Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nehoráznost úřednice Mutinské

29. 9. 2014

 Na internetových stránkách města Čelákovice byl zveřejněn článek s názvem „Pohled státní správy na kvalitu ovzduší v našem kraji“ pod kterým je podepsána Zuzana Mutínská, vedoucí odboru životního prostředí. Paní Mutínská bez uvedení konkrétních důkazů osočuje kolegu zastupitele RNDr. Petra Petříka, Ph.D. ze šíření poplašné zprávy o stavu ovzduší v našem městě a dává svůj výklad k materiálu Středočeského kraje. Jak to vypadá se znečištěním ovzduší ve Středočeském kraji je nejlépe vidět v materiálu Českého hydrometeorologického ústavu „Emise hlavních znečišťujících látek v České republice podle krajů“. V porovnání s často jmenovaným Moravskoslezkým krajem jsou na tom střední Čechy ve většině sledovaných škodlivých látek hůře.

Je neuvěřitelné, co je všechno možné zveřejnit na oficiálních stránkách města bez toho, aby se mohl člověk bránit. Ti, co mají zkušenost se Zpravodajem města Čelákovice, vědí, že jejich články musely počkat se zveřejněním až na reakci osoby jmenované v článku. Zde se úřednice, jak neřízená střela pustí do osočení pracovitého zastupitele, kterého chce znemožnit v očích voličů. Nepočkala ani na nějaké projednání svých závěrů v radě města a hned vyrazila do útoku. Zajímavý pohled je na obsah toho, co paní Mutínská píše a komu by vlastně její psaní mělo posloužit. Vysvětluje, jak jsou nevinní ti průmysloví znečišťovatelé a jak jejich podíl na znečištění ovzduší je minimální v porovnání s dopravními prostředky a jak vysoký podíl mají i lokální topeniště, protože teprve 12% podíl zbývá na průmysl. Zde všem doporučuji k zamyšlení, jak je možné, že v nedalekém Brandýse ve stejném období naměří poloviční hodnoty prašnosti (porovnání viz níže uvedený graf). Asi v Brandýse mají méně dopravy a méně lokálních topenišť. Nebo je v tom něco jiného?

  srovnani.png

Je škoda, že se odbornice na slovo vzatá více nevěnuje i třeba karcinogennímu benzo(a)pyrenu, který na našem území překračuje již několik let státem danou normu. Jak je možné, že o tom úřednice státní správy neinformuje? Prokazatelně již v roce 2010 bylo celé území Čelákovic zasaženo nadlimitním množstvím této rakovinotvorné látky. Co od té doby pro nápravu udělala a koho kdy informovala?  Její vysvětlení, že rozhodujícím zdrojem jsou malé spalovací zdroje naprosto nesedí. Kdo by se chtěl přesvědčit o oprávněnosti mého tvrzení, ať nahlédne na str. 567 „Vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší“, a tam najde větší zatížení území v Čelákovicích než v Neratovicích a v porovnání např. s Mladou Boleslaví je v Mladé Boleslavi zasaženo 13,9 %, v Nymburce 64,9 % , Říčany 44,5 %, Sedlčany 2,5 % území proti 100 % u nás. Oni tam nemají malé spalovací zdroje? Zcela paní Mutínská vynechává otázku organických těkavých látek (VOC), které v našem městě často vnímá značná část obyvatel při různých smradech. Možná by paní Mutínské prospělo podívat se i do jiných materiálů a zjistila by v případě VOC, že velcí znečišťovatelé vyprodukovali v r. 2012 na celém okrese Praha-východ celkem 72,6 tun ročně a z toho v Čelákovicích vyprodukovali za stejný rok  z přehledů běžně dostupných na stránkách ČHMÚ celkem  35,659 tun a meziročně již několik let množství VOC produkovaných v Čelákovicích stále stoupá. Dne 31. 3. 2014 se paní Mutínská zúčastnila na krajském úřadě jednání o nově připravované koncepci snižování emisí. V závěrečné zprávě z jednání byli zúčastnění požádáni o zaslání připomínek. Ptejme se co paní Mutínská za Čelákovice připomínkovala? Nic. Správná to úřednice. V únoru t. r. se na jednání zastupitelstva projednávala zpráva, kterou jsme s dr. Petříkem připravili pro jednání o petici „Kvalitní ovzduší pro naše děti“. Zastupitelstvo rozhodlo o předání materiálu Státnímu zdravotnímu ústavu k vyjádření. Úkolem byla pověřena paní Mutínská a ta by jistě mohla povědět o tom, jak odborníci z této instituce nahlížejí na kvalitu ovzduší v Čelákovicích (až dosud žádné konkrétní vyjádření zastupitelstvo k našemu materiálu neobdrželo). Jednání se Státním zdravotním ústavem (SZÚ) by však muselo probíhat ve zcela jiném režimu než tomu je. Velmi zajímavé je zjištění, že paní Mutínská si zde dojednává, jak by vyjádření asi mělo vypadat a toto od státní instituce získá e-mailem bez jednacího čísla za 3 hodiny. Podobně ze stejné instituce byla zveřejněna na stránkách města informace ke článkům zveřejněným v MF DNES a když jsem si požádal dle zákona o svobodném přístupu k informacím o kopii dopisu, ve kterém městu SZÚ údajně vše sdělil, neobdržel jsem dopis, ale jen informace uvedené na stránkách města.

Paní Mutínské vadí, že dr. Petřík poukazuje mj. na průmyslové podniky, s kterými jedná, a ty investují do snížení prašnosti. Jsem přesvědčený z vlastní zkušenosti, že je vždy kladně vyzdvihováno to, co se pro snížení prašnosti udělá. O tom se mohli přesvědčit např. zástupci TOS-MET při besedě o  ovzduší. V podnicích by se měly používat nejlepší dostupné techniky (Best available technologies, BAT) a podle směrnice EU z roku 2005 pro slévárny a kovárny by měly být hodnoty emisí tuhých znečišťujících látek (TZL) ve výši od 5 do 20 mg /m3, jak sdělil ředitel odboru ochrany ovzduší MŽP v dopise ze dne 28. 3. 2014. Jaká je skutečnost? V současné době ještě 50 mg/m3 i když jsou určité naděje na zlepšení do konce roku 2015. Co bude s těkavými organickými látkami a s benzo(a)pyrenem; to nám zatím nikdo neřekl. Zde by na závěr bylo dobré připomenout, jaké jsou dopady na zdraví obyvatel. Použiji zprávu zveřejněnou na webu TÝDEN.cz, kde z modelového výpočtu Státního zdravotního ústavu uvádí počet předčasných úmrtí za posledních 8 let způsobených vlivem znečištěného ovzduší na 38 600, tj. velikost jednoho města (Česká Lípa, Třebíč). Kolik občanů bude ještě postiženo na zdraví v Čelákovicích, než začneme řádně sledovat kvalitu ovzduší a konat potřebná opatření ke zlepšení? Paní Mutínská by měla poděkovat dr. Petříkovi za získané informace, protože bez jeho informací by slavný SMOKEMAN do Čelákovic asi nikdy nepřijel. Navíc většina informací pochází z výše uvedených zdrojů tj. ČHMÚ, MŽP a SZÚ včetně konzultací s odborníky, kdy si nejvíce vážíme spolupráce s Ing. Janem Topinkou, PhD., DSc. z Ústavu experimentální medicíny Akademie věd, který je zároveň občanem Čelákovic se zájmem na zlepšení kvality ovzduší

 wp_20140920_005.jpg

 

wp_20140920_003.jpg