Jdi na obsah Jdi na menu
 


Mapy znečištění ovzduší

26. 1. 2015

V minulých dnech jste možná zaznamenali, že jsem v odkazech zveřejnil Mapy znečištění ovzduší, které v těchto dnech mají mimořádný význam s ohledem na častější výskyt inverze ( byť letos zatím  méně časté). Mapy mají několik drobných vad, na které si dovoluji upozornit :

  1. Nevyjadřují aktuální stav, ale znázorňují znečištěníovzduší předcházejícího dne. Monitorovací síť Českého Hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ)  je tvořena pozorovacími stanicemi rozdílné kvality a jen několik z nich je automatických a schopných předávat aktuální stav. Na mapě je možné zjistit znečištění ovzduší i několik dní zpětně pokud navolíme příslušné datum.

  2. Nemají jiné podklady než hlášení z měřících stanic a ty jsou spolehlivé pouze pro místo, kde je stanice umístěna. V případě Čelákovic je prokázáno měřením z r.2011, že hodnoty imisí prašnosti PM10 jsou v Čelákovicích výrazně vyšší než v Brandýse (zde umístěná stanice ČHMÚ dává podklady pro vytvoření mapy). Je to způsobeno především vysokými emisemi tuhých znečišťujících látek v Čelákovicích ( dle evidence ČHMÚ za r.2012 vykazují  velké zroje v Brandýse celkem 2,591 tun a v Čelákovicích 8,731 tun ).

  3. Vyjadřují pouze znečištění ovzduší imisemi prašnosti PM10. Ovzduší je znečištěno nejen prašností, ale i např. těkavými organickými látkami z rozpouštědel a karcinogením benzo(a)pyrenem. Zde ačkoliv o mimořádném zatížení obyvatel Čelákovic víme, nedají mapy znečištění žádné srovnání a ani aktuální varování.

Co z výše uvedeného vyplývá? Pokud mapy a případně i oznámení v televizi zaznamenávají  znečištění ovzduší blížící se nejvyššímu stupni pak můžem předpokládat, že v Čelákovicích nejvyšší stupeň již byl dosažen. Mělo by být v zájmu všech obyvatel města znát aktuální stav znečištění a to bude možné pouze při pořízení měřící stanice města Čelákovice. Stát nezřídí další stanici s ohledem na jen 8 km vzdálenou stanici ČHMÚ v Brandýse n/L – Staré Boleslavi. Jde o zdraví všech a tak by tato investice měla být na prvním místě. Zároveň je nutné zajistit měření imisí PM10 po celý rok neboť závazný limit je vztažen k období 1 roku. V případě, že překročíme 35 dnů s vyšším znečištěním PM10, než je stanoveno zákonem lze snadněji jednat o možných dotacích a můžeme i uspět v dotacích na ozdravné pobyty pro děti z mateřských a základních škol. Dotace pro ozdravné pobyty jsou poskytovány již 4 roky, ale bez doložení počtu dnů s překročeným limitem nejsme schopni s žádostí o dotaci uspět. Zde argumentuji opět výsledky z měření roku 2011, kdy v době přibližně 1 měsíce trvajícího měření byl v Čelákovicích překročen limit 24x a ve stejném období v Brandýse n/L – Staré Boleslavi jen 10x.

Proč to vše o ovzduší píši? To co jím a dýchám, má největší vliv na kvalitu života. Stravu mohu nějak ovlivnit, ale ovzduší dýchám ve stavu v jakém se nachází a mám jen minimální obranu. Zbytečná nemocnost vyplývající ze špatné kvality ovzduší by měla zajímat každého. Některé důsledky znečištění mohou mít vliv i na naše potomky  (prokázané lékařskými výzkumy). Vlažný postoj ke kvalitě ovzduší je neodpovědný a měl by se změnit.