Jdi na obsah Jdi na menu
 


Proč musela padnout prastará vrba v Sadech 17.listopadu aneb, jak chráníme stromy u nás v Čelákovicích

18. 8. 2013

Z poklidné atmosféry prázdnin mne vyrušili občané, kteří se na mne obrátili, protože se skácela „ta stará vrba u mostku“. Ihned jsem věděl, o kterou se jedná, protože to byl jeden z významných stromů, který jsmez téměř stovky v našem městě s kolegou Jirasem evidovali. Podle slov úřednice OŽP „… šlo o havarijníkácení podle § 8 odst.4 zákona č. 114/1992 Sb. V noci z 6.8.-7.8.(bouře, silný vítr) došlo k odlomení jedné z hlavních větví a ta spadla na soukromou zahradu a způsobila naštěstí jen menší škody na majetku a neohrozila život, i když v místě pádu má rodina tam bydlící malý altánek. Dřevina byla i podle posudku velmi zdravotně poškozená a nebezpečná pro své okolí. Nacházela se na velmi frekventovaném místě s pohybem osob a tak po odlomení jedné z hlavních větví došlo k dalšímu závažnému poškození již nezdravého stromu.“

Vrba tam stávala už velkou řádku let (na pařezu bez známek hniloby jsem napočítal kolem 80 letokruhů) a dosáhla úctyhodného obvodu 453 cm v prsní výšce. Podle inventarizace, kterou si MěÚ nechal vyhotovit roku 2011, byl její stav dobrý. Asi v 10 m jí byla před lety zakrácena koruna a místní šetření provedené úřednicemi konstatovalo mj., že kosterní větve cca z 1/3 koruny stromu přesahují z veřejné komunikace na soukromý pozemek a doporučilo vrbu smýtit, přičemž ponechání jejího torza se dle nich jevilo jako nevhodné a neperspektivní. Odborný posudek vypracovaný na objednávku Města o 14 dní později za více než 6 tis. Kč byl téměř kopií toho, co zjistily úřednice. Přesto konstatoval výbornou fyziologickou vitalitu stromu.
Protože je známo, že vrby výborně zmlazují, doporučil jsem radikální ořezání větví a provedení tahových zkoušek, a pokud by se přece jen přistoupilo k havarijnímu kácení, tak ponechání dřeva pro estetické účely.
Dřevina však padla k zemi, aniž se tím někdo zabýval. Příběhu však ještě není konec. Ředitel Technických služeb na můj dotaz, kam se podělo dřevo odpověděl, že „…část zlomů si odebral ing Týč (pozn. autora: zaměstnanec úřadu).“
Bohužel se opět to, co v našem městě kolem stromů pozoruji, projevilo v plné nahotě. Scénář jako ze špatného filmu je následující: Město potřebuje smýtit strom, bez výběrového řízení se osloví znalec a vypracuje nákladný posudek a navrhne pro město nejsnazší řešení, tj. kácení. najatá firma si odveze dřevo – majetek města, a zbytek si rozeberou zaměstnanci úřadu nebo je přenecháno zdarma zájemcům na otop.
Prostě, kdo dřív přijde, ten dřív bere. Jako dokonalá ukázka klientelismu zde navíc ještě nedávno fungovala praxe, kdy posudky vyhotovoval přímo majitel firmy zajišťující kácení! To bylo zatrhnuto až po mojí intervenci.
Vzpomínáte si jistě na kauzu v Sedláčkově ulici, kdy měla podle jednoho takového posudku padnout celá alej, ale občané zabránili nejhoršímu? Stačilo pozvat média a Česká inspekce životního prostředí celé řízení bylo beze stopy stornováno – aby se za nějakou dobu objevilo znova. Městské stromy si je třeba u nás pohlídat.
Opakovaně na výše uvedený scénář poukazuji a jako zastupitel jsem také předložil Radě města žádost, aby pověřila ředitele TS Čelákovice vypracováním evidence dřeva z pokácených stromů na pozemcích města a předložením dokladů o tom, komu byl tento městský majetek v minulosti prodán nebo darován. Můj návrh byl zamítnut…
Ve městě je přitom několik uschlých stromů, na které marně upozorňuji jak vedení města tak OŽP. Dřevo z těchto soušek bychom rádi využili na pořádání dřevořezbářského sympozia. Že by mohly někoho zranit i bez zásahu vichřice také zjevně nikoho nezajímá. Zvláštní logika, že? Přes rok se zabývám přesvědčováním ředitele TS a vedení města, aby byl vyčleněn prostor, kde by šlo dřevo uskladnit. Naprosto bez výsledku. Celou věcí se hodlám zabývat na nejbližší komisi pro životní prostředí a návrh řešení v podobných situacích parez-po-padle-vrbe.jpgpředložím RM. Ovšem není jisté, že to bude něco platné…
RNDr. Petr Petřík, Ph.D.
Předseda komise pro životní prostředí a zastupitel města Čelákovice
 

Pařez po padlé vrbě u parku – foto H. Zvolská, srpen 2013.