Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rodinné centrum ROUTA a Město Čelákovice partnery

Prohlášení o partnerství mezi Městem Čelákovice a Rodinným centrem Routa

Usnesením zastupitelstva ze dne 1.října 2012 bylo schváleno Prohlášení o partnerství mezi Městem Čelákovice a Rodinným centrem Routa, jako příjemcem prostředků na grantové projekty „Podporujeme podnikatelky Polabí“ a „Slaďování rodiny a práce – šance pro Čelákovice“.

Co obsahují jednotlivé projekty :

Podporujeme podnikatelky Polabí

-          Provoz CENTRA PODNIKATELEK POLABÍ + MOBILNÍ  KANCELÁŘE pro ženy

-          Vzdělávání – 4 cykly MINIŠKOLY PODNIKÁNÍ PRO ŽENY

-          Motivace a podpora podnikatelek – poradenství, mentoring,www portál, zhodnocení podnikatelského potenciálu spec. Psychologem

-          Soutěž nejlepší podnikatelka Polabí

-          Rozvoj Klubu podnikatelek Polabí, šíření výstupu projektu a osvěta

Slaďování rodiny a práce – šance pro Čelákovice

-          Motivace a podpora zaměstnavatelů k uskutečňování politiky přátelské rodině

-          Soutěž Čelákovická firma přátelská rodině – 1x Slavnostní předání ocenění v KD

-          Podpora zavádění flexibilních forem práce/ zkrácené či sdílené úvazky, práce z domova/ u lokálních zaměstnavatelů – vzdělávání, poradenství, poskytování mzdových příspěvků při zaměstnání osob po rodičovské dovolené

-          Realizace opatření proti diskriminaci na trhu práce – poradenství, informace, mediace, právní služby

-          Motivační, vzdělávací a podpůrné aktivity pro slaďující osoby – provoz Infocentra v MC Čelákovice, služby péče o děti – krátkodobé hlídání dětí,mobilní a S.O.S služba, poradenství a vzdělávání

Partnery v uvedených programech jsou mimo města Čelákovice i firma FV Plast a podnikatelka Hana Veselá obchod růžemi z Přerova

RC ROUTA = Rodinné Útočiště Tisícerých Aktivit