Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pátrejme spolu - poskytování informací po čelákovicku.

27. 10. 2014

AKTUALIZOVÁNO 27.10.2014 Dne 8.10.2014 zveřejnil MěÚ Čelákovice na svých stránkách odpověď žadatelce, která chtěla vědět zda má město zpracovanou koncepci snižování emisí. Když jsem odpověď četl zjistil jsem, že obsahuje odkaz na zářijové vydání Zpravodaje a není uveden žádný název článku (dojem z odpovědi však je příznivá a jen naznačuje, že koncepce je uvedena ve Zpravodaji a tazatelka ji přehlédla). Klasicky sprostá odpověď občanovi, kterému tím úředník vzkazuje, jak si jej váží. Ve Zpravodqaji jsem však nic o žádané koncepci nenašel. Zeptal jsem se tedy znovu stejnou otázkou a odpověď jsem obdržel v tzv."poskytnutí odkazem", ale zcela jinou než obdržela žadatelka. MěÚ mi odepsalo, že město žádnou koncepci neschválilo a veškeré údaje si mám najít na stránkách kraje. Řekl bych si : dělají si z nás srandu. Ne nedělají oni před volbami říkali mnoho věcí co se teď změní. Konečně on také existuje zákon o ochraně ovzduší č.201/2012 Sb.a ten říká v §9 odst.1, že tam kde je překračován limit pro některou z látek vyjmenovaných v příloze č.1 bod 1(PM10) a 3(benzo(a)pyren) zákona má ministerstvo ve spolupráci s městem zpracovat program zlepšování kvality ovzduší.Na stránkách ministerstva najdete vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší za r.2010 a tam, že v Čelákovicích byl na celém území překračován limit pro benzo(a)pyrén a na 42,9% území odpovídajícímu území ve správě stavebního úřadu Čelákovice je též překračován limit pro PM10 ? V zákoně je uvedeno, že má být zpracován do 18ti měsíců od konce kalendářního roku, ve kterém došlo k překročení imisního limitu, pro danou zónu nebo aglomeraci tedy pokud správně počítám již měl být hotov k 30.6.2011 neboť na stránkách MŽP jsou zveřejněny oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (tj. ty kde alespoň u jedné škodliviny je vykazováno překročení limitu). Je zde tedy důvod, aby byl zpracován program snižování emisí a tedy co se v tom udělalo?! Docela by bylo na místě neschovávat se za kraj a mít konečně odvahu říci : něco jsme zanedbali.                                                                                     V zákoně o ovzduší se také uvádí :                                                        Ministerstvo ve spolupráci s příslušným krajským úřadem nebo obecním úřadem aktualizuje program zlepšování kvality ovzduší podle potřeby, nejméně však jednou za 3 roky. V Čelákovicích vykazujeme vysoké emise tuhých znečišťujících látek mnohonásobně větší než v okolních městech. Nejvyšší emise organických těkavých látek na Praze - východ a již několik let je překračován limit pro benzo(a)pyren. Je tedy jistě důvod, aby nejen existoval program snižování emisí, ale také, aby byl pravidelně aktualizován. Jak to však je jsem nenašel ani na doporučených stránkách kraje. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Původní text

Na internetových stránkách města Čelákovice je možné nalézt plno zajímavých informací. Mimo jiné zde najdeteinformaci o tom, že žadatelce byl zodpovězen dotaz ve věci programu zlepšování kvality ovzduší v Čelákovicích a u informace je připojen odkaz na vydání Zpravodaje města Čelákovice ze září 2014. Kdo najde ve Zpravodaji hledanou informaci obdrží vyznamenání za úspěch v detektivní práci.Nikdy jsem o takovém programu neslyšel. Je to zase jedna uz předvolebních taškařic.