Jdi na obsah Jdi na menu
 


Čelákovice a Město stromů

26. 5. 2013

V roce 2011 se usnesením rady města Čelákovice přihlásily do soutěže „Město stromů“ pořádané nadací Partnerství. O soutěži jsem již psal ve svém článku zveřejněném zde a také i starosta Pátek uvedl pár slov ve Zpravodaji města Čelákovice. Soutěž má již delší tradici a každoročně titul získá jedno z přihlášených měst vybraných odbornou porotou zkoumající úroveň veřejné správy a kvalitu přihlášených projektů. Do soutěže se přihlásily školy našeho města, skauti, výtvarná dílna Labyrint, Městská knihovna, místní organizace Českého rybářského svazu i další organizace. Přihláška se dostala až do posledního kola výběrového řízení, ale tam jednoznačně zvítězilo Uherské Hradiště. Vítěz měl právo reprezentovat Českou republiku v Evropské soutěži „Entente Florale Europe“ ( volně přeloženo „Evropská kvetoucí sídla ) a ani zde se Uherské Hradiště „neztratilo“ a získalo stříbrnou plaketu.Zde by zřejmě mohla moje úvaha končit a říci : nevyšlo to teď, vyjde to příště.

Stojí však za to podívat se na stránky Uherského Hradiště a hledat rozdíly, které naše města odlišují. Především již od r.2005 jsou členem Národní sítě zdravých měst a uplatňují Agendu 21 a na spojené aktivity získávají dotace z různých fondů.Plánují společně s veřejností a to ne jen jednou za čas, ale i jednání městské rady se uskutečňuje v místních částech a tak i občané mají možnost říci starostovi a radě přímo své názory. Každoročně občané pojmenovávají „10 problémů města“  a sledují indikátory udržitelného rozvoje ( především spokojenost občanů ).Konají se zde různé osvětové kampaně jako např. Evropský týden mobility, Den bez úrazů. Již od r. 2008 mají zpracované Komunitní plánování sociálních služeb . Příkladem by pro nás mohlo být i zveřejňování Výroční zprávy o činosti jednotlivých odborů Městského úřadu za uplynulý rok. Zde je úplný přehled o práci jednotlivých odborů a občan má možnost srovnávat i v delších časových řadách, jak se město vyvíjí.Za zpracování Výroční zprávy je odpovědný tajemník úřadu a může tak směle prohlásit, že pod jeho vedením pracuje úřad transparentně a odevzdává kvalitní práci a služby na vysoké úrovni.Město je aktivní i v partnerské výměně s pěti zahraničními městy se kterými má podepsané smlouvy o spolupráci. Výměna nespočívá jen u slavnostního přípitku starostů, ale jsou hledány příklady dobré praxe a ze zahraničí již město získalo cenné informace převedené do projektu „Know-how“ zahraničních samospráv .

Městem stromů však není jen Uherské Hradiště, ale v minulých letech tento titul získala i města jako Krnov, Broumov, Havířov, Tachov, Kroměříž a Praha 10. Zde všude najdeme mnoho příkladů hodných následování.

Rok 2011 zaznamenal v Čelákovicích hodně nadějných aktivit, po kterých však dnes není ani vidu. Město se zaregistrovalo do databáze obcí uplatňujících místní agendu MA21 a zpracovalo Strategický plán rozvoje schválený zastupitelstvem v 12/2011. Jak uvádí na stránkách města starosta ing.Pátek :  tvorba plánu rozvoje města je jen prvním krokem, pomyslnou startovní čárou téměř dvaceti let realizace. A tu město ještě letos zahájí stanovením časového rozvrhu jednotlivých akcí ( konec citace ). U citovaných slov starosty není uvedeno datum a tak snad jeho slova budou někdy univerzálně použitelná. Na registraci do databáze obcí mělo následovat jmenování odpovědného politika za MA21 a některý z úředníků Městského úřadu měl do své pracovní náplně získat i činností s touto aktivitou spojené ( bez splnění uvedených dvou podmínek nemá celá registrace smysl ). Ačkoliv se v této souvislosti uvažovalo i v nově plánovaném organizačním řádu Městského úřadu tak ten dosud nebyl schválen ( za zpracování personálního auditu bylo vynaloženo 120 000, - Kč ) a jen těžko můžeme dále pokračovat a srovnávat se s jinými úspěšnými městy. Podobně skončily aktivity spojené se Strategickým plánem rozvoje, kdy mělo následovat zpracování Akčního plánu na období 2 až 3 let konkretizujícího cíle společně s finančními možnostmi města. Určité naděje vzbudilo prohlášení starosty v květnovém čísle ZMČ 2012 kdy oznámil, že : „ koncept Akčního plánu je hotový a prochází připomínkováním vedoucích odborů Městského úřadu“ ( konec citace ). Každý kdo si přečetl uvedené prohlášení starosty mohl číst i „Úplný seznam cílů Vize města Čelákovic“ v 8 klíčových oblastech. Již dnes je zřejmé, že mnoho cílů nebude v plánovaném termínu dokončeno,ale co víc mě mrzí, nezačalo se ani s přípravou jejich realizace.Jediný významný užitek ze zpracování Strategického plánu rozvoje měl Ing.Josef Pátek, který na téma Strategické plánování obhájil diplomovou práci.

Naděje vzbudil i dopis starosty již 8.10.2010 kdy napsal do Švýcarska dopis, který měl vyvolat zdání partnerských kontaktů navázaných dřívějším starostou za ODS ing.Šaldou. Co odpověděli švýcaři se nikdo nedozvěděl, to by však nevadilo. Vadí mi, že na stránkách města máme nadále uvedeno zdání o PARTNERSKÝCH MĚSTECH a žádnou smlouvu o partnerství natož výměnu naši občané neznají.

Pokud by mi snad někdo měl vyčítat, že jsem se rozešel názorově se současným vedením města, pak ať si ještě jednou přečte výše uvedené řádky. Mým cílem před volbami bylo změnit Čelákovice na moderní město, ale to se líbivými gesty udělat nedá. Moderní město není dané kvalitou použitého betonu na veřejných stavbách, ale kvalitou transparentního jednání veřejné správy. Zde narůstá velký dluh občanům, který jsme měli likvidovat a to se neděje. Rozhodování o mnoha věcech jde mimo občany a také i samotné zastupitele. Máme sice poradní orgány rady města, ale v důležitých otázkách tyto nejsou informovány. Nevím co se ještě do voleb podaří zrealizovat, ale lávka přes Labe, ani pořádání koncertů na náměstí mnoho nezachrání.