Jdi na obsah Jdi na menu
 


STACIONÁŘ

6. 2. 2014

 

Na úvod musím říci, že níže uvedené řádky jsou převzaty z Říčan. Čelákovice jsou snad jediným městem v republice, kde není komunitní plánování a není zpracována žádná koncepce pro rodinné politiky. V současné době je viditelný problém s dětmi ve školách a školkách a problematika seniorů je na okraji zájmu. V Říčanech začali již před několika lety a dnes již mají projekt i značnou částku vybranou mezi veřejností. Nic nejde udělat " ze dne na den". Mělo by se začít.

 

Výstavba stacionáře OLGA

Vážení spoluobčané,

město Říčany připravuje projekt a realizaci stavby denního a týdenního stacionáře, který by tak velkou měrou rozšířil sociální služby klientům se s níženou soběstačností, jejichž životní situace vyžaduje pomoc jiné osoby.

Dovolte, abychom Vás na této stránce průběžně informovali o tom, co je při přípravě projektu a následném budování stacionáře nového.

Ve veřejné sbírce bylo dosud vybráno:

 

Stav účtu ke dni 30. 1. 2014 3 608 624 Kč                                                 
Číslo účtu, na který můžete přispět 1249-320390319/0800
  • Prosinec 2013

Veřejná sbírka splnila svůj účel a výše vybraných prostředků se přiblížila vytyčené metě 3 milionů korun. Město uspořádalo dne 4. 12. 2013 galavečer jako poděkování sponzorům. Během něj byly vybrány zbývající prostředky, aby bylo možné projekt skutečně realizovat. Jak to na galavečeru vypadalo, se můžete podívat ZDE.

  • Prosinec 2012
    Vážení občané, novou prezentaci k výstavbě denního stacionáře naleznete ZDE.

 

  • Duben 2012:

Probíhají další kroky ohledně studie. Přiklonili jsme se k druhé verzi stacionáře, tj. samostatně stojící, přízemní, bezbariérové budově na pozemku města, spojené s „malou“ budovou DPS propojovací chodbou. Propojení je potřebné a důležité jak pro personál, tak hlavně pro klienty stacionáře, kteří budou moci díky tomu využívat služeb, které jsou již nyní poskytovány seniorům v obou budovách DPS. Stacionář by měl fungovat jako denní, ale díky tzv. odlehčovací službě bude možné několikrát do roka vyhlásit také např. 14denní nepřetržitou službu. Toto rozšíření služby bude velmi potřebné pro rodiny seniorů a osob se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou podporu jiné osoby.

Na jednání Zastupitelstva 14. 3. 2012 byl záměr stavby stacionáře podpořen jednomyslně všemi přítomnými zastupiteli. K tomuto tématu panuje politická “říčanská“ shoda, což je velmi dobře, a chtěl bych všem zastupitelům za to poděkovat. V současné době se zpracovává investiční záměr stavby a město se rozhodlo uvolnit finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace.

O vyjádření k možné stavbě stacionáře jsem požádal Ing. Jana Pillveina – vedoucího stavebního úřadu: „Pozemek 1307/9 na Komenského náměstí, se mnou konzultovaný pro možnou stavbu stacionáře, považuji za urbanisticky velmi vhodné řešení. Záměr stavby v tomto místě je v souladu s regulativy územního plánu města. Konzultované odstupy od okolních pozemků a staveb jsou v souladu s obecnými požadavky pro výstavbu.“

Vyjádřila se rovněž ředitelka DPS Ing. Iveta Závodská: „Díky svému povolání mám poměrně dobře zmapovanou problematiku seniorů v Říčanech, i proto vidím potřebnost vzniku zařízení tohoto typu. Této myšlence fandím a plně ji podporuji!

Finanční krytí nákladů bude vícezdrojové. Na nákladech bude participovat město, které zároveň vyhlásilo veřejnou sbírku. Pokud se Vám myšlenka vybudování stacionáře líbí, můžete přispět na nově zřízený účet č. 1249-320390319/0800. Za všechny Vaše finanční příspěvky předem velmi děkujeme.

Prezentace projektu

Zároveň velmi rádi přivítáme Vaše názory, nápady a postřehy na nově zřízené e-mailové adrese: stacionar@ricany.cz

MUDr. Michal Mrázek
radní