Jdi na obsah Jdi na menu
 


Proběhlo odborné ošetření památné děkanské lípy

Proběhlo odborné ošetření památné děkanské lípy u kostela Na Nebevzetí Panny Marie

 

Na podnět komise pro životní prostředí zažádalo město o podporu z projektu Zdravé stromy pro zítřek na bezplatné ošetření vybraného památného stromu ve městě. Grantové řízení na projekt vypsala Nadace Partnerství ve spolupráci se Společností pro zahradní a krajinářskou tvorbu, o. s. a nově i s podporou Mendelovy univerzity v Brně. Odbor životního prostředí (OŽP) vytipoval lípu srdčitou u kostela Nanebezetí Panny Marie a s návrhem i uspěl.

Ve středu 27.6. dopoledne se tak mohlo uskutečnit vlastní ošetření památného stromu, jak o tom dopředu informoval OŽP i na stránkách města. Zásah prováděl Jan Kašek vlastnící certifikát European Tree Worker. Zásah, který doporučila Arboristická laboratoř Lesnické fakulty Mendelovy univerzity, spočíval v odlehčení koruny od asymetrických kosterních větví a ve zdravotní prořezávce suchých větví. Položili jsme p. Kaškovi několik otázek a dále jsme už sledovali, jak se zručně pomocí horolezecké výbavy (vyhazovací lano, sedák s lany, jumar s vytahovací karabinou) dostal během pár minut do koruny stromu. Tam zjistil stav, nechal si vytáhnout motorovou pilu a pilu na dlouhé tyči pro nedostupné partie a pustil se do práce. Řezné rány po větvích se nepřetíraly, protože podle jeho slov se od toho dnes již ustupuje. Kolem stromu mu asistoval kolega, který rozmístil zábrany kvůli bezpečnosti procházejících a spadlé větve uklidil.

Děkanská lípa je jednou ze sedmi památných stromů v Čelákovicích (další jsou dva javory a lípa v býv. dvoře Ráj, lípa u kapličky v Záluží, jinan v areálu ZŠ Kamenka a nově též Čelákovický dub v Sedlčánkách). V roce 2003 prošla většina stromů ošetřením a nyní je ještě nutné některé označit cedulí s popisem. I tomu se bude věnovat komise pro životní prostředí, aby se Čelákovice staly opravdovým městem stromů.

 

Petr Petřík, předseda komise pro životní prostředí