Jdi na obsah Jdi na menu
 


Čelákovické ovzduší opět v médiích

15. 5. 2014

V iDnes 14.května 2014 zveřejnili článek o ovzduší v Čelákovicích pod názvem „Čelákovice vyděsil arzen. Proč nepokračuje měření, divili se místní“. Nutno podotknout, že novinář uvádí některé nepřesné údaje. Upozornění na arzen je však na místě a nemělo by se s realizací potřebných kroků váhat. Ve dvou dnech měření se zjistilo v ovzduší 5,1 a 3,1  ng/m3 a nelze z toho vyvodit žádné konečné závěry, ale jen skutečnost, že by zde mohl být velký problém. Podívejte se na oficielní tabulku Českého Hydometeorologického ústavu s přehledem o naměřených hodnotách na jednotlivých měřících stanicích a sami si uděláte úsudek. Článek uvádí, že jde o autorizovaný text a proto mne udivuje, že zjišťuji některé velmi rozporuplné informace : např. se tvrdí „slévárna slibuje snížení všech emisí“. Není to pravda, zatím nikdy nic takového oficielně nezaznělo. Mluví se jen o tuhých znečišťujících látkách, které nejvíc otravují život lidem bydlícím v okolí. Velmi často je nacházejí na parapetech oken a slévárna jich vypouští až 10 tun ročně. Provozovatelem slévárny přijatá opatření znamenají po výměně drahých filtrů snížení těchto látek až o 80% ( do konce r.2016)  a to je velmi slušné. Lidé si však již několik let stěžují také na zápach a ten zatím nikdo neřeší. Zřejmě jsou na vině opět emise slévárny TOS-MET, která ročně vypustí do ovzduší až 33 tun organických těkavých látek. Velmi diskutabilní je též prohlášení starostky města, která tvrdí : „komise pro životní prostředí výběr místa nekonzultovala s městským úřadem“. Jsem členem této komise a vím, že komise má jen doporučující pravomoci a ačkoliv celé měření  zajistila, podání objednávky měření a tedy i odpovědnost za umístění má úřednice Městského úřadu a ta zcela jistě měla informace o budoucí objížďce. Přerušené měření nic nezměnilo na již vystavené objednávce, která počítá s měřením v létě. Výsledky letního měření jsou velmi důležité, neboť zde se prokáže srovnáním výsledků s měřením v zimě a jelikož v létě se v kamnech netopí, bude vyloučen vliv lokálních topenišť, na které se až dosud mnohé svádí ( při téměř 100% plynofikaci města ). V květnovém Zpravodaji byl zveřejněn článek „Nové informace ke kvalitě ovzduší v Čelákovicích“ a zde je opět několik zajímavých informací. Především jde sdělení občanům, že zde máme v ovzduší nadlimitní množství karcinogenního Benzo(a)pyrenu. Nejde o nijak nový údaj a tak se divím, že tato informace není detailněji rozvedena. Co se již pro snížení udělalo a co se udělá? Očekával bych konkrétní sdělení zdroje této látky a hodnotu její koncentrace. Jde o veliké překročení limitu a nebo jen o zanedbatelné množství? Informace je doplněna „školními informacemi“ o potřebě dopravních opatření a o opatřeních na snížení emisních příspěvků z domácností. Tranzitní doprava a její odvedení mimo město se řeší již od r.1940, kdy byl vypracován první projekt. V roce 2002 občané sepsali petici za výstavbu obchvatu a v roce 2003 byl obchvat zařazený mezi investice Středočeského kraje, zatím mimo vydání územního rozhodnutí a zpracování geometrického plánu se nic neděje. Zde by se vedení města mělo také více angažovat, ale mnoho se neví ani o počtu aut projíždějících městem a už vůbec nikdo se nezabývá projektem celkové dopravy. To by měli občané slyšet a ne učebnicové příklady. Závěrem chci upozornit na informaci Státního zdravotního ústavu (ČR 2012) zveřejněnou na stránkách města. V posledních řádcích se uvádí přímá souvislost mezi zvýšeným % koncentrace škodlivých látek v ovzduší a % předčasné úmrtnosti. Je zde jasně vidět rozdíl předčasné úmrtnosti v Moravskoslezkém kraji a v ČR. Bylo by dobře vědět, jak na tom jsme. Jsme blíže k Moravskoslezkému kraji a nebo k průměru ČR? Žádné odklady a konečně již převzít odpovědnost za zdraví lidí.