Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zpravodaj opět reklamou starostova ega

10. 11. 2015

Říjnové číslo Zpravodaje mě zaujalo již svou první stranou oznamující veřejné bruslení pod širým nebem. Na náměstí bude po dva týdny umělé kluziště a vstup zdarma. Již jsme si zvykli na podobné akce zdarma kino, zdarma sledování hokeje a co bude příště lze jen hádat. Hádat můžeme i náklady o kterých se mlčí a jen velmi neochotně je vedení města sděluje. Starosta ve svém úvodníku neopomenul všechny akce na náměstí vyjmenovat a také vyzdvihl spolupráci s rozumnou a konstruktivní opozicí. Naopak destrukci prý dal a nadále dá minimální prostor. Má pravdu prostor ve Zpravodaji dostane jen ten co podporuje jeho politiku. Mám ve zvyku porovnávat život ve srovnatelně velkých městech a mohu říci, že tak silná cenzura názorů hned tak nikde není. Stejně tak se jen málo kde najdou radniční noviny sloužící k velebení osoby starosty. V říjnovém čísle je starosta Pátek zobrazen na celkem 8 snímcích, neboť „bez něj“ nic v našem městě nejde. Zkuste nahlédnout do Říčanského kurýra kde na 68 stranách je starosta vyobrazen 3x, náš Zpravodaj má jen 32 stran. Porovnejte o kolik informací se každý měsíc dostane více k občanu Říčan a zjístíte, že i kritika radnice je zde uvedena. Kritiku zveřejňují i v Lysé. V článku „O čem jednali radní města“ se dozvíme vybrané informace o jednání rady. Zaujalo mne vyhlášení stavební uzávěry, kde je oznámeno, že se v Čelákovicích může stavět pouze v současných hranicích a ačkoliv máme platný územní plán, nelze s rozvojem v současné době počítat. Samozřejmě vedení města ví, co činí, ale důvody zde nejsou uvedeny a tak dalších téměř 12 000 obyvatel se může jen dohadovat. Kdo sleduje zprávy z jednání rady zná i informaci o osudu žádosti investora připravujícího již několik let výstavbu mezi Malvínami a sídlištěm v Prokopě. Žádal o prodloužení platnosti vydaného územního rozhodnutí a rada mu nevyhověla. Rada zná důvody, nám je však nesdělila. Já nejsem tím investorem a tak bych snad nemusel být smutný, ale znám počty těch co mne oslovují a ptají se po možnosti postavit si dům. Zrušením územního rozhodnutí byla zrušena i naděje na výstavbu Domova seniorů, který připravovaná lokalita obsahovala. Z jednání rady jsme se dozvěděli i o nových nadějích Městského stadionu, kdy je objednána studie využitelnosti za 113 740, - Kč. Jsem zvědav, co za tak velké peníze město dostane. Trochu jsem k podobným studiím skeptický neboť znám co za přibližně stejnou částku město obdrželo v objednaném personálním auditu. Byly to pouhé 3 strany nic neříkajícího textu. Radní Opa ve svém článku oznamuje vítězství města nad TJ Spartak, kdy město ukončilo smlouvu o výpůjčce na prostory Městského stadionu. Hlavně, že TJ Spartak získal 12 milionů dotací na rekonstrukci atletické dráhy. Podle informací ze Spartaku nelze mluvit o vítězství neboť je zde možnost odvolání a v době psaní zmíněného článku ještě ani písemné vyhotovení rozsudku nedošlo.

Radní Skalický informuje o exkurzi do kompostárny v Blansku. Chtěl jsem se také zúčastnit, ale nepojedu. Jen na výlet mne nikdo nezíská, neboť v Blansku již jsem byl a zdejší kompostárna nemůže být vzorem neboť je svou roční kapacitou přibližně 7x menší než zde plánovaná. Pan Skalický napsal o její kapacitě : „v řádu tisíců tun“ a měl pravdu. Skutečně 2 tisíce tun jsou tisíce, ale 15 tisíc je výrazně jiné číslo. Zdá se, že v případě kompostárny jde o jedno velké divadlo. Zaujala mne i zastupitelská aréna, kde položená otázka zajímá mnoho obyvatel města. Jistě by je zajímal názor i zastupitelů za ANO  2011, kteří spolu s ODS řídí naše město. Již nemají sílu k napsání pár řádků do ankety?

Zdá se, že jsem se jen rozčiloval a Zpravodaj mi nadal žádné pěkné informace. Ne tak to není. V Čelákovicích se děje mnoho zajímavých aktivit a mnoho jich najdete i ve Zpravodaji. Mimořádně se mi líbil článek o výletu žáků Kamenky do Anglie. Zde jen drobné srovnání opět s Říčany. Mají zde dlouhodobě výměnu s několika městy Evropy. Je to skutečnost pro spolky, školy a jednotlivce. Do života města výměny přinášejí inspiraci z života jinde a je to na rozvoji také vidět. Abych nemluvil obecně : v Říčanském kurýru najdete zprávu o účasti jejich stolních tenistů na turnaji v Řecku. Znám úroveň jejich stolního tenisu a zpráva mě zaskočila. Není to pro ně i při menší výkonnosti problém, neboť plánují pravidelná utkání v partnerských evropských městech a na příští rok již mají obdobný cíl  výlet na turnaj do Lisabonu. Kdo z občanů Čelákovic byl naposledy v partnerských městech (máme nějaké?). Dnes již ani na internetových stránkách nejsou uvedeny. Bruslit na náměstí je snadné neboť utratíte peníze z kasy města a bruslení je zajištěno. Partnerská výměna znamená určité úsilí a to mi v našem městě od vedení města chybí a vychvalování ve Zpravodaji nic na výsledku nezmění.