Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rozhovor starosty Pátka na téma měření spadu

Starosta našeho města poskytl rozhovor na téma výsledky měření spadu v Čelákovicích. Je to článek již z května 2017 a ačkoliv je staršího data považuji za vhodné přečíst si jej. Měření spadu prý podle starosty bylo provedeno jako argumentační podpora obyvatel Čelákovic v boji za odškodnění a zjištěné hodnoty byly při druhém měření tak nízké, že byly na hranici měřitelnosti. Slévárna TOS-MET odpovědnost za škody, které vznikly na majetku lidí v okolí závodu, již dříve odmítla (poškození desítek karoserií aut a oken v květnu 2016).

Město za měření spadu jistě zaplatilo, ale prakticky nikde nenajdete ve Zpravodaji a nebo na internetových stránkách města nic o možnostech využití výsledků měření v boji za odškodnění při  poničení majetku (vyjma nic neříkající zprávy Státního zdravotního ústavu). Je již typické pro vedení našeho města, že se zabývá dopady na majetek a vynechává dopady na zdraví občanů již dříve uvedené v reportážích ČT. Výsledky měření spadu nebyly projednány radou města a vlastně o životním prostředí hledáte nějaké informace jen s obtížení. K dnešnímu dni v r.2017 zasedala rada města podle zveřejněných zápisů 16x  a z toho v deseti zápisech z jednání nenajdete žádný podklad nejen ke kvalitě ovzduší, ale k životnímu prostředí vůbec. Proč vlastně bylo měření spadu objednáno, když se o výsledky nikdo nezajímá?

Mě a lidem co se o kvalitu ovzduší zajímají je důvod nezájmu jasný. Měření bylo objednáno jen, aby se neřeklo …. Vy pro zlepšení nic neděláte!!! Navíc měřit spad je velmi diskutabilní neboť přinese téměř nic neříkající výsledky. Pro spad neexistuje žádná norma a není ani žádné porovnání neboť jen těžko najdete město, kde se spad měří. Radnice měst majících problémy s kvalitou ovzduší preferují ochranu zdraví a měří malé částice prachu, pro které na rozdíl od velkých částic normy existují. V médiích se často objevují články, kolik kde zemře zbytečně lidí na nekvalitní ovzduší a i v Čelákovicích zřejmě tomu nebude jinak. Je neuvěřitelné, že se něco takového zcela přehlíží, i když v České televizi odborníci srovnávají kvalitu ovzduší v Čelákovicích s Ostravou.  Dnes se však již ani nedivím, když zastupitelé odmítli kontrolu bezpečného provedení opravy podhledů v gymnáziu. Zřejmě takové malichernosti, jako zdraví občanů a bezpečnost studentů jsou pod jejich úroveň.

Ještě závěrem je vhodné připomenout, že po havárii v květnu 2016 rada města přijala několik usnesení a jak je již typické vyhodnocením jejich výsledků se též nikdy nezabývala. V zápise z 24.5.2016 najdete m.j. toto :

RM ukládá starostovi iniciovat úpravu integrovaného povolení v části týkající se stanovení kapacit, vydaného společnosti TOS-MET spol s.r.o. Krajským úřadem Středočeského kraje

RM ukládá vedoucí odboru životního prostředí , aby ve spolupráci s dotčenými orgány zajistila odběr a analýzu vzorku spadu akreditovanou laboratoří

RM ukládá starostovi prověřit možnosti instalace monitorovacího systému v okolí areálu společnosti TOS_MET spol. s.r.o. v Čelákovicích

RM pověřuje radního Ing.Miloše Chouru jednáním se společností TOS – MET , spol. s.r.o. ve věci instalace kontinuálního monitorovacího systému ve všech výduších s filtračním zařízením a dalších technologických zařízeních.

Rada rozdala úkoly a tím to vše zřejmě skončilo, alespoň to tak vypadá. Skončilo …..? Není to jisté, zřejmě se čeká na další havárii.

Kam se poděla odpovědnost? Kam se poděly volební sliby?