Jdi na obsah Jdi na menu
 


Čelákovické ovzduší na ČT 24

23. 2. 2014

Ve vysílání ČT24 se dne 23.února 2014 v pořadu Události v regionech objevilo zpravodajství o zahájeném měření ovzduší v Čelákovicích. Promluvila zde mluvčí petičního Výboru Mgr.Jana Šonková a vysvětlila proč petice vznikla a následně jsou zde uvedena stanoviska zástupce TOS-MET p.Beka , mluvčí České inspekce životního prostředí pí.Cigánkové, starostky Čelákovic PHDr.Zdeňky Tiché a předsedy komise životního prostředí poradního orgánu rady města RNDr.Petra Petříka PhD.

Není divu, že si občané stěžují neboť na zastupitelstvu se toto téma objevilo již několikrát a dokonce v r.2011 město provedlo měření ovzduší, které zjistilo překročení limitu prašnosti na celém území města. Tehdy byla měřena prašnost velikosti PM10 a současné měření je směřováno k jemnějším částicím prachu PM2,5 které se dostávají hlubolo do plic a jsou tím více nebezpečné. Zajímá nás složení prachových částic a to zejména obsah těžkých kovů. Pro mnohého diváka a především občana Čelákovic mohlo být překvapivé vyjádření starostky, která považuje zdejší ovzduší za stejné, jako v jiných městech. Rada města odsouhlasila měření jednomyslně včetně paní starostky a tedy je na místě otázka proč hlasuje pro to co nepovažuje za smysluplné? Možná to byla jen indispozice a paní starostka měla momentální výpadek paměti. Byla 3.2.2014 pověřena radou města, aby napsala dopis Českému Hydrometeorologickému ústavu a ptala se na některé ústavem vykazované statistiky m.j. mimořádné imise kadmia na území Čelákovic. Jistě je paní starostce známá i skutečnost, že v Čelákovicích je do ovzduší vypouštěno několika násobně větší množství tuhých látek než v okolních městech a kolem 32 tun těkavých látek což se hned tak někde nenajde. Někteří občané města žijí jen asi 200 metrů od zdroje znečištění ovzduší a jistě je znepokojuje možný vliv na zdraví neboť mnozí znají nedávné vyhlášení Světové zdravotní organizace, která na základě výzkumných týmů z celého světa prohlásila znečištěné ovzduší přímým karcinogenem. Kdo by snad měl pochybnosti a považoval ovzduší v Čelákovicích za stejné jako jinde pak mu doporučuji podívat se na stránky Čelákovic kde jsou uvedeny výsledky měření r.2011 a vydaná závěrečná zpráva a především by se měl seznámit se stránkami ČHMÚ kde jsou zveřejněny imise z jiných měst a porovnávat s tím co dýcháme v Čelákovicích. Město na základě požadavku občanů uvedeného v petici uspořádá dne 31.3.2014 od 18 hodin v muzeu besedu na téma kvalita ovzduší v Čelákovicích. Účast přislíbilo již i několik odborníků a tak si připravte otázky a ptejte se. Jistě přijde i paní starostka a získá nové informace.Nejde tu jen o zaprášená auta a trochu zápachu. Jde především o zdraví a to jde všechno stranou.

AKTUALIZOVÁNO 25.2.2014 - srovnání emisí  v 21 Středočeských městech