Jdi na obsah Jdi na menu
 


DEN PRO NAŠE OVZDUŠÍ

21. 9. 2014

AKTUALIZACE z 21.9.2014

Předseda komise pro životní prostředí na náměstí Petr Petřík přišel, ale jeho snaha přiblížit občanům informace o ovzduší byla marná neboť program připraveny tzv. SMOUKMENEM byl uváděn se zkušeností připoutat přihlížející a tak většina návštěvníků sledovala předvádění správného spalování v kotli a na informace o kvalitě ovzduší přišla řeč jen minimálně.

Pro ty co si chtějí udělat představu uvádím srovnání nezpochybnitelných měření provedených ve stejných dnech v r.2011 měřící stanicí Českého Hydrometeorologického ústavu v Brandýse n/L - Staré Boleslavi a Zdravotního ústavu Ostrava, který měřil v Čelákovicích. Rozptylové podmínky jsou přibližně stejné a jak je na grafu zřejmé rozdíly zatížení plic našich občanů a občanů Brandýsa jsou obrovské. Vedení města by nemělo déle na nic čekat a mělo by se konat, ale již od r.2012 jsme ve zpoždění neboť výsledky a srovnání je zřejmé již 2 roky.Dokonce starostka tvrdí do televize, že ovzduší je v Čelákovicích stejné jako jinde ve městech České republiky.

 

              porovnani-namerenych-hodnot-pm10-v-obdobi-1.11.2011-az-5.12.2011.png

je dobré číst i závěry z centra pro životní prostředí kde podle údajů Státního zdravotního ústavu dokladují počty onemocnění a předčasných úmrtí. Je škoda, že většina z nás uvedený článek neměla k dispozici při vystoupení SMOUKMENA. Asi by jen těžko vysvětlil nešikovnost našich lidí, kteří ve srovnání s Brandýsem neumějí přikládat do kamen a způsobují znečištění až o 100% větší než obyvatelé Brandýsa.Nebo to snad není z kamen?

Původní text :

Ve Zpravodaji města Čelákovice byl zveřejněný článek "Smoukmen zasahuje v Čelákovicích". Na základě zvýšeného zájmu občanů města o tematiku životního prostředí je připraven v sobotu 20.září na náměstí informačně zábavný program "DEN PRO NAŠE OVZDUŠÍ", zaměřený na informace o zlepšování kvality ovzduší, na němž se můžeme podílet i my všichni. Bude zde ukázka, jak se měří kvalita ovzduší, proč je důležité správně nastavit parametry připravovaného měření kvality ovzduší, co je vhodné měřit a kde, případně jaký je stav podle platné legislativy a dosud provedených měření( tolik citace Zpravodaje). Jsem členem komise pro životní prostředí a o kvalitu ovzduší se zajímám již několk let a zúčastnil jsem se mnoha jednání o ovzduší v našem městě a byl jsem i členem pracovní skupiny o ovzduší. Proto mne udivilo, že se bude nějaká akce o ovzduší konat a nic o ní neví ani komise pro životní prostředí ani zastupitelé a členové rady. Jde o aktivitu odboru životního prostředí, kde konečně asi pochopili, že je třeba něco pro kvalitu ovzduší dělat. Po zveřejnění výše uvedené informace byla tato projednána na komisi pro životní prostředí a její předseda RNDr.Petr Petřík PhD. požádal paní starostku o možnost být na této akci přítomen.Níže uvádím odpověď starostky, která mne doslova šokovala." S Vaší účastí u stánku nepočítáme, ani s účastí dalších členů komise či Vámi přizvaných hostů". Dr.Petřík je zastupitelem a 4 roky pracuje v odborné komisi a nemůže se podílet na akci města v oboru o který se aktivně zajímá. To je skandální. Jedním z nechtěných je také Ing.Jan Topinka DrSc., který je občanem našeho města a je především odborníkem s mezinárodním kreditem na vlivy ovzduší na zdraví a ani on nemůže být přítomen ( učinil nabídku na bezplatné měření ovzduší a starostaka ani neodpověděla). Nevím, jak bude působit zákaz paní starostky na ostatní členy komise a aktivisty,  ale na mě takové jednání většinou působí zcela opačně než si paní starostka představuje a o to víc mě bude stánek města zajímat. Může se stát, že zde budou šířeny názory paní starostky, že máme ovzduší, jako mají i jinde a to bych rád slyšel.

Přijdu si poslechnout a zřejmě nebudu mlčet (pokus o diktaturu paní starostky je z jiné doby)

Mirek Iglo

  

 

Vážený pane doktore,

s Vaší účastí u stánku města nepočítáme, ani s účastí dalších členů komise či Vámi přizvaných hostů.

Stánek města je informační co se města týče, nikoliv tematiky životního prostředí a ovzduší.

Tematika životního prostředí a ovzduší bude prezentována výhradně prostřednictvím Ing. Horáka (Smokeman) a dr. Kotlíka, veřejnosti se představí též kropice a nový hasičský žebřík.

Usnesení KŽP je v této věci zcela a úplně irelevantní.

Prosím, berte tuto informaci vedení města jako definitivní.

Zd. Tichá

Vážená paní starostko,

jak už jsem informoval osobně Vás a vedoucí OŽP, v sobotu 20.9. 2014 se budu za KŽP aktivně účastnit u stánku Města na náměstí akce "Den pro naše ovzduší". Mám připravenu řadu zajímavých materiálů k ovzduší pro veřejnost zabývající se mj. správným spalováním v kotlích a o tom, jak se chovat ve smogových situacích. Bude mi v souladu s usnesením KŽP asistovat Mgr. Tureček a účast přislíbil také dr. Topinka.

 

Chtěl bych Vám touto cestou poděkovat za iniciativu, kterou jste vyvinula, která jistě povede k větší osvětě spoluobčanů. Osobně jsme navrhovali podobnou akci uskutečnit až v podzimním období, kdy začne být pro obyvatele aktuální. Vyhnuli bychom se tak i možným napadením, že se může jednat o sebeprezentaci v rámci předvolební kampaně.

 

Děkuji za spolupráci a těším se na viděnou.

 

S pozdravem