Jdi na obsah Jdi na menu
 


První schůzka pracovní skupiny ke kvalitě ovzduší

Dne 19.května 2014 se na radnici konala schůzka pracovní skupiny ustavené starostkou Ph.Dr.Zdeňkou Tichou za účelem zpracování projektu měření kvality ovzduší. Na jednání se sešli odborníci a zájemci o kvalitu ovzduší m.j. RNDr.Kotlík, Ph.D. ze Státního zdravotního ústavu, Ing.Topinka Dr.Sc. z Ústavu experimentální medicíny Akademie věd a především výměna jejich názorů vedla k formování návrhu na určení postupu měření. Přítomní byli též zástupci slévárny TOS-MET a.s., kteří přinesli velmi příjemnou zprávu o dokončené výměně 4 filtrů, díky které již v současnosti dochází ke snížení emisí tuhých znečišťujících látek o 40%. Plánovaná výměna filtrů tím nekončí a po výměně zbývajících emise tuhých znečišťujících látek budou sníženy až o 80%. Slévárna též oznámila, že zakoupila specielní vysavač na odstranění prachu ze slévárenské haly. Zůstává však mnoho dalších nevyřešených otázek, které se netýkají jen slévárny, ale především vlivů dopravy a lokálních topenišť. Město provedlo ve dnech 9 až 11.dubna 2014 sledování průjezdu vozidel v Masarykově ulici a výsledkem je zjištění, že v průběhu pracovního dne zde projede 10.018 vozidel. V roce 2004 zpracoval Krajský úřad investiční záměr výstavby obchvatu a tehdy denně projíždělo Masarykovou ulicí jen 3.200 automobilů. V Čelákovicích ještě neexistovala nákupní centra Billa, Tesco a vybudovaná byla jen sotva polovina současné nové bytové výstavby.

Pro mne je vynikající zjištění, že konečně odpovědní uznali nutnost o kvalitě ovzduší jednat a přijmout potřebná opatření. První vážné jednání bylo uskutečněno v zastupitelstvu již v roce 2007 po písemné stížnosti občana na kvalitu ovzduší. Nikdo (vyjma komise pro životní prostředí) však nebral vážně ani výsledky měření kvality ovzduší v r.2011 (listopad až prosinec)  kdy v 35 dnech bylo zjištěno 24 překročení limitu pro prašnost PM10. Dokonce odpovědní tvrdili, že je v Čelákovicích stejné ovzduší srovnatelně s ostatními městy v ČR. Stačilo jen srovnání s údaji z měřící stanice V Brandýse nad Labem ze stejného období a rozdíl je zřejmý. Ve stejném období zde naměřili jen 10 překročení limitů prašnosti PM10 a nejvyšší hodnoty pro 24 hodinovou koncentraci dosáhly pouze 50% hodnot naměřených v Čelákovicích. Ptal jsem se přítomných odborníků, čím si výsledky srovnání vysvětlují. Odpověděl RNDr.Kotlík, Ph.D. : je to o zdroji znečištění. Úkolem připravovaného měření bude m.j. hledat zdroje znečištění ovzduší, neboť prý nelze usuzovat jen a pouze dle hodnot hlášených meteorologickému ústavu.

Věřím, že nedojde na nesmyslné návrhy některých zastupitelů, aby otázka měření kvality ovzduší byla odložena k řešení až po volbách. Nevysvětlíme žádnému z občanů, že byl nemocný jen díky volbám! Zdravotní rizika jsou značná, kdo nevěří, ať hledá odpovědi na stránkách Státního zdravotního ústavu. Nejde jen o nemocnost, ale i o zbytečná předčasná úmrtí.

V závěru jednání byl formulován postup, který je velmi nadějný neboť jde přímo k cíli ( k měření ovzduší ).  Státní zdravotní ústav zašle do týdne ( zaslal 23.května ) variantní návrh projektu měření škodlivin a město pak po zpracování připomínek a posouzení finančních možností vypíše poptávkové řízení ( oslovení 3 odborných firem ).

Tolik v krátkosti informace z velmi zajímavého jednání. Věřím, že je jen otázkou času, kdy bude na stránkách města zveřejněn podrobný záznam z jednání pracovní skupiny, podobně, jak to je již delší čas v Čelákovicích zvykem v případě komisí a ostatních veřejných orgánů města. Lze předpokládat, že nezůstane jen u povídání a čekání jaký výsledek za rok z měření vyjde. Orgány města mohou již nyní upozornit Krajský úřad na enormní nárůst dopravního zatížení a měly by zajistit v největší míře osvětu především ve školách a školkách o chování v případě smogové situace a vlivu znečištěného ovzduší na zdraví. Jistě bude zpracována žádost o dotaci na výsadbu zeleně mezi slévárnou a ulicí Prokopa Holého a stromy tam budou co nejdříve vysazeny. Znovu by měl být posouzen návrh komise pro životní prostředí vybavit mateřské školky pračkami vzduchu ( je jich mnoho druhů ) Není to nijak nákladné a s ohledem na snížení prašnosti by to byl vítaný příspěvek k ochraně zdraví čelákovických dětí. Možná se občané dočkají i veřejně dostupných informací o vztahu slévárny TOS-MET k životnímu prostředí podobně, jako např. občané Vsetína od slévárny PROMET. Některé podniky ( Královopolská a.s. , Motor Jikov a.s. , GIFF a.s. , Heunisch Guss ) přímo na jejich internetových stránkách deklarují svou environmentální politiku a mohly by být vzorem i pro naši slévárnu.

Pro Vás co se otázkou kvality ovzduší více zajímáte, uvádím v připojené fotogalerii několik dokumentů dokladujících historii jednání o kvalitě ovzduší v Čelákovicích. Jsou zde uvedeny i odkazy a stačí jen kliknout a ověřit si zda např. opis příslušného bodu jednání zastupitelstva se shoduje s originálem.   

 

Náhledy fotografií ze složky Historie jednání o kvalitě ovzduší