Jdi na obsah Jdi na menu
 


Petice Kvalitní ovzduší pro naše děti

17. 12. 2013

Deník veřejné správy uvedl článek „Český vzduch patří mezi nejšpinavější v EU“ . Evropská směrnice o průmyslových emisích platí ve všech zemích EU, ale v ČR platí výjimky pro velké znečišťovatele. I v Čelákovicích od r.2011 víme, že limity znečištění polétavým prachem jsou překračovány na celém území města. Při čtení výše uvedeného článku si říkám zda si lidé uvědomují, jaká rizika jim hrozí z vdechování prachu. Jsou města, která pravidelně sledují stav znečištění ovzduší prachem a tam kde zjistí překročení limitu po dobu delší než 35 dní v roce mluví o vstupu do „smogové ligy“. Jak jsme na tom v Čelákovicích zatím mnoho lidí nezná, pokud vůbec někdo takový je. Jedním z měst , kde sledují míru znečištění ovzduší je Uherské Hradiště a o jejich zkušenostech je možné číst v článku :

Uherské Hradiště vstoupilo do „smogové ligy“ – znečištění ovzduší prachem už vyčerpalo celoroční kvótu.

Co uděláme v Čelákovicích pro zajištění kvalitního ovzduší? Situace v Čelákovicích není při výskytu smogu právě nejlepší což dokazuje jedna z map Českého Hydrometeorologického ústavu na jehož internetových stránkách můžete sledovat průběžně stav znečištění ovzduší. V současné době je podepisována petice vyzývající zastupitele, aby bylo přistoupeno ke konkrétním krokům k zajištění kvalitního ovzduší

Zastupitelstvu města Čelákovice

Petice „kVALITNÍ OVZDUŠÍ PRO NAŠE DĚTI“


Záměrem této petice je požadavek na zjištění kvality ovzduší v Čelákovicích. V roce 2011 bylo v Čelákovicích prostřednictvím autorizované laboratoře Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě provedeno orientační měření hlavních škodlivin ve venkovním ovzduší. Výsledky měření ukázaly, že největším problémem našeho města je prašnost způsobená jemným polétavým prachem PM10, jehož koncentrace opakovaně překročily doporučené limity ve všech sledovaných lokalitách. Následně bylo odborníky z komise pro životní prostředí doporučeno provést dalším měřením přesnou analýzu velikostního a chemického složení prachových částic.

Žádné další měření však provedeno nebylo a i přes částečné pokroky v jednání s velkými znečišťovateli trvá nepříznivý stav zvýšené prašnosti s možnými dopady na zdraví nás všech a především našich dětí.

 

 

My, níže podepsaní občané Čelákovic, vyjadřujeme touto cestou nespokojenost s opatřeními na zajištění kvality ovzduší v Čelákovicích, které považujeme za jednu ze základních priorit každého člověka. Zvláště znepokojující je stav ovzduší v lokalitě V Prokopě a na sídlišti v sousedství TOS-MET slévárna, a.s. V této souvislosti žádáme zastupitele města Čelákovic o provedení následujících opatření:

 ·       zajištění analýzy velikostního a chemického složení prachových částic,

 ·       organizaci veřejné besedy o kvalitě ovzduší v Čelákovicích s přizváním odborníků a zástupců společnosti TOS-MET slévárna, a.s.,

 ·       pravidelné zveřejňování opatření provedených ve prospěch ochrany zkvalitnění ovzduší v Čelákovicích se zvláštním důrazem na doporučení v době inverze pro potřeby místních škol.

 

My, níže podepsaní členové petičního výboru, určujeme Mgr. Janu Šonkovou, aby nás zastupovala ve styku se zastupitelstvem města Čelákovic.

 

                                                                              V Čelákovicích dne 1.11. 2013

Petiční výbor ve složení:

Jana Šonková, Prokopa Holého 1171, Čelákovice

Markéta Šandová, Stankovského 1640, Čelákovice

Martin Šanda, Stankovského 1640, Čelákovice 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

petici je možné podepsat v prodejně sport v Sokolovské ulici