Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zase jedna pěkná ostuda města Čelákovice

18. 6. 2015

V květnovém čísle Zpravodaje města Čelákovic, hned na titulní straně pod fotografií čteme v příspěvku M. Skalického „Naučná stezka středním Polabím v okolí Čelákovic zrekonstruována“, že byla 26. dubna 2015 slavnostně otevřena, a že byly mj. částečně upraveny a doplněny texty. Zatím jsem se zastavil pouze u prvého či posledního zastavení č. 24 v parku u čelákovické městské knihovny a nestačil jsem, jak se lidově říká „zírat“. Nejen že jsem nenašel jméno autora, který odborně text „zpracoval“, ale při čtení textu na panelech jsem nevycházel z údivu, jak se během posledního roku staletá historie města Čelákovic změnila. Dovídáme se, že dřevěnou tvrz kolem roku 1500 nahradila zděná budova, ale v dalším odstavci čteme, že již od druhé poloviny 15. století změnila tvrz podobu rozsáhlou přestavbou a přístavbou, pokračující ve století šestnáctém. Ve skutečnosti tam patrová kamenná tvrz, jak je doloženo v odborné literatuře, stávala již o dvě století dříve. Písemné prameny dokládají snížení patrové tvrze o jedno podlaží ze statických důvodů v roce 1730, ale podle textu na panelu se tak stalo až v roce 1750. Pro potřeby muzea sloužil téměř celý objekt od roku 1971, a slavnostně bylo muzeum znovu po rekonstrukci veřejnosti zpřístupněno 21. června 1982, nikoliv až v roce 1985. Své znalosti odborník gradoval, zásahem do plánku, na kterém je znázorněn stavební vývoj tvrze. U označení zdiva, které je z 15. století je uvedeno 13. století a o východní přístavbě ze 17. a 18. století, která byla vždy užívána k bydlení, se dovídáme, že tam byla stáj pro koně. Ve skutečnosti 14 stání pro koně bylo ve dvorním objektu, který dnes slouží jako výstavní síň a pracovny. Dále na panelu pokračuje informace „Z písemných pramenů se o čelákovickém mlýně dovídáme k roku 1577…“ Písemné prameny naopak uvádějí veliký mlýn pod tvrzí (sub casto) již k roku 1382. Na vedle umístěném panelu se dočítáme, že v roce 1566 se o Čelákovicích mluví jako o městě a z téhož roku, že je zachovaná nejstarší městská kniha. Opět trapná chyba. Městská kniha, která byla v roce 1997 prohlášena za kulturní památku č. 119 archivních fondů ČR, náleží mezi nejstarší ve Středočeském kraji a pochází z roku 1366. Další chybný údaj se vztahuje k Toušeňské městské bráně. Ta nebyla zbourána roku 1859, ale již v roce 1839, Jan probošt kapituly v Sadské nezískal Čelákovice od kláštera v Sedlci v roce 1500, ale o dvě století dříve v r. 1300, jak dosvědčuje dochovaná listina. Rovněž Rokycanští z Okoře měli v držbě Čelákovice o dvě století dříve, než je uvedeno v textu na panelu. Také stavba další školní budovy na náměstí byla postavena o dvaadvacet let dříve, než uvádí text. Jak je vidět, desítky let sem a tam pro autora a patrně i odpovědného pracovníka z města, který jistě texty zkontroloval a zadával k tisku, nic neznamenají. Jinak bychom se asi jen stěží dověděli, že ve Volmanově továrně roku 1959 pracovalo přes 1500 zaměstnanců, když jich tam ji v roce 1940 zaměstnával přes 2500 a po roce 1945 to byl již TOS.

Již před rokem 1989 jsem připravil historickou část textů pro tehdy plánovanou, ale nerealizovanou Naučnou stezku, pro kterou se stihla postavit jen lávka přes Grado. Jak vidím, texty bez ostychu byly nyní použity, ale s trapnými dezinformacemi. A k tomu musím ještě podotknout, že jsem zatím neviděl další panely. Doufám, že se vedení města přičiní, aby tyto mnohé chyby byly co nejdříve odstraněny, a že možná i požádá původního autora o provedení korektur před novým tiskem, který jistě stál a bude ještě stát nemalé peníze daňových poplatníků. Možná, že by to mohl uhradit i ten, kdo to zpackal! No, nakonec jsem rád, že tam autor není uveden. Pokud si někdo původní autorství textů v rámci oprav a úprav nepřivlastnil, tak bych se studem musel při uvedení mého jména propadnout.

Jaroslav Špaček

------------------------------------------------------------------------------------

Výš uvedené informace jsou jen další střípkem do mosaiky nekvalitní práce některých úředníků. Je smutné, že řádky Jaroslava Špačka nenašly ve Zpravodaji Města Čelákovice své místo. Cenzura tak vlastně kryje šlendrián a veřejnost je krmena matoucími daty, měnícími historii našeho města. Sledujme kdy dojde k nápravě. Zřejmě by měl opravy panelů naučné stezky i někdo zaplatit. To bych však chtěl asi příliš mnoho. 

Mirek Iglo

From: Dagmar.vitackova [mailto:dagmar.vitackova@celakovice.cz]
Sent: Thursday, June 18, 2015 8:21 AM
To: Jaroslav Špaček
Subject: Re:

 

Vážený pane Špačku,

redakční rada Zpravodaje města Čelákovic Vám jako dopisovateli děkuje za články dodávané redakci.

 

K uzávěrce 15. 6. 2015:

RR rozhodla o neotištění Vašeho článku „Sláva nebo ostuda města?“ - důvod: text RR postupuje příslušnému odboru k využití.

 

Děkuji za pochopení a jsem s pozdravem

 

Dagmar Vitáčková

referent odboru školství, informací a kultury