Jdi na obsah Jdi na menu
 


Domov seniorů

3. 2. 2017

Jsem již ve věku, kdy ve většině Domovů pro seniory splňuji limit věku pro přijetí a tak mě plán na zřízení takového zařízení zajímá i z ryze osobních důvodů (člověk nikdy neví, zda tam nakonec neskončí). Již dlouhou dobu se spolu s manželkou zajímáme o sociální otázky a žena dokonce určitý čas byla členkou dnes již zrušené sociální komise. Na mých stránkách najdete sekci Město přátelské rodině, kde již několik let srovnávám sociální podmínky občanů v Čelákovicích a jiných městech. Před 4 lety jsem zpracoval pro potřeby vedení města určité srovnání pobytových zařízení pro seniory, které jsem nazval „1720 seniorů nad 65 let a co jim nabízíme“. V Čelákovicích se mnoho nezměnilo a tak myšlenku výstavby Domova seniorů velmi vítám.

Jak jsem uvedl, mám vlastní zájem, aby zařízení bylo kvalitní a nabízelo alespoň průměrný standard běžný u obdobných moderních Domovů pro seniory. Již jsem někde na FB chválil arch.Zumra za představení návrhu, ale je to ještě všechno málo a navíc jeho podklady zveřejněné na jednání zastupitelstva jsou nedostupné a tudíž  lze jen těžko o nich polemizovat. Je zde však několik podkladů, které dostupné jsou a tak nejprve několik slov o nich :

  1. Místo – někdo rozhodl (není známé kdo), že ze dvou lokalit je parkoviště za CMC tou lepší .Jde o pozemek města parcelní číslo 161,  kde v současné době parkuje cca 30 až 40 aut každý den.mapka-lokality-za-kovarnou.-ortofoto-p.c.161--1-3-127-m2.jpg         Při nouzi o parkování budou tato místa velmi chybět a to ještě pro potřeby Domova seniorů bude nutné najít parkování pro dalších cca 30 automobilů (může to být v podzemí, ale to by stavbu výrazně prodražilo). Jaké potřeby má moderní domov seniorů a vlastně jakou plochu zabere tato stavba včetně svého zázemí? Počtem nabízených lůžek (90 až 100) má být jedním z největších zařízení obdobného druhu a tak se podívejme, kolik místa nabízejí seniorům jinde. Jsou to nejen místa pobytu, ale i relaxace s tělocvičnami, knihovnami, společenskými sály, zimními zahradami a přirozeně i s parkovým zázemím. V Čelákovicích jsme si zvykli na různé nestandardní postupy a tak když bylo projektováno rozšíření mateřské školy V Komenského ulici byl zjištěn nedostatek zeleně, která má podle norem odpovídat počtu dětí ve školce. Udělala se úprava ploché střechy a chybějící zeleň je na této střeše (byla při kolaudaci). Věřím, že senioři se podobných úprav nedočkají.

  2. Kvalita služeb – na internetových stránkách Domovů důchodců najdete Výroční zprávy a z nich se dozvíte, co vše senioři ve svém volném čase dělají a co vše je jim nabízeno. Není to samozřejmě zadarmo a senior zde za pobyt a stravu zaplatí téměř celý svůj důchod. Zatím jsem nenašel zařízení, kde by nebylo nabízeno stravování a Čelákovice budou (podle stávajícího návrhu) asi první. Mezi kvalitu služeb patří i to, jak se zde budou cítit nejen co do kvality služeb personálu, ale i toho co nabídne místo samé. Již jsem v diskuzi zaregistroval, že je pro seniora důležité, aby měl blízko na poštu a na náměstí a mohl být v centru veřejného dění. Většina z nás starších si užila pobytu mezi lidmi až, až a dnes hledá klid a přirozeně i pobyt mezi lidmi při společných činnostech (sport, kultura atd). Pošta již v době e-mailů nehraje důležitý význam a náměstí též nenabízí to, co bych hledal. V okolí moderních domovů seniorů najdete většinou park i třeba nějaký prostor pro zahrádku, kde senior za pomoci personálu má možnost na malém záhonku pěstovat v omezeném množství zeleninu a je tak stále u svých koníčků důležitých po celý život. Čelákovické náměstí žije a díky různým hudebním produkcím je jeho zvuk slyšet velmi daleko. Bude každý senior spokojený s hlukem, co mu nedá spát? Za to má platit? Je dobré vidět co nabízejí Domovy seniorů jinde v ČR (Velké Losiny Šanov Mšeno Prachatice Frýdek Místek Bechyně Dobříš Vysoké Mýto ).

  3. Ekonomika – jak se zjistilo při krátké diskuzi na zastupitelstvu nikdo zatím nepočítal, na co vyjde stavba a především provoz. Většina obdobných zařízení je provozována za podpory kraje, avšak i bez něj lze Domov seniorů zřídit. Při porovnání nelze vzít za základ současné Domy s pečovatelskou službou (DPS) provozované v Čelákovicích. Zde nejde ani tak o sociální zařízení, ale o domy s levným ubytováním (pobyt je asi za ¼ nákladů běžných komerčních nájmů). Není divu, že si nájemníci nestěžují. Jsou rádi, za dotace poskytované městem a to jim stačí bez nějakých dalších služeb a programů jinde obvyklých. Je to sociální politika města a i když v DPS náklady jsou vyšší než příjem nelze proti kolektivnímu rozhodnutí nic namítat. Domov seniorů však i při podpoře kraje nikde nejde do ztrátového provozu a to by měli zastupitelé při rozhodování vnímat. Je zde pokušení mít před volbami nějaký silný argument a tím by Domov seniorů mohl být. Obdobné pokušení jsme již absolvovali při výstavbě bazénu a ačkoliv jsme na bazén asi všichni pyšní, je jeho provoz po ekonomické stránce „černým snem“. Již tehdy (bude to 18 let) jsme na jednání zastupitelstva upozorňovali na možný ztrátový provoz, ale nikdo to nechtěl slyšet. Hlavně nikdo se nezabýval zveřejněním nějaké ekonomické rozvahy. V současné době je však běžné, že občané chtějí být informováni a v mnoha městech se to skutečně děje. Jsou pořádána veřejná setkání a tam vedení města za účasti odborníků odpovídá na položené otázky. Ne na jednání zastupitelstva, kde je často otázka pokládána po půlnoci, a nebo dokonce až v ranních hodinách a tedy nelze čekat nějakou rozumnou rozpravu. Snad i v Čelákovicích se dočkáme odpovědného projednání a kvalitního výsledku.

  4. Kvalitní projekt – v návrhu předneseném na jednání zastupitelstva bylo řečeno, že bude omezen počet oslovených projektantů. Pouze pět návrhů bude hodnoceno a nějak nedovedu pochopit proč? Jsou to známí známých? Není zájem získat nejkvalitnější návrh? Losovačku jsme tu již jednou měli a dodnes nejsme s následky vyrovnáni. Proč by se nemělo vybírat z dvaceti i třeba více návrhů ? Hodnota Domova seniorů bude hodně přes 100 milionů korun a tak by kvalita měla mít přednost.

Věřím, že svým příspěvkem přispěji k další veřejné diskuzi a snad i zastupitelé přistoupí odpovědně k hlasování. Každý ze zastupitelů má svou osobní zodpovědnost a tudíž by neměl vycházet jen z toho, co předloží vedení města. Příkladem nedávného velmi pochybného rozhodování byla otázka kompostárny a něco takového by se u Domova seniorů nemělo opakovat. Důvody rozhodnutí by měly být podložené nejen barevnými obrázky, ale i kontaktem s odborníky na sociální problematiku (ty v Čelákovicích po zrušení sociálního odboru i sociální komise nemáme) a především detailním ekonomickým rozborem.