 + 130 + 107 = 327 tis. Kč a předpoklad dalších 143. tis. Kč

tj. 574. tisíc Kč, nepočítaje další desetitisíce za zbytečné pokuty

 

Domnívám se, že k uvedenému je škoda dalších slov. Snad jen to, že následují další dvě soudní řízení pro (dle žalobců) neoprávněnou výpověď z pracovního poměru a pravděpodobně další zatížení rozpočtu muzea. Jsem zvědav z jakých peněz bude hrazeno. Již delší čas upozorňuji já a několik dalších zastupitelů na potřebu změny ve vedení muzea.