Jdi na obsah Jdi na menu
 


Petice proti kácení lip v Kollárově ulici

Mnoho občanů nesouhlasí s kácením zdravých stromů a proto vznikla petice. která bude předána na podatelnu MěÚ Čelákovice. Bývalo zvykem za starostů ing.Šaldy a ing.Klicpery , že o kácení stromů na pozemcích města rozhodovalo zastupitelstvo. Dnes rozhoduje jen 7 členů rady a to je trochu málo, neboť stromy v ulicích rostly desítky let a nová výsadba je hned tak nenahradí. Plnou odpovědnost za pokácení hledejme u starosty Pátka, který může žádost o kácení vzít zpět. Pomozte svým podpisem zachránit staré lípy.

P E T I C E  Z A S T U P I T E L S T V U  M Ě S T A            Č E L Á K O V I C E

proti kácení lip v Kollárově ulici v Čelákovicích

podle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním

Dne 1. 3. 2017 byla městem Čelákovice podána na OŽP MěÚ Čelákovice žádost o povolení kácení dvou lip srdčitých o obvodech kmenů 110 a 165 cm ve výšce 130 cm rostoucích na pozemku p. č. 3136 v k. ú. Čelákovice – Kollárova ulice 

Dne 5. 9. 2017 OŽP MěÚ Čelákovice vydal povolení k pokácení těchto dřevin.

Jedná se o dva nádherné a zdravé exempláře lip, které mají ustoupit novému chodníku v Kollárově

ulici. Domníváme se, že stavební úpravy chodníku lze řešit i tak, že oba exempláře lip budou

zachovány. My, níže podepsaní občané Čelákovic, žádáme vedení města Čelákovice, aby žádost o povolení ke kácení těchto stromů stáhlo a navrhlo jiné stavební úpravy pro rozšíření chodníku tak, aby stromy zůstaly zachovány i pro příští generace.

V Čelákovicích dne 1. 11. 2017

Petiční výbor ve složení:

Petr Macháček, Lipová 857/5, 250 88 Čelákovice,

RNDr. Petr Petřík, PhD., nám. 5. května 2055, 250 88 Čelákovice.

Ing. Petr Jiras, Družstevní 1010/16, 250 88 Čelákovice

My, níže podepsaní členové petičního výboru, určujeme dr. Petra Petříka, aby nás zastupoval ve

styku se zastupitelstvem města Čelákovic.

Adresa pro doručování: Petr Petřík, Náměstí 5. května 2055, 250 88 Čelákovice

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Podpisová místa : Galerie u Radnice, Irish Music Pub, restaurace Mount v Kostelní ulici