Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pochybnosti stále trvají

23. 9. 2014

Na diskusním fóru města jsem před časem narazil na zajímavý příspěvek pana Snítilého ze dne 8. 7. 2014, který zde loboval za práva oceněných zaměstnankyň Pečovatelské služby. Čtete :

Dvě celostátní ocenění pro Pečovatelskou službu Maják města

V pátek 13. června 2014 se na výstavišti v Lysé nad Labem konalo vyhlášení druhého ročníku Ceny ČAPS za přínos v péči o seniory a zdravotně postižené, uspořádané Českou asociací pečovatelské služby. Za pečovatelskou službu Maják Města Čelákovice byla na tuto cenu nominována paní Djamila Ryvolová v kategorii „Pracovník v sociálních službách“ a v kategorii „Vedoucí zařízení sociálních služeb“ vedoucí pečovatelské služby v Čelákovicích paní Mgr. Václava Snítilá. Obě nominované toto ocenění získaly (v každé kategorii je oceněn pouze jeden pracovník z Čech a jeden z Moravy). Pečovatelská služba Maják města Čelákovic a také město Čelákovice se tímto oceněním na celostátní úrovni prezentovalo v příznivém světle v oblasti péče o seniory.
Vedení města bylo zástupkyní vedoucí pečovatelské služby, paní Pavlínou Šťástkovou, oficiální cestou 23.6. požádáno o zveřejnění této aktuality na stránkách města. Bohužel nic zveřejněno nebylo. Pravděpodobně proto, že vedení města (jeho rada) má na práci vedoucí pečovatelské služby jiný názor než Česká asociace pečovatelské služby a „ocenila“ jí odebráním osobního ohodnocení (usnesení rady ze dne 9.6.2014). Navíc bez jakéhokoliv písemného vysvětlení, o které Mgr. Snítilá požádala ihned a písemně po ústně sdělených výtkách.
Uvidíme, zda bude zpráva o získaném ocenění zveřejněna v zářijovém zpravodaji. Tuto cenu považuji za ocenění práce nejen konkrétních pracovnic, ale také za ocenění práce celého kolektivu čelákovické pečovatelské služby, a také za ocenění města Čelákovic v oblasti péče o seniory.
S pozdravem
Pavel Snítilý

cena-ceske-asociace-poskytovatelu-pecovatelskych-sluzeb.png

Po přečtení příspěvku jsem měl divné tušení a začal jsem se zajímat o souvislosti a hlavně o podmínky udělení výše uvedeného ocenění České asociace pečovatelských služeb (dále ČAPS).  Na internetových stránkách ČAPS jsem v sekci aktuality bez problémů dohledal  PROPOZICE K CENĚ ČAPS a NOMINAČNÍ DOPIS K CENĚ ČAPS zveřejněné dne 22. 4. 2014. Jde již o druhý ročník a tak znění propozic má celkem standardní provedení jednoznačně určující kdo může být navržen a kdo nominaci může provést. Není divu, že důslednost zde musí být i při celkem 250 členech asociace. Soutěž proběhla ve třech kategoriích:  1. Pracovník v sociálních službách, 2. Sociální pracovník, 3. Zdravotnický pracovník. Nominovat je možné pouze jednoho pracovníka ze zařízení v každé kategorii a v nominačním dopise musí mimo souhlasu nominovaného být i vyjádření jeho nadřízeného.

Zde mé pochybnosti velmi zesílily. Obě navržené byly oceněné a to nikde nebyla při 250 členech asociace žádná lépe hodnocená pracovnice?  Začal jsem pátrat, kdo z nadřízených podepsal nominační dopis pí. Snítilé a nikdo se k tomu nezná. Je to celkem přirozené, neboť v době odejmutí osobního ohodnocení nebudu pracovníka navrhovat na celostátní ocenění. Další pochybnosti přišly po telefonickém hovoru  s předsedou asociace, kterého jsem žádal o písemné vyjádření. Sdělil mi, že se písemně vyjádří, ale nemá mnoho času a tak mohu odpověď obdržet až po nějakém čase. Nabídl mi osobní setkání v Praze a to kdykoliv. Zvláštní, já bych na jeho místě raději napsal, než se s někým scházel. Schůzku jsem odmítl a tak jsem jen v závěru hovoru zaznamenal slova pana předsedy o výhodnosti udělení ocenění, neboť ten kdo nějaké ocenění získá má větší naději na udělení dotací atd. Jen nedokázal vysvětlit rozpor ocenění s propozicemi soutěže a hlavěně zda paní Snítilá mohla nominovat sama sebe..  

Následně na program rady města přišly z pečovatelské služby návrhy na finanční ohodnocení úspěchu v ceně ČAPS. Jsem pro ocenění každého, kdo dobře reprezentuje Čelákovice, ale zde něco nehraje. Rada žádné finanční ohodnocení neudělila a ani čekané uznání zmíněné panem Snítilým ve Zpravodaji města Čelákovice jsem nepostřehl. Jak to tedy je? Jde-li o podvod, měl by tak být nazván a vyvozeny důsledky.

Pan Snítilý napsal ve svém článku ...Tuto cenu považuji za ocenění práce nejen konkrétních pracovnic, ale také za ocenění práce celého kolektivu čelákovické pečovatelské služby, a také za ocenění města Čelákovic v oblasti péče o seniory (konec citace). Zdržuji se komentáře, ale ať každý porovná informace zveřejněné o pečovatelské službě Čelákovic a informace o stejné službě z jiných měst Český Brod Neratovice  Úvaly  Říčany . Jde to i v malých městech a proč tedy nejsme schopni seniorům nabídnout to co jinde a nedokážeme propagovat ani to málo co máme?