Jdi na obsah Jdi na menu
 


Mohlo by Vás zajímat

1. 5. 2016

Dne 25.4.2016 byl na diskuzním foru města zveřejněn níže uvedený příspěvek a dne 30.4.2016 byl doplněn dalšími informacemi. Je to již dva roky od návštěvy Ostravy, kde členové komise životního prostředí zjistili zajímavé informace.

p1020817--2-.jpg

Mohlo by Vás to zajímat!

Prosil bych o informaci jak je v ČR legislativně ošetřena radiační bezpečnost sléváren. Že tato problematika má opodstatnění dokazuje i11 záchytů za 4měsíce v Alcelor Mittalu, který má propracovaný dokonalý systém radiační kontroly vstupních materiálů. Jak je to u ostatních subjektů? Kontroluje to někdo? Krajský úřad odmítl námitku MěÚ,a by se příslušná omezení stala součástí IP s tím, že je to řešeno jiným zákonem. Dovozuji, že AZ. Děkuji za upřesnění.
(Vložil(a): Ilja Tureček)
________________________________________
Dobrý den, současný atomový zákon neukládá nikomu povinnost aktivně vyhledávat zdroje ionizujícího záření. V §4 odst. 14 se pouze uvádí, že každý, kdo nalezne zdroj ionizujícího záření nebo má podezření, že jde o zdroj ionizujícího záření, je povinen neprodleně oznámit jeho nález Policii ČR nebo SÚJB. Připravovaný nový atomový zákon již s povinností provozovatelů zařízení určeného k tavbě, shromažďování a zpracování kovového šrotu přijmout opatření k vyhledávání opuštěného zdroje počítá. V současné době jsou provozovatelé hutí limitováni pouze svými obchodními smlouvami deklarujícími, že jejich výrobky jsou prosté radioaktivní kontaminace, a tudíž si hlídají vstupy do hutního podniku. A jejich dodavatelé se chovají obdobně.
(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)

Manažerský pohled na celou problematiku mne přiměl obětovat jeden den života a 1000Kč z mého nevalného důchodu abych přispěl k řešení, které by zásadním způsobem zvýšilo prosperitu Tos Metu. Pokud by dokázal garantovat svojim odběratelům stejné parametry radiace finálního produktu jako Alcelor Mittal tzn . místo normami EU požadovaných 300 Bq například 100 Bq mohlo by to zásadně zvýsit jeho konkurenceschopnost na trhu a vytvořit finanční rezervy na ekologická zlepšení provozu , po kterých občané Čelákooic stále volají. Že to nebyla totální blbost o tom svědčí i souhlas majitele Tos Metu s účastí ekologa firmy na mnou a dalšími členy zrušené komise životního prostředí inicializované návštěvě v Alcelor Mittalu v Ostravě. Akce proběhla podle mojich předpokladů .Ověřil jsem si zde, mimo jiné, přesnost svého měřícího zařizení. Na zajištění radiační bezpečnosti provozu je třeba investovat cca 1 milion korun. Dvě brány monitoringu Jedna na vlečce druhá na pozemní komunikaci. Jeden proškolený pracovník a základní diagnostické zařízení. Dle mého názoru by se na zajištění radiační bezpečnosti slévárny mohlo podílet i město. Moje možnost zasahovat do dalšího vývoje byla zrušením KŽP starostou města zásadně omezena a tak se s dotazy obracejte na něj Já jsem ho podrobně informoval. Iinformace má i ved OŽP pani Mutínská . Ani jeden z nich zatím nenašel odvahu s tím seznámit veřejnost.