Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zůstala jen slova, sliby nic neznamenají

13. 5. 2017

AKTUALIZOVÁNO 13.5.2017

Níže zveřejňuji odpověď Města Čelákovice. Škodní komisi rada jmenovala 11.4.2017. ale rada této komisi škodu ještě nepředložila. Přes mě zaslanou odpověď na diskuzním foru města na stejné otázky stále dr.Rýdlovi nikdo neodpověděl.

vyžádaná informace Zjistil jsem také, že zápis z jednání rady z 11.4.2017 kdy bylo schváleno usnesení o zřízení škodní komise vůbec nemá ani zmínku.  Usnesením č.2.1.2 ze stejného dne rada schválila směrnici č.1/3/2017 O projednávání škod a občan ji jistě na stránkách města hledá, ale marně a ani v zápise není nic uvedeno o důvodu nutnosti schválení uvedené směrnice. Proč asi?

AKTUALIZOVÁNO 26.4.2017

Vážení,

s odvoláním na zákon o svobodném přístupu k informacím č.106/1999 Sb. Vás žádám o poskytnutí níže uvedených informací ve věci soudního sporu s TJ Spartak Čelákovice v souvislosti s rozsudkem okresního soudu Praha - východ č.j.35C276/2015-141 :

1. Jaké úroky je nutné zaplatit TJ Spartak z důvodu neproplacení částky 5 500 000, - Kč? Kdy město úroky zaplatilo?

2. Kdy byly TJ Spartak uhrazeny náklady řízení vyčíslené ve výše uvedeném rozsudku částkou 608.234, - Kč?

3. Jaké náklady jsou spojeny se soudním řízením na straně města Čelákovice? Právní služby, znalecké posouzení dosud provedených prací, atd.

4. Jaké náklady byly účtovány advokátní kanceláří Kubík Partners za zpracování "Memoranda" následně podání trestního oznámení jménem města Čelákovice na Tělovýchovnou jednotu TJ Spartak Čelákovice, ing.Jaroslava Ryneše a společnost EKKL a.s.?

5. Jaké závěry přijala škodní komise města Čelákovice ke vzniku škody z vedlejších nákladů soudního řízení a z nákladů neúspěšně podaných trestních oznámení? Kterým usnesením orgánu veřejné správy města Čelákovice byla škodní komise jmenována? Kdy škodní komise ve věci výše uvedených škod zasedala? Kdo je členem škodní komise města?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Volební program ODS Čelákovice r.2010                                                     ODS nabízí přátelskou radnici, chceme, aby každý občan měl co nejvíce informací na dosah.

          Volební program ODS Čelákovice r.2014                                            Radnice otevřená komunikaci s občany            Realita 2017 : stránky města Čelákovice

Dr. Luboš Rýdlo » duben 17, 2017, 12:25 pm   Dobrý den, ani ve Zpravodaji ani na webu města není k nalezení informace, jak se to vlastně má s prohraným sporem s TJ Spartak. Prosím proto vedení města o srozumitelnou a jednoznačnou informaci pro všechny návštěvníky fóra:
1/ Kolik Město zaplatí TJ Spartak dle původně schválené smlouvy?
2/ Kolik Město zaplatí TJ Spartak na úrocích z prodlení?
3/ Kolik Město zaplatí za právní služby ve věci odvolání se proti povinnosti uhradit Spartaku 5,5 mio. Kč? /Možná by neškodilo říci, proč se Město rozhodlo Spartaku přiznaných 5,5 mio. nezaplatit/
Myslím, že by bylo dobré tyto informace uvést v ZMČ i na webu města. Info z posledního zasedání ZM by si informace o této kauze určitě zasloužilo. Kdo neviděl záznam zasedání ZM by si klidně mohl myslet, že se u nás nic zajímavého neděje.       
Luboš Rýdlo                                                                                                                            Dr. Luboš Rýdlo » duben 21, 2017, 8:33 am  Zdvořile opakuji svůj dotaz.

Miroslav Opa » duben 25, 2017, 9:48 am

Vážený pane Rýdlo.
Podstata sporu Spartak vs. město Čelákovice (žalujícím byl Spartak, nikoli město, jak chybně uvádíte v předmětu svého příspěvku) byla o tom, zda má město zaplatit za práce, které byly městu fakturovány, přestože prokazatelně nebyly odvedeny.
Jsem přesvědčený, že za neodvedenou práci se platit nemá. Neděláme to nikdo při správě vlastního majetku a tím spíš to nelze dělat při správě majetku obecního. V tomto duchu je i ustanovení ve smlouvě o příspěvku mezi TJ Spartak a městem Čelákovice, které jasné říká, že " příspěvek bude vyplacen po předložení faktur a zjišťovacích protokolů".
MImochodem, v původním znění smlouvy toto ustanovení nebylo. Tehdejší vedení radnice to tam ale nechalo doplnit. Asi věděli, proč...
V pravdě neočekávaným a neuvěřitelným předběžným názorem odvolacíhou soudu však bylo, že město nemá nijak kontrolovat předložené dokumenty a na základě pouhého předložení jakýchsi papírů s hlavičkou "faktura" či "zjišťovací protoko" příspěvek vyplatit. S názorem soudu nesouhlasíme, ale nezbývá, než jej respektovat. Proto jsme odvolání stáhli a příspěvek uhradili.
Celou genezi, včetně rekapitulace nákladů která jako jediná Vás v celé věci zajímá, jsem prezentoval na ZM dne 29/3/2017. Můj příspěvek naleznete na filmovém záznamu a to od času 6:11:45.
S přáním hezkého dne,
M. Opa

Příspěvekod Dr. Luboš Rýdlo » duben 25, 2017, 2:00 pm

Vážený pane inženýre, děkuji za Vaši odpověď.
Nikde ve svém příspěvku neuvádím, že žalujícím bylo město a neptám se ani na podstatu sporu, ten je obecně znám. Ani se neptám na váš pohled na věc či na váš soukromý názor. Já jsem se ptal, kolik město zaplatí celkem, tedy 5,5 mio + úroky + právní či soudní náhrady. Budete tak laskav Vy nebo kdokoli z rady či vedení města a odpovíte bez zbytečných odkazů na videozáznam? Jednoduchý součet s výsledkem. To je to co mi chybí - nikde ani zmínka o tom, že město bude muset platit podstatně víc než původních 5.5 mio.
Pokud mohu věřit panu Studničkovi, jsme na oficiálním informačním kanálu města.
Děkuji za pochopení.
Luboš Rýdlo