Jdi na obsah Jdi na menu
 


Tajemné oznámení o změně integrovaného povolení

10. 11. 2014

AKTUALIZOVÁNO 10.11.2014 Požádal jsem dle zákona o svobodném přístupu k informacím o zaslání vyjádření města k 7. změně Integrovaného povolení provozu TOS-MET slévárna a.s.. Vydanou informaci má město za povinnost zveřejnit na svých internetových stránkách, ale pro jistotu zveřejňuji informaci také. Pokud bude brán krajským úřadem zřetel na vyjádření města občané Čelákovic budou mít důvod k oslavám. Je zde však to slovo pokud a tak zatím neoslavujme.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Původní text : 

Na intenetových stránkách města je zveřejněno oznámení o změně integrovaného povolení provozu slévárny šedé litiny společnosti TOS-MET slévárna a.s., které bylo zveřejněno detailně  i na stránkách IPPC  .Odbor životního prostředí oznamuje zájemcům, že je možné do návrhu nahlédnout. Je to pěkné, ale je to trochu po čelákovicku. V Čelákovicích děláme tajemno téměř ze všeho a dokonce i z tak příjemné zprávy, že se ve slévárně něco mění v kladném smyslu slova. Pokud jste v časové tísni a nechcete nabízenou variantu informování přijmout nahlédněte přímo na stránky IPPC a tam si můžete vše přečíst a nemusíte chodit na radnici.

V textu navrhované změny mne zaujalo zdůvodnění proč nelze stihnout v plánovaném termínu montáž všech nutných zařízení. Prý se vleklo stavební řízení. Nevím kde je vina, ale jistě si toho všimnuli kolegové z rady města a věc prošetří.Není to bezvýznamná informace. Pokud by vše proběhlo dle původního záměru došlo by ke snížení emisí tuhých znečišťujících látek již v r.2015 o 80%. S ohledem na pomalý postup stavebního řízení nelze dodržet termín a nebude dokončeno vše podle plánu a snížení emisí sice bude též významné, ale jen o 40%.Zajímavé na změně je i skutečnost, že neřeší těkavé organické látky jejichž emise narůstají již několik let. Oznámení změny IPPC lze považovat za přínos pro občany města, ale je vhodné vyčkat co řeknou odborníci.